Mange flere voksne danskere skal blive bedre til engelsk og it

Velfærd

05/7/17 6:45

KVUC

Mange medarbejdere ønsker ikke videreuddannelse. Det er en af fem vigtige udfordringer, der skal løses, når flere hundredetusinde voksne danskere har problemer med it og med at læse og regne.

En million danskere har ikke de nødvendige it-kompetencer. 600.000 har svært ved at læse, og 500.000 har problemer med at regne. Det er et stort samfundsmæssigt problem, som skal løses.

Stort samfundsmæssigt problem

En ekspertgruppe nedsat af regeringen har i juni offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvad der skal gøres for at skabe nye samlede indsatser på hele voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).

Læs temanummer af tidsskriftet "Voksenuddannelse" om voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU)

Set fra KVUC’s synsvinkel er der fem vigtige konklusioner i rapporten, som det er afgørende at forholde sig til i de diskussioner og politiske tiltag, der måtte komme som opfølgen på ekspertgruppens anbefalinger:  
  1. Det står for dårligt til – og engelsk og it skal op på dagsordenen. Dette er en konstatering, som vi i VUC-sektoren kan genkende fra tidligere rapporter: At det står for dårligt til med voksnes basale færdigheder i læsning, regning og digitale færdigheder. Vi ligger under gennemsnittet i OECD. Derfor peges igen på vigtigheden af den forberedende voksenuddannelse (FVU), der foreslås udvidet med engelsk og it. Det bemærkes, at aktiviteten på den almen VEU generelt steget med 59 % siden 2004/2005, hvilket svarer til 120.000 flere kursister i 2014/2015. På trods af dette skal der meget mere til.
  2. Rigtig mange medarbejdere ønsker ikke videreuddannelse – ledelserne skal give et kærligt puf. Samtidig med at der peges på de store behov for livslang uddannelse og ikke kun uddannelse i starten af livet, er der problemer med arbejdernes motivation for at søge efteruddannelse, især hos mandlige arbejdere over 50 og dem, som er placeret lavest i virksomhedshierarkiet. Det skal løses ved, at såvel tillidsrepræsentanten som lederen skal give medarbejderen et kærligt puf og markere, at det er vigtigt for virksomheden, at man deltager i efteruddannelse.
  3. Udbud af uddannelse skal tilpasses et arbejdsmarked i forandring. Ønskerne til fremtidens efteruddannelse er, at det er karakteriseret ved en høj grad af fleksibilitet og agilitet, således at udbuddet kontinuerligt kan tilpasses et arbejdsmarked i forandring. Det skal være overskueligt og tilgængeligt for den enkelte og virksomhederne. Det skal levere et dokumenterbart og anerkendt læringsudbytte for den enkelte deltager. Det er vigtigt, at det sikrer mulighederne for anerkendelse og merit for tidligere erhvervede kompetencer, uanset hvor og hvordan disse kompetencer er erhvervet.
  4. Ledige skal kunne vælge 6 ugers almene voksenuddannelseskurser. Ekspertgruppen anbefaler, at der gives mulighed for, at ledige frit kan vælge almen voksenuddannelse (avu) inden for rammerne af 6 ugers jobrettet uddannelse. Det anbefales, at mulighederne for faglig toning af den forberedende voksenundervisning i forhold til forskellige brancher styrkes, således at flere forløb på forberedende niveau gennemføres som særligt tilrettelagte forløb for virksomheder med henblik på at øge effekten af virksomhedernes brug af forberedende voksenundervisning.
  5. Hele strukturen om AMU kurser skal gøres langt mere fleksibel. Det konstateres, at hele AMU-systemet er i krise på grund af det voldsomme fald i aktiviteten de senere år. Det siges dog også, at faldet sådan set følger det demografiske fald i arbejdsstyrken, men ikke desto mindre betyder det, at man i rapporten peger på en voldsom reduktion i antallet af kurser (fra 3200 til 800 kurser). Måske vigtigere er det, at rapporten har bud på ændringer i kursusstrukturen, så hele systemet bliver langt mere fleksibelt i forhold til tid og sted fx ved at flytte kurserne fra AMU-centrene ud på virksomhederne eller ved digitale kurser.

Tidsskriftet Voksenuddannelse har udgivet en temanummer om hele VEU-området, hvor der bl.a. er interviews med repræsentanter fra DA og LO. Arbejdsmarkedets parter er selvfølgelig centrale i hele indsatsen for at styrke området og motivere medarbejdere og ledelser til dette.

Arbejdsmarkedets parter er centrale

Du kan på tidsskriftets hjemmeside også læse, hvordan Dansk Fragtmænd og VUC kører en fælles målrettet moduluddannelse for Danske Fragtmænds ansatte flere forskellige steder i landet. 

Indsatsen har haft flotte resultater, viser en undersøgelse. 90% af deltagerne oplever, at de i høj grad har lært noget af VUC’s målrettede forløb. 81% svarer, at de er blevet bedre til at læse, 85% er blevet bedre til at stave og 67% mestrer i højere grad IT.

Læs Voksenuddannelses temanummer om voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU).

 

Annonce