"Du får ikke et handlerum som leder ¬- du skal selv tage det"

Ledelse

26/03/2018 07:00

Hvilken betydning har den kost- og ernæringsfaglige baggrund, når man sidder i et job som offentlig leder - og hvordan bruger man sin faglige ballast i spændet over drift og strategi? Det svarer områdeleder Randi Bendix Keller Mortensen på.

Randi Bendix Keller Mortensen, områdeleder, Mad & Måltider i Aabenraa Kommune. Leder for 55 medarbejdere, fortrinsvis ernæringsassistenter, nogle økonomaer, professionsbachelorer, fire elever samt to teamledere. Randi Bendix Keller Mortensen er økonoma med en diplomuddannelse i ledelse og i gang med en Master i ledelse. Leder i 19 år.

Bedriver du faglig ledelse?

- Ja, jeg er selv funderet i økonomafaget og har den faglige ballast, som gør, at jeg kan støtte mine to teamledere fagligt. Jeg er leder på niveau tre med en direktør og en afdelingschef over mig. I mit ledelsesteam har jeg de to teamledere, som jeg har uddelegeret ansvaret for produktionen til. Det giver mig rum til at sikre det strategiske samspil mellem drift og strategi.

Er det aldrig svært at få tid til det strategiske arbejde?

- Jo, men efter at have stået i nogle svære situationer har jeg lært, at jeg skal trække på mit strategiske mandat i forhold min placering i organisationen. Det handler om, at jeg gør mig klart, hvad jeg vil med mit lederjob, kender mine vilkår i en politiske ledet organisation og selv skaber mig et handlerum, hvor jeg kan lede både opad og nedad. Det får jeg nemlig ikke forærende.

Hvordan gør du det?

- Jeg har lært at banke døre ind i stedet for at sidde og vente på at blive spurgt. Vi skal være med der, hvor tingene sker. Så hvis jeg hører, at der har været afholdt borgermøder i forbindelse med opførelsen af et nyt plejehjem i kommunen, og vi ikke var inviteret, går jeg til min chef og siger: Glemte I ikke at invitere os? Det betyder, at vi bliver synlige i vores organisation og vores faglige anerkendelse bliver styrket. Den feedback får jeg fra mine kolleger.

- Jeg sørger også for at være klædt rigtigt på gennem uddannelse. Hvis du ikke er det, bliver det svært. Lige nu har jeg et fag om strategisk ledelse på Masteruddannelsen, og det giver mig en endnu større forståelse for kompleksiteten i at arbejde i en kommune. Det går jeg hjem og omsætter til praktisk daglig ledelse i samspil med de mange aktører, som har interesser hos os. Jeg trækker også på de faglige kompetencer i hele organisationen og opfatter ikke mig selv som unik og tænker, at jeg kan det hele alene.

Søren Voxted taler om at genopfinde rollen som autoritær leder, hvad tænker du om det?

 – Det er sjovt, at du spørger om det netop nu, for det er der arbejdet med andre steder i organisationen, og her viste der sig at være en klart øget effektivitet, når der var en tydelig ledelse. Det fik mig til at beslutte at holde fast ved den ’gammeldags’ model, hvor der er en, der tager teten og leder og fordeler opgaverne. Det giver tryghed. Det behøver ikke at være den samme, der tager lederrollen på sig hver gang. I øvrigt udelukker det ene ikke det andet. I modtagekøkkenerne fungerer det f.eks. fint med selvledelse, siger Randi Bendix.

Hvordan fordeler du tiden mellem ledelse af drift og tid til at tænke strategi?

- For mig hænger de to ting sammen. Økonomien fylder utroligt meget, men det er også vigtigt, at tænke store tanker. Så mine to hjernehalvdele arbejder hele tiden parallelt. Jeg tænker frem: Hvordan ser vores organisation ud om to år, når min ene teamleder stopper og går på pension – giver det anledning til ændringer?

- Men det er en stor udfordring, at tingene går så stærkt. Og også hen over hovedet på os nogle gange. Derfor er jeg afhængig af information fra mange sider, så jeg kan klæde mine medarbejdere på til at vide, hvad der skal ske. Det er også okay nogle gange at stoppe op og sige: ”Det her skal jeg lige have rum til at arbejde med”.

Interviewet bliver bragt i Kost & Ernæringsforbundets fagblad Kost, Ernæring & Sundhed 3/2018.

Mest Læste

Annonce