Sundhedsdata er i trygge hænder

Velfærd

06/09/2013 15:31

Line Oxholm Thomsen

”Det er paradoksalt, at sundhedsvæsenet nu kritiseres for at dele sundhedsdata, når vi i flere år er blevet skudt i skoene, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden laver.”

Sådan lyder reaktionen fra Danske Regioners formand Bent Hansen og KL’s formand Erik Nielsen efter flere dages kritik af en ny bekendtgørelse fra Statens Seruminstitut om brug af sundhedsdata. Kritikerne mener, at sundhedsdata nu vil komme til at flyde tilfældigt rundt i sundhedsvæsenet, og at politikere, embedsmænd samt alt sundhedspersonale vil have mulighed for at tilgå den enkelte borgers data.

Sådan bliver det under ingen omstændigheder, lyder det fra Danske Regioner og KL.

”Det står hævet over enhver tvivl, at sikkerheden skal være i orden. Men der er langt fra tale om, at 200.000 sundhedsmedarbejdere får adgang til hr. Jensens sundhedsdata. Følsomme data deles selvfølgelig kun mellem de sundhedspersoner, som har med den konkrete borger at gøre. Det sikrer, at den rette pille kommer i den rette mund, og det er patientsikkerhed samt et kvalitetsgode,” siger Erik Nielsen.

”Det må under ingen omstændigheder blive sådan, at jeg som politiker kan følge med i, at hr. Jensen, der bor på den og den gade, i den og den by, har KOL. Men politikere og embedsmænd har altså brug for, at sundhedsdata bliver delt fx mellem praktiserende læger og sygehuse, så fagfolkene på et anonymiseret grundlag kan hjælpe borgerne bedst muligt. Vi skal lave sundhedsindsatser baseret på fakta frem for tro. Det er da sund fornuft,” siger Bent Hansen.

Ifølge de to formænd vil det være noget nær en katastrofe for patientsikkerheden og kvaliteten i tilbuddet til den enkelte borger, hvis deling af data uden grund bliver forhindret.

”Det kan i sidste ende betyde lig på bordet. Data bør følge patienten på tværs af systemerne og fx lette overgangen fra sygehus til den kommunale hjemmepleje. Der, hvor patienten er i behandling, skal det personale, der behandler selvfølgelig have adgang til information om patienten. Ellers ryger hele sikkerheden. Vi kan ikke forlange, at fx den ældre medicinsk patient altid selv kan redegøre for sit sygdomsforløb, hvilken medicin man tager osv.,” siger Bent Hansen.

”I et digitaliseret samfund har borgerne en naturlig forventning om, at den ene hånd ved, hvad den anden laver. Det skal vi selvfølgelig imødekomme. Tiden er forbi, hvor kommunen ikke ved, hvad der foregår på sygehuset og omvendt, og deling af sundhedsdata er derfor den helt rette vej. Sagen her er et klassisk eksempel på, hvordan én fjer kan blive til fem høns,” siger Erik Nielsen.

Mest Læste

Annonce