Nyt værktøj skal sikre bedre screening til misbrugere

23/10/2012 12:43

Line Oxholm Thomsen

Hurtig og sikker screening og udredning af psykiatriske lidelser er afgørende i misbrugsbehandling. Derfor har KL fået udarbejdet et screeningsværktøj, som sikrer et simpelt og ensartet arbejde i kommunerne. På KL’s Misbrugskonference i Kolding præsenterer KL i dag et nyt screeningsværktøj til brug i kommunernes misbrugsbehandling.

Screening for og udredning af psykiatriske lidelser er nemlig afgørende i misbrugsbehandlingen. Såvel international forskning som praksis har længe vist, at der er en særdeles stor gruppe af borgere i misbrugsbehandlingen, som også har en psykisk lidelse ud over deres misbrug. Ud over psykotiske lidelser så som skizofreni, kan det også være en lang række ikke-psykotiske lidelser, som kræver behandling, eksempelvis angstlidelser, depression og ADHD.
”De seneste års forskning har bevirket, at der er kommet et betydeligt større fokus på misbrugeres psykiske lidelser og nødvendigheden af screening, udredning og behandling. Men det er tydeligt, at der er behov for yderligere fokus. KL’s nye screeningsredskab kan anvendes af den enkelte misbrugsbehandlinger og giver en meget mere systematisk og ensartet tilgang til arbejdet,” siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.
”Det nye værktøj er en kæmpe hjælp til den enkelte borger, som har både et misbrug og en psykisk lidelse. Vi kan nu i højere grad sikre en hurtig og rigtig retning i behandlingen. Med screeningen kan vi få afklaret, om borgeren skal visiteres til behandling i regionerne, eller om det kan klares lokalt. Samtidig kan vi målrette behandlingen til den enkelte – så vi fx ikke risikerer, at en borger med social fobi bliver ordineret gruppeterapi,” siger Anny Winther og fortsætter:
”Det kan være svært for en misbruger at forstå, hvorfor vedkommende handler, som han/hun gør – og hvorfor behandlingen måske ikke altid virker. Når borgeren er screenet, finder vi hurtigt ud af, om de har brug for yderligere behandling. Og samtidig giver vi den enkelte en forklaring på, at det ikke nødvendigvis er ham/hende, der er noget galt med.”
Screeningsværktøjet er udarbejdet i samarbejde med et par af landets førende eksperter på misbrugsområdet og vil også kunne anvendes på andre områder, hvor der er erfaring for, at mange borgere har en uopdaget psykisk lidelse, fx på sygedagpengeområdet og i jobcentrene.

Mest Læste

Annonce