Sammenbrud i forhandlingerne med lærerne

Politik

27/02/2013 08:54

Line Oxholm Thomsen

Forhandlingerne med Lærernes Centralorganisation (LC) om fornyelse af overenskomsten og aftalerne for lærerne i folkeskolen, voksenspecialundervisningen, ungdomsskolen og sprogcentre, er natten til onsdag brudt sammen. Uenigheden handler om, hvilke arbejdstidsregler, der skal gælde for lærerne. KL mener, det er nødvendigt at ændre lærernes arbejdstidsregler, hvis vi skal have en bedre folkeskole. KL’s chefforhandler Michael Ziegler kalder sammenbruddet dybt bekymrende:

”Vi ønsker en modernisering af lærernes arbejdstidsregler, så de svarer til reglerne for alle andre medarbejdergrupper. Vi beder ikke lærerne om at arbejde mere. Vi beder alene om, at overenskomsten ikke regulerer, hvor meget tid lærerne kan bruge til bestemte arbejdsopgaver. Det ser vi som en nødvendig forudsætning for, at vi kan udvikle og forbedre folkeskolen til gavn for eleverne,” siger Michael Ziegler.
KL ønsker, at arbejdstidsreglerne skal sikre lærerne en ramme om deres arbejdstid, ligesom det gælder for andre medarbejdergrupper. Inden for arbejdstiden skal lederne og lærerne på skolerne have frihed til i dialog og samarbejde at tilrettelægge undervisningen, så der opnås størst mulig kvalitet for eleverne. Det skal ikke være overenskomsten, der dikterer, hvordan skolerne tilrettelægger undervisningen og andre aktiviteter for eleverne.
”Vi har tilbudt LC en konkret model, der tager hensyn til, at vi er på et undervisningsområde. Derfor indeholder vores bud på nye regler en årsnorm med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer om ugen, ligesom på andre undervisningsområder. Buddet indeholder også kompensation, hvis lærerne har overarbejde eller arbejder på ubekvemme tidspunkter,” siger Michael Ziegler.
LC har udtrykt bekymring for lærernes arbejdsvilkår. KL har derfor opfordret LC til at komme med konkrete bud på, hvilke supplerende regler, LC mener, der er behov for i KL’s arbejdstidsmodel. Dette har LC afvist.
LC er også kommet med udspil undervejs i forhandlingerne. Men disse udspil indeholder fortsat, at overenskomsten regulerer, hvor meget tid lærerne bruger til bestemte opgaver. Dét er selve knasten.
”Det er meget nedslående. LC er på intet tidspunkt gået i realitetsforhandlinger med afsæt i vores krav. Vi har forhandlet indgående om det her tema igennem de seneste måneder. Desværre uden resultat. I sådan en situation må én af parterne på et tidspunkt trække en streg i sandet og tage ansvaret for at konstatere, at forhandlingerne er brudt sammen. KL’s bestyrelse vil inden for de nærmeste dage tage stilling til det videre forløb. Dette er en alvorlig situation,” siger Michael Ziegler.
For yderligere kommentarer fra KL, kontakt KL’s pressekonsulent Trine Søndergaard, 2927-3461, [email protected]
Læs mere på meretidsammen.dk

Mest Læste

Annonce