På vej mod nye samarbejder

05/12/2012 12:53

Line Oxholm Thomsen

Regioner og kommuner har en fælles interesse i at sikre effektive patientforløb og bruge pengene rigtigt, men det kræver en kulturændring, understreger formændene for KL og Danske Regioner forud for dagens SundhedsCamp.

Kommuner og regioner deler et ønske om at forbedre samarbejdet på sundhedsområdet. Løsningerne skal tage udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer og ikke i sundhedsvæsenets behov. Fokus skal være på, at borgeren modtager den bedst mulige kvalitet i tilbuddet, uanset hvor og hvornår det foregår. Samtidig skal der være respekt og forståelse af hinandens fagligheder på tværs af hele sundhedsvæsenet.

Hidtil har vejene til at nå målene ikke altid peget i samme retning, men i dag tager KL og Danske Regioner et historisk skridt mod et bedre samarbejde om patienterne. Gennem et døgn skal kommunal- og regionspolitikere sammen med patientorganisationer, faglige organisationer og embedsfolk forsøge at nå hinanden og formulere fælles strategier for et fremtidigt sammenhængende sundhedsvæsen.

”Der er brug for nye løsninger, når det gælder de borgere, vi er fælles om. Der er tale om borgere, som både har deres gang i det kommunale og det regionale sundhedsvæsen, og som kræver en særlig koordineret indsats: De ældre medicinske patienter, kronikere og multisyge, samt personer med en psykisk sygdom,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Regioner og kommuner har allerede masser af samarbejdsprojekter rundt omkring i landet. Her viser erfaringerne, at der er et stort potentiale i at nedbryde organisatoriske grænser, kulturer og fordomme og arbejde for at skabe en fælles identitet.

”Opfordringen fra os, før startskuddet lyder, går derfor også på at tænke ud af boksen og at bryde med vanetænkningen. Vi skal kaste os ud i at udvikle løsninger, som måske er helt anderledes end noget, vi har set før, men som kan vise sig rigtig virkningsfulde. Vi skal i højere grad tænke i borgerens ressourcer og tænke en tidligt indsats ind, så vi undgår uhensigtsmæssige indlæggelser,” siger Erik Nielsen, formand for KL.

KL og Danske Regioners SundhedsCamp starter onsdag den 5. december klokken 12 og slutter torsdag den 6. december, hvor campens arbejdsgrupper vil præsentere deres fælles samarbejdsstrategier.

Mest Læste

Annonce