Nytårsudtalelse fra KL-formanden: Kommunespin og særinteresser

Politik

31/12/2011 12:40

Nick Allentoft

Der har den seneste tid været flere kritiske historier i medierne om anbragte børn, plejefamilier og private opholdssteder på det sociale område. Kendetegnende for flere af dem er, at det mediefremstillede billede ikke stemmer overens med fakta.

Tingene er sjældent så entydige. Det er synd for en ældre, senildement dame, at hendes botilbud skal lukke, men kan kommunen gøre andet, efter at det private botilbud ikke har reageret på gentagne påbud og bekymrende tilsynsrapporter?

Det er ikke godt nok, når en undersøgelse viser, at mange plejefamilier ikke får de tilsynsbesøg, de skal ifølge loven. Men det hører med til historien, at tallene stammede fra en undersøgelse, der var gennemført i september, hvor kommunerne havde over tre måneder til at få gennemført de manglende tilsyn.

Tingene er sjældent klare og enkle. Det handler om mennesker. Der sker fejl, og der er ting, som kommunerne kan gøre bedre. Ingen tvivl om det. Vi skal hele tiden udvikle og professionalisere vores tilbud.

KL er netop blevet enig med Social- og Integrationsministeriet om at gå hele det specialiserede socialområde efter – også nogle af de procedurekrav, som ikke giver mening, men som boner ud som fejl i den kommunale sagsbehandling.

Men mange af mediehistorierne kommer ikke ud af det blå i øjeblikket. Regeringen har bebudet en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Og i øjeblikket har mange interesseorganisationer travlt med at hyppe deres egne kartofler. Der produceres undersøgelser og udspil alene med det formål at nedgøre andre aktører, så man selv kan få fingre i opgaverne.

Det er ufrugtbart for alle parter. For resultatet er, at vi taler den offentlige sektor ned. Ønsker vi det?

Senest har LO lavet en undersøgelse om beskæftigelsesindsatsen. Den kritiserer kommunernes indsats og foreslår – ikke overraskende – at A-kasserne skal overtage ansvaret for de arbejdsmarkedsparate ledige under statslig styring. Altså omtrent som det var før kommunalreformen.

Men var det bedre, da staten havde opgaven? Nej. Jeg er meget enig med Bettina Post, formand for Socialrådgiverne, når hun slår fast, at der ikke er faglige argumenter for at flytte opgaverne i jobcentrene væk fra kommunen.

Vi skal ud af det nuværende tomrum, hvor forskellige interesser kæmper for deres sag ved at tale de andre ned. Det er uværdigt for den offentlige sektor og for det store arbejde, der udføres af dygtige og dedikerede medarbejdere overalt i det danske velfærdssamfund.

Når nu regeringen vil evaluere kommunalreformen, bør den derfor sætte gang i den proces så hurtigt som muligt. Og her vil jeg opfordre til, at vi fokuserer på, hvad der er bedst for borgerne, i stedet for at pleje snævre særinteresser. Kommunalreformens bærende vision om én indgang for borgerne til den offentlige sektor må ikke smides ud med badevandet.

Godt nytår!

Mest Læste

Annonce