Regeringens 10 initiativer løfter misbrugsbehandlingen

10/10/2012 14:31

Line Oxholm Thomsen

”KL ser især frem til, at social- og sundhedsministrene får sikret, at misbrugerne kan få en psykiatrisk udredning og behandling, mens motivationen er til stede.” Sådan siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, om de ti initiativer til bedre stofmisbrugsbehandling i kommunerne, som socialminister Karen Hækkerup i dag har offentliggjort.

Læs også: Social- og integrationsministeren lancerer ny plan for behandling af stofmisbrugere

Socialministeren foreslår blandt andet, at der opstilles nationale retningslinjer for stofmisbrugsområdet, samt at der indføres en obligatorisk opfølgning på arbejdet.

”At sikre en helhedsorienteret behandling, der tager udgangspunkt i misbrugerens samlede behov, er et fokusområde, som kommunerne konstant arbejder på. Derfor hilser vi ministerens ti initiativer velkomne og ser frem til et udvidet samarbejde omkring udviklingen af området,” siger Anny Winther.

Og der er plads til forbedring i arbejdet med stofmisbrugere.

”Det vigtigste er at forhindre, at misbrugere falder tilbage i misbruget. Derfor skal kommunerne satse endnu mere på systematisk og løbende opfølgning fx i forhold til stofmisbrugere, der har været på et døgnophold. Vi skal sikre en bedre sammenhæng i misbrugerens samlede sociale situation – altså i forhold til bolig, job, familie osv. Men kommunens indsats nytter intet, hvis misbrugeren falder tilbage i misbruget pga. manglende behandling i regionerne,” siger Anny Winther.

Op mod 75 procent af stofmisbrugere har nemlig en psykiatrisk lidelse, og for mange skyldes misbruget selvmedicinering. Det er derfor både relevant og vigtigt, at stofmisbrugerne bliver udredt og behandlet for deres psykiske lidelser samtidig med, at de modtager behandling for deres stofmisbrug.

”I kommunerne er vi blevet betydeligt bedre til at spotte og screene for psykiske lidelser. Desværre er det ikke muligt at få udredt, diagnosticeret og behandlet disse stofmisbrugere i regionernes behandlingspsykiatri. Hvis ikke regionerne kan garantere en hurtig udredning, så er der behov for at se på andre løsningsmuligheder. Fx at kommunerne på regionens regning kunne iværksætte den nødvendige og hurtige udredning hos andre,” siger Anny Winther.

Mest Læste

Annonce