Ny overenskomst for socialpædagogerne

Politik

25/02/2013 17:08

Line Oxholm Thomsen

KL har indgået forlig med Socialpædagogerne. Aftalen betyder blandt andet, at socialpædagoger kan se frem til højere ATP og mere kompetenceudvikling.

Natten til mandag har KL og Socialpædagogernes Landsforbund indgået forlig om ny overenskomst for de næste to år for næsten 30.000 kommunalt ansatte socialpædagoger.

Aftalen betyder, at socialpædagogerne kan se frem til højere ATP, idet bidraget til ATP forhøjes til den højest mulige sats pr. 1. januar 2014.

For de fleste socialpædagoger er der herudover aftalt en stigning i grundlønnen, mens det for socialpædagogiske konsulenter, familieplejekonsulenter samt mellemledere er aftalt, at pensionsbidraget hæves med 0,3 %.

Med forliget er det desuden blevet afklaret, at socialpædagoger, der ansættes som familieplejekonsulenter, skal indplaceres på samme løntrin, uanset om de ansættes i forvaltningen eller på en decentral institution.

Kompetencefond

Forliget betyder også, at socialpædagoger kan se frem til bedre muligheder for kompetenceudvikling, idet der afsættes penge til en kompetencefond, som skal sikre bedre mulighed for at opnå kompetenceudvikling.

Dette forudsætter dog, at KL og en række personaleorganisationer kan nå til enighed om de nærmere rammer om en sådan kompetencefond.

Ved forliget er det desuden lykkedes at harmonisere overenskomsten for ansatte på blandt andet beskyttede værksteder med overenskomsten for socialpædagoger.

Endelig er man nået til enighed om at igangsætte et projekt, der skal se nærmere på arbejdstidsreglerne på døgnområdet. Målet med projektet er at skabe grundlag for at harmonisere og forenkle reglerne for arbejdstid på døgnområdet.

De aftalte forbedringer ligger inden for en økonomisk ramme på 0,25 pct., der kommer oven i de lønforbedringer, der blev aftalt mellem KL og KTO i lørdags.

Hvis forliget godkendes, træder det i kraft 1. april.

Mest Læste

Annonce