Bedre end forventet: Regionsprojekt hjælper unge ind på erhvervsuddannelser

Velfærd

22/09/2015 10:36

KVUC

Det går faktisk bedre end forventet. 93% fortsætter deres uddannelse, og 55% er nu begyndt på en erhvervsuddannelse. Region Hovedstadens projekt "Upgrade" hjælper unge med vanskeligheder videre, viser et nyt følgeforskningsprojekt fra KORA.

1. august 2015 blev porten til erhvervsuddannelserne lukket for de unge, der ikke har et karaktergennemsnit på 02 i dansk og matematik.

Region Hovedstaden og Københavns VUC (KVUC) udviklede sidste år UPGRADE – et tilbud til unge som mangler forudsætningerne for at starte på og gennemføre en erhvervsuddannelse.  

Dugfriske resultater viser, at 55 % af kursisterne på Upgrade-forløb efterfølgende har søgt ind på en erhvervsuddannelse med de tilstrækkelige faglige forudsætninger i bagagen. I alt er 93 % fortsat videre i uddannelsessystemet.

Samtidigt peger følgeforskning fra KORA på, at UPGRADE-forløbene er en god model til at få udsatte unge videre i uddannelse.  

Fagligt løft i dansk og matematik

Region Hovedstaden bad i 2013 KVUC om at iværksætte et udviklingsprojekt, der håndterer den udfordring, at alt for mange unge ikke er klar til at starte på en erhvervsuddannelse pga. for dårlige faglige og studiemæssige forudsætninger.

- ”De unge har oftest en kombination af faglige vanskeligheder og udfordringer af mere personlig eller social karakter. KVUC har i samarbejde med parter på tværs af Region Hovedstaden udviklet nye målrettede faglige forløb, der giver deltagerne et fagligt løft i dansk og matematik og styrker de studiemæssige og personlige kompetencer, der er forudsætninger at gennemføre en erhvervsuddannelse”, fortæller udviklingschef Anita Lindquist fra KVUC.

Et UPGRADE-forløb kan enten være 7 eller 14 uger langt og består af intensiv undervisning i dansk og matematik. Der er desuden et stort element af vejledning og afklaring af uddannelsesønsker, hvor de unge bl.a. besøger de erhvervsuddannelser, de interesserer sig for.

Der er indtil nu gennemført fire UPGRADE-kurser på Vestegnen HF & VUC og på HF & VUC Nordsjælland.

Samarbejde på tværs af institutioner er centralt 

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har udarbejdet en rapport om UPGRADE, som konkluderer, at de unge tager særdeles positivt imod kurserne og er glade for de gode relationer, de får med både undervisere på VUC og vejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Overordnet set konstaterer KORA, at samarbejdet på tværs af institutioner som jobcenter, UU og VUC er centralt for, at projektet lykkedes.

Personlig kompetenceudvikling skal integreres med den faglige undervisning

KORA anviser også, hvilke udviklingsområder UPGRADE med fordel kan fokusere på, for at skabe endnu bedre resultater:

- "En af KORA’s centrale anbefalinger er, at arbejdet med de unges personlige kompetenceudvikling i højere grad integreres med den faglige undervisning i dansk og matematik og tilrettelægges individuelt. En anden anbefaling er, at undervisningen i endnu højere grad gøres praksisnær og anvendelsesorienteret", fortæller Anita Lindquist, udviklingschef på KVUC.

Nøgleord: Vedholdenhed, engagement og nysgerrighed

Netop de to anbefalinger er projektgruppen bag UPGRADE i gang med at realisere.

Undervisere og vejledere fokuserer nu på i højere grad at integrere arbejdet med personlig kompetenceudvikling i fagundervisningen – fx ved at arbejde med vedholdenhed, engagement og nysgerrighed, når kursisterne har lyst til at tænke på alt andet end noveller og lyrik.

Det praksisnære og anvendelsesorienterede skærpes bl.a. ved at anvende materiale fra erhvervsskolernes grundforløb i dansk- og matematikundervisningen.

Bedre resultater end forventet

- ”Resultaterne fra de fire gennemførte UPGRADE-forløb er gode. Næsten bedre end vi på forhånd turde tro, både når vi kigger på gennemførelse, overgang til anden uddannelse og faglig udvikling”, fortæller Anita Lindquist.  

I sommeren 2015 bestod 93 % på Vestegnen eksamen i dansk, mens 80 % bestod deres matematikeksamen. Resultaterne fra Nordsjælland er ligeledes flotte og 76 % bestod deres afsluttende danskprøve mens 52 % klarede sig igennem matematikdelen. 

KORA citerer fx nogle af de unge for at sige:

”Jeg har lært at dividere! Det brugte jeg hele folkeskolen på, her har jeg lært det på to timer. De viste mig bare en metode, som jeg kunne forstå” (kursist på Vestegnen).

”Jeg kan regne med procenter! Det har jeg aldrig kunnet finde ud af før, men nu kan jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg har lært det, men det har jeg lært her” (kursist i Nordsjælland).

”Jeg har ALDRIG kunnet lide at fremlægge, men her har jeg lært det. Nu kan jeg stå ved tavlen og sige noget, og det gør ikke noget, at hvis noget er forkert, så taler vi bare om det (kursist på Vestegnen).”

Region Hovedstaden: Vigtigt at hjælpe unge videre

Fra Region Hovedstaden har formand for Erhvervs- og vækstudvalget Lars Gaardhøj fulgt projekt UPGRADE siden pilotforløbene i 2014:

- ”Alt for mange unge får ikke afsluttet en ungdomsuddannelse og har svært ved at komme i job. Det billede er vi nødt til at ændre på. For der er brug for alle. Derfor er jeg glad for, at UPGRADE giver unge, der ikke måske ikke har "rygsækken fyldt med skolebøger" en ny chance for at komme i gang med uddannelse”, fortæller han.  

Mange parter samarbejder for at få unge videre

UPGRADE fortsætter til udgangen af 2016, og i efteråret 2015 gennemføres der tre UPGRADE-forløb på hhv. VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland og Vestegnen HF & VUC.   

Mange institutioner samarbejder, så den unge oplever en sammenhængende indsats fra VUC, UU-vejleder, jobcenter og erhvervsskole.

Projektparterne bag UPGRADE er:

  • Vestegnen HF & VUC, UU Vestegnen, Høje-Taastrup Kommune, Albertslund Kommune samt Rødovre Kommune
  • VUC Lyngby, UU Nord samt Gladsaxe Kommune
  • HF & VUC Nordsjælland, Erhvervsskolen Nordsjælland, UU Halsnæs Hillerød, Halsnæs Kommune samt Hillerød Kommune
  • Region Hovedstaden og KVUC.

Fakta om UPGRADE 2014/2015

  • 65 unge gennemførte UPGRADE
  • 36 unge overgik efterfølgendetil en erhvervsuddannelse svarende til 55%.
  • 25 unge overgikr efterfølgende til anden uddannelse (fx avu på VUC) svarende til 38%. 
  • 5 unge fortsatter ikke fortsatte på uddannelse efter UPGRADE (fx barsel, udlandsophold eller tilmelding på jobcenter) svarende til 8%.
  • 4 unge faldt fra forløbet (69 tilmeldte unge hvoraf 65 gennemførte) 

 

 

Mest Læste

Annonce