Ti skarpe råd fra de unge til ny FGU i Danmark i 2019

Uddannelse

31/5/18 7:45

KVUC

- Lærerne brænder virkelig for det. Det har vi ikke prøvet før. Sådan lød det fra seks elever på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) ved konferencen ”Fra KUU til FGU” den 16. maj på KVUC. Konferencen skulle sikre, at vigtige erfaringer bliver bragt videre til de nye FGU-institutioner.

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) skal nedlægges og overføres til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i sommer 2019.

KUU optager nye elever frem til januar 2019. Eleverne overgår til de nye FGU institutioner og afslutter deres KUU efter de gældende regler.

Det skal sikres, at vigtige erfaringer bliver bragt videre

Værtsskolerne for KUU Hovedstaden-Bornholm afholdt den 16. maj en velbesøgt konference med 150 deltagere under overskriften ”Fra KUU til FGU”.

Voksenuddannelse deler viden - læs om KVUC

Københavns Voksenuddannelsescenter deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs flere af deres historier og cases her

- Konferencen skal være med til at sikre, at vigtige erfaringer fra både etablering og drift af KUU bliver bragt videre i arbejdet med at etablere den nye forberedende grunduddannelse rundt omkring i Danmark, fortæller KVUC’s vicerektor, Anita Lindquist.

FGU er bygget op over mange af de samme principper og institutioner som KUU.

Ti skarpe råd fra seks unge

Konferencens ungepanel bestod af seks nuværende KUU-elever, Khalil, Majken, Mette, Jacob, Amir og Adam. De kom med ti skarpe råd til arbejdet med de nye FGU-institutioner:

  1. Sørg for at holde klasserne små, ikke som i de store gymnasieklasser.
  2. Vi skal ikke møde for mange forskellige lærere og voksne. God tid, kontinuitet og relationer er vigtige.
  3. De engagerede lærere er afgørende.
  4. Lad være med at snævre ind til, at FGU’en skal gå i bestemte, få retninger, hvor alle skal i ”firkantede bokse”.
  5. Pres ikke alle elever mod erhvervsuddannelser som det man nu skal.
  6. Lad os selv være med til at planlægge vores eget uddannelsesforløb.
  7. De personlige tilbud om fx samtaler og coaching er vigtige.
  8. Giv valgfrihed til at vælge almene fag.
  9. Giv også plads til de kreative fag, så det også er en mulighed for dem, der vil det.
  10. Vær skarpere på hvad FGU er.

Blandt de lidt mere detaljerede budskaber fra eleverne blev bl.a. fremhævet fællesskabet på uddannelsen, som er med til at udvikle både fagligt og socialt.

”Det er næsten hippieagtigt, men det er vigtigt”

En markant udtalelse fra en af eleverne var:

- Lærerne brænder virkelig for det. De er interesseret i os som personer, og om vi kommer. Det har vi ikke oplevet før.

Flere af eleverne har afbrudte forløb bag sig, og til alles morskab i konferencesalen sagde et par af eleverne med glimt i øjet, at de ligefrem var blevet ”skoleglade”.

Latteren blev også kaldt frem, da de personlige tilbud om fx studiecoaching og tjek-ind og tjek-ud seancer blev nævnt med ord som:

- Ja, det er næsten total hippieagtigt, men det er vigtigt. Jeg kan gå godt lide det og det at kunne reflektere over mig selv. De samtaler samler op på mig, og hvad jeg skal. Mine forventninger og hvad har jeg brug for, så ligningen går op. Det hjælper os med at rydde op i problemer og komme videre.

”Det kræver kompetenceudvikling, tid og vilje” 

Centrale pointer fra KUU - Hovedstaden Bornholm på konferencen var blandt andet, at det tager tid og kræver en målrettet indsats at opbygge en ny uddannelse.

Vicerektor på KVUC, Anita Lindquist, pointerede ud fra KVUC’s rolle som tovholderinstitution for KUU ved åbningen af konferencen:

- Det kræver målrettet kompetenceudvikling, tid og vilje, men det kan bestemt lykkes at opbygge en fælles kultur på tværs af de forskellige institutionstyper.

I tråd hermed har KUU Hovedstaden – Bornholm fået støtte af Kompetencesekretariatet gennem ekstern evaluering, og der er gennem indsamling af erfaringer arbejdet systematisk med kompetenceudvikling.

På konferencen blev det fra flere sider bl.a. fremhævet, hvor vigtigt det er at sikre samspillet mellem de almene og praktiske dele af uddannelsesforløbet, hvilke metoder der virker, når man skal have de unge til at lykkes med deres uddannelse, og på hvordan undervisere fra vidt forskellige skolekulturer kan samarbejde om at skabe en ny fælles tilgang.

Familier, vejledninger og jobcentre skal kende og anerkende FGU

For succesfuldt at kunne starte en ny uddannelse blev det også pointeret, hvor vigtigt det er at prioritere samarbejdet med omverdenen og skabe bred anerkendelse af og kendskab til FGU.

- Dette gælder både for de unge i målgruppen, men jo også for familierne, for ungdomsvejledningerne og jobcentrene, sagde Lotte Hüttel, leder, og Anne Bøtcher Jakobsen, konsulent i KUU Hovedstaden Bornholm.

Ph.d Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning præsenterede den nationale midtvejsevaluering af KUU. Hun talte om motivation og påpegede, at det, der har virket i KUU, er, at tiden til fælleskab, tillid og samarbejde har været tilstede - især fordi der har været tid nok til relationsarbejde og til faglig udvikling i modsætning til i fx mange mere kortvarige projekter.

”På en måde kan man kalde FGU for KUU 2.0”

Det efterfølgende panel bestående af embedsfolk og politikere kom på en opgave efter de unges mange og klare ord.

Formand for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan, fremhævede bl.a., hvor vigtigt der bliver at italesætte den nye FGU tydeligt, og at lærerroller og kompetencer selvfølgelig bliver afgørende.

Gyda Heding fra Enhedslisten i Københavns Kommune hæftede sig bl.a. særligt ved, hvor vigtigt det er, at de unge er aktive deltagere i deres eget forløb, som er en rejse, hvor FGU bliver en mellemstation. Andres Keil fra Socialdemokratiet i Københavns Kommune pointerede bl.a., hvor vigtigt det er at sætte fokus på, at der er praktikpladser nok, fordi der allerede i dag mangler pladser i København.

Per Bredholdt, chefkonsulent i Undervisningsministeriet, konstaterede, at det var godt, at der nu var bred politisk opbakning bag den nye FGU. Og når han i dag sad på konference, var det klart for ham, at langt det meste af det, der tales om, det kan finde sted på de kommende FGU institutioner:

- Ja, mange elementer fra KUU er faktisk brugt i konstruktionen af rammerne for de kommende nye FGU-institutioner. På en måde kan man kalde FGU for KUU 2.0.