Målrettet undervisning afgør flygtninges fremtid i Danmark

Velfærd

06/2/18 11:20

KVUC

Den 15. januar blev dørene til to nye flygtningehold slået op i København. Intensiv dansk- og matematik undervisning kombineret med mentorordning, lektiehjælp og praktik skal sikre udsigter til holdbar beskæftigelse fx via en erhvervsuddannelse.

35 flygtninge startede mandag d. 15. januar på KVUC’s to nye flygtningehold, hvor de i fem uger får undervisning i dansk og matematik.

Flygtningeholdene er en helt ny type undervisningsforløb på KVUC, der tilbydes i samarbejde med det private firma Jobs Partner. Firmaet finder sammen med jobcentrene egnede deltagere til holdene, og formålet er at hjælpe flygtninge og familiesammenførte med at opnå en uddannelse, så de på sigt kan få et holdbart job i Danmark.

Voksenuddannelse deler viden - læs om KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Jobs Partner har allerede gode erfaringer med forløbet fra andre VUC’er rundt omkring i landet, men KVUC er det første sted i København, der tilbyder det.

”KVUC fungerer jo i høj grad som en af Københavns store integrationsaktører, og vi er yderst kvalificerede til at udbyde det her forløb. Blandt andet fordi vi har en kæmpe mængde af erfaring med denne slags kursister at trække på”, fortæller uddannelseschef Anne Jelsøe, der er leder af projektet fra KVUC’s side.

Dansk og matematik er nøglen til fremtiden

Flere af de kursister, der er startet på de to hold på KVUC, kommer nærmest uden nogen form for uddannelse, mens andre kommer med fx en studentereksamen, de ikke har nået at færdiggøre i hjemlandet. Til fælles har de, at de har brug for specielt danskundervisningen for at være sikker på en stabil fremtid, forklarer Anne Jelsøe.  

”Danskundervisningen er ekstremt vigtig for flygtningenes fremtid her i Danmark. Rigtig mange undersøgelser viser, at hvis ens danskniveau ikke er højt nok, er der større chancer for, at man ender på fx kontanthjælp eller kommer til at arbejde som ufaglært i usikre, fyringstruede jobs. Hvis man vil gøre noget godt og virkningsfuldt for de her flygtninge, skal man derfor sætte ind med massiv danskundervisning.”

Faget dansk spiller samtidig en meget konkret rolle for flygtningenes fremtid, fordi det - sammen med matematik - er adgangsgivende til videre uddannelse. De fem ugers dansk og matematik fungerer derfor som et forberedende forløb, og efterfølgende er det meningen at flygtningene skal fortsætte på 1 års almen voksenundervisning (avu) på KVUC. Målet er, at de skal bestå dansk og matematik med karakteren 02 på 9. klasses niveau, så de kan komme ind på en erhvervsuddannelse.

”Karakteradgangskravene der kom med erhvervsreformen fra 2015 betyder, at mange, som fx flygtningene her, ikke kommer i gang med en uddannelse – derfor kan vi med dansk- og matematikundervisningen helt konkret hjælpe dem videre i uddannelsessystemet”, fortæller Anne Jelsøe.

Lektiehjælp, personlig mentor og praktik - mere end bare undervisning

En af pointerne med forløbet er dog, at undervisningen ikke skal stå alene. Derfor bliver flygtningene mødt af en række forskellige understøttende tilbud, der rækker ud over de 3,5 dages undervisning, de får om ugen.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Fx tilbydes der lektiehjælp fra dygtige, uddannede folkeskolelærere, og gennem Jobs Partner får de tilknyttet en personlig mentor, der hjælper med alle de udfordringer, der kan være, når man er ny i Danmark.

Derudover sørger Jobs Partner for at hjælpe flygtningene med at få studiejob eller komme i praktik, de 1,5 dag om ugen, hvor de ikke modtager undervisning. På den måde får de mulighed for, at bruge det danske sprog i praksis, og samtidig etableres der en kontakt mellem dem og det danske arbejdsmarked, der kan være vigtig for, at de kan komme i job, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Flygtninge skal gøres til selvforsørgende, selvberoende og selvstændige borgere

Tilbagemeldingerne fra de fire lærere, der underviser på de to nye flygtningehold, har indtil videre været overvældende positive. Flygtningene er blandt de mest motivererede og engagerede kursister, lærerne har mødt, og de er mere end taknemmelige for, at de får lov til at uddanne sig i Danmark.

Anne Jelsøe er derfor allerede sikker på, at de nye undervisningsforløb bliver en succes. Hun fortæller, at KVUC er meget glade for at have indgået samarbejdet med Jobs Partner, og for på den måde at kunne være med til at fremme integrationen af flygtninge i det danske samfund:

”Hovedformålet er jo, at vi gennem dette forløb skal gøre vores for, at disse flygtninge bliver selvforsørgende, selvberoende og selvstændige borgere i Danmark. Og for et sted som KVUC giver det rigtig god mening at være med til.”.

For yderligere information:

Kontakt uddannelseschef Anne Jelsøe på tlf. 8232 6652 eller mail: [email protected]