Ny rektor til politikerne: Uddannelse er en klog investering

Uddannelse

04/09/2018 10:30

KVUC

KVUC har fået ny rektor, Anita Lindquist Henriksen. Hun advarer mod kortsigtede besparelser, der udfordrer kvaliteten i uddannelserne og innovationskraften i sektoren.

På KVUC er vi helt inde i kernen af, hvad uddannelse formår, mener KVUC’s nye rektor, Anita Lindquist Henriksen. Hun ser KVUC som et pædagogisk fyrtårn for, hvordan vi i Danmark hjælper de 20 pct. fra hver ungdomsårgang videre, som ikke følger den slagne uddannelsesvej:

Bekymret over udsigten til nye besparelser

Mødet med vores lærere og undervisningsmiljø er med til at ændre livsbanen for mange unge og voksne, der af den ene eller anden grund ikke er gået den snorlige vej fra folkeskole til ungdomsuddannelse og videre mod uddannelse og beskæftigelse. Derfor er institutioner som KVUC en rigtig god investering for samfundet.”

Voksenuddannelse deler viden - læs om KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

Anita Lindquist Henriksen er bekymret over udsigten til nye besparelser på finansloven. De årlige besparelser på 2 pct. har allerede tvunget institutionerne til at skære dybt, og nu får gymnasiale suppleringskurser og onlineundervisning massive besparelser oveni.

Politikerne må ikke forfalde til at tænke for kortsigtet. Besparelserne kan blive dyre på den lange bane. Jeg oplever en helt speciel puls og nerve på KVUC. Den skal vi holde i live. Fokus skal hele tiden være på kvaliteten i uddannelserne og værdien for kursisterne. Vi har en opgave i at få gjort vores resultater mere synlige også for det politiske Danmark, fortæller Anita Lindquist Henriksen.

Vi skal holde helt speciel puls og nerve i live

Som ny rektor ønsker hun at styrke KVUC’s position som innovativ uddannelsesaktør og frontløber blandt andet inden for online undervisning og fleksible uddannelsesforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

KVUC’s bestyrelsesformand, Tim Christensen, glæder sig til samarbejdet med den nye rektor:

Anita Lindquist Henriksen har den rette profil og erfaring til at bringe den nødvendige fornyelse ind i organisationen. KVUC står over for nogle store udfordringer i de kommende år, så det er vigtigt, at vi har en stærk frontfigur, der sammen med medarbejdere og bestyrelse kan videreudvikle KVUC som en central uddannelsesudbyder i København.”.

Fakta om Anita Lindquist Henriksen:

  • Medlem af bestyrelsen for Danske HF & VUC, 2018.
  • Vicerektor og udviklingschef på KVUC, 2018-2011.
  • Chefkonsulent, områdeleder, og fuldmægtig på Københavns Universitet, 2011-2003.
  • Kandidat i spansk og samfundsfag i 2003 fra Københavns Universitet.
  • 47 år, født på Island, gift og har to børn.

Yderligere oplysninger: Anita Lindquist Henriksen, rektor, tlf. 3141 2011, [email protected]

Mest Læste

Annonce