Økonomisk ansvarlighed i kommunerne

16/05/2012 11:09

Line Oxholm Thomsen

Kommunernes serviceudgifter i regnskabet for 2011 ligger 5,7 mia.kr. under budgettet. Det viser de netop offentliggjorte regnskabstal fra Danmarks Statistik.

”Regnskabet for 2011 afspejler de hårde tider. Vi har aldrig før trådt så hårdt på bremsen, og kommunerne leverer hermed et kæmpe bidrag til at genoprette balancen i dansk økonomi. Kommunalpolitikerne i de 98 kommuner har truffet de nødvendige, men vanskelige og upopulære beslutninger,” siger KL’s kommende formand Erik Nielsen.

”Men tallene er også udtryk for, at børnehaver og folkeskoler over hele landet har holdt igen med at købe nye bøger og renovere legepladser. De har sparet op, og det er sund økonomistyring, som fortjener ros. Det er derfor også vigtigt, at regeringens sanktioner stadig respekterer økonomiaftalen og ikke straffer dem, der har været endnu mere ansvarlige end aftalt. For så bliver det rigtig svært at opretholde ansvarligheden fremover,” siger Erik Nielsen.

Han peger på, at regnskabet for 2011 derfor er kunstigt lavt – de opsparede midler vil blive brugt senere. Det er fornuftigt, at der kan spares op mellem årene. Det betyder, at man undgår benzinafbrænding i december måned.

”Særligt problematisk er det, at kommunerne faktisk kan få en stor bøde, selv når aftalen overholdes. Hvis kommunerne lægger nogle ambitiøse budgetter et godt stykke under det aftalte loft, kan de nemlig blive sanktioneret for selv en lille budgetoverskridelse – selv om det er inden for den skive, der er aftalt med regeringen. Det er helt urimeligt.”

”Det er samtidig værd at bemærke, at der høstes store besparelser på administrationen. Her falder udgifterne med mere end 1 mia. kr. Det viser, at kommunerne har arbejdet benhårdt på at finde besparelser på områder, hvor borgerne mærker det mindst muligt. Det kendetegner også de besparelser, der er på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, det specialiserede socialområde m.v. De faldende udgifter dækker i høj grad over effektiviseringer og omlægning af indsatser, hvor borgerne får den samme kvalitet, men hvor pengene rækker længere,” siger Erik Nielsen.

Mest Læste

Annonce