Overenskomster skal give plads til ledelse og forandringer

Politik

26/09/2012 08:12

Line Oxholm Thomsen

”Når vi til december indleder forhandlinger om nye overenskomster, så går vi til forhandlingsbordet med en ambition om at få skabt plads til, at de kommunale ledere får mest mulig rum til at gennemføre forandringer og udvikle, dér hvor de lokalt har behov. Vi er blandt andet klar til at se kritisk på lærernes arbejdstidsaftale.”

Sådan lyder meldingen fra Michael Ziegler, formand for KL’s Løn – og Personaleudvalg. Han står i spidsen for de overenskomstforhandlinger for mere end 400.000 kommunale medarbejdere, som KL til december indleder med mere end 60 forskellige personaleorganisationer.

Læs også interview med Preben Melander, som efterlyser en lederskabsreformation

KL offentliggør i dag et debatoplæg med bud på mål og retning for forhandlingerne. Det grundlæggende ønske for KL er, at ledelserne på de kommunale arbejdspladser får plads og frihed til at gennemføre forandringer i forhold til lokale behov.

”Det er helt centralt for os, at overenskomsterne ikke må være en hindring for udvikling. Tværtimod skal de give plads til ledelse og forandring. Det gør de ikke alle steder i dag. Fx er der på folkeskoleområdet særlige regler om, at det skal aftales med Danmarks Lærerforening, hvad lærerne skal bruge deres arbejdstid til. Det går ikke længere,” siger Michael Ziegler.

”Det er dybt indgribende i den lokale ledelsesret, at anvendelsen af lærernes arbejdstid tilrettelægges i aftaler. Det vil svare til, at der var aftaler med fx Dansk Sygeplejeråd om, præcis hvor meget arbejdstid en sygeplejerske må tilbringe med patienterne. Og det spænder ben for, at skolerne kan udvikle og forny undervisningen, som det passer bedst lokalt,” siger Michael Ziegler.

Se også forvaltningspolitisk oplæg til debat fra en række førende forskere

Der er også andre områder end lærernes arbejdstid, hvor der er behov for, at se kritisk på, om overenskomsterne nu også passer til de kommunale arbejdspladser af i dag.

KL lægger blandt andet op til at se på den særlige afskedigelsesbeskyttelse af medarbejdere i forskellige tillidserhverv.

”Vi har forståelse for, at der skal være en særlig afskedigelsesbeskyttelse knyttet til fx hvervet som tillidsrepræsentant, men det er gået for vidt. Hele syv tillidserhverv giver i dag medarbejdere en særlig beskyttelse. Og det resulterer på nogle arbejdspladser i, at ledelsen nogle gange tvinges til at afskedige ”forkerte” medarbejdere,” siger Michael Ziegler.

Der er mange flere emner i spil, når KL til december går ind i de indledende forhandlinger. De konkrete krav til forhandlingerne udtages efter grundig dialog med kommunerne. Og det er den dialog, som KL med debatoplægget nu indleder.

Læs debatoplægget her.

Mest Læste

Annonce