Flere unge københavnere skal hjælpes i arbejde

Velfærd

27/01/2015 17:05

KVUC

346 pladser på den nye 2-årige uddannelse til erhvervsassistent bliver nu udbudt i hovedstaden. Målgruppen er unge under 25, der har gennemført folkeskolen men endnu ikke er kommet videre med job og uddannelse.

En helt ny kombineret ungdomsuddannelse ser nu dagens lys i Danmark

I Hovedstaden og Bornholm fører uddannelsen til titlen erhvervsassistent inden for et af fire områder:

  • Børn, unge og ældre
  • Mad og sundhed
  • Genbrug, Byg, Bolig, Design og Innovation
  • Service, Turisme, Kultur og Fritid

30.000 unge er hverken i arbejde eller uddannelse

En analyse fra Region Hovedstaden viste i 2013, at 30.000 unge mellem 15 og 30 år hverken er i arbejde eller uddannelse og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.

  • ”Uddannelsen til erhvervsassistent sigter på at kvalificere nogle af de mange tusinde unge, som mangler forudsætninger for at sikre sig fodfæste på det danske arbejdsmarked”, fortæller udviklingschef Anita Lindquist fra Københavns Voksenuddannelsescenter (KVUC).

KVUC skal koordinere udvikling og drift af den nye uddannelse i Hovedstaden og Bornholm. Bag uddannelsen står – udover KVUC -  seks produktionsskoler og ni andre uddannelsesinstitutioner, der sammen skal skabe de helt rette og individuelt planlagte uddannelsesforløb. Uddannelsen giver ret til SU.

            Læs også: Stort potentiale for flere praktikpladser i virksomheder

Hver kursist får individuel kontaktperson

Kursisterne vil blive tilknyttet ét uddannelsessted i forhold til deres valgte erhvervstema, og hver kursist vil få en individuel kontaktperson. KVUC vil være ansvarlig for at koordinere, hvordan de forskellige parter i projekter bidrager til uddannelsesforløbene.

  • ”Den faglige linje bag den nye uddannelse er, at vi på VUC’erne i samarbejde med Københavns Kommunes Ungdomsskole skal stå for at løfte de unges almenfaglige forudsætninger inden for fag som dansk og matematik. Produktionsskolerne vil undervise i helt nye fag, som udvikles til denne uddannelse, fx faget ”arbejspladslære”. De fungerer desuden som model for en arbejdsplads, og der vil i det 2-årige forløb også blive etableret erhvervstræning på relevante arbejdspladser. Undervejs vil fagligheder fra bl.a. erhvervsskoler og professionshøjskoler blive inddraget”, fortæller Anita Lindquist.

De unge skal være assistenter i butikker, kantiner og daginstitutioner

Som eksempler på jobområder, som den nye uddannelse konkret skal kvalificere til, er fx assistentarbejde i kantiner, daginstitutioner, idrætsområdet, ejendomsassistance, rengørings-, butiks- og kontormedhjælp.  

Uddannelsen starter i august 2015, og KVUC vil i februar/marts udarbejde og udsende informationsmateriale om det nye tilbud. Det bliver Ungdommens Uddannelsesvejledning i de deltagende kommuner, der sammen med den enkelte unge afgør, om han eller hun er i målgruppen for den nye kombinerede ungdomsuddannelse.

Yderligere oplysninger:

Læs nyhed fra Undervisningsministeriet den 26/1-15: Kombineret ungdomsuddannelse rulles ud i hele landet.

Mest Læste

Annonce