VUC'ernes motorvej til erhvervsuddannelser

Velfærd

07/10/2016 10:45

KVUC

VUC’erne samarbejder tæt med erhvervsuddannelserne og gør hvert år et stort antal unge klar til en erhvervsuddannelse. Kritik fra erhvervsskolernes interesseorganisation i Altinget den 16/9-16 rammer helt ved siden af, mener KVUC's ledelse.
Hvert år uddanner tusindvis af unge og voksne sig på KVUC’s kurser og uddannelser blandt andet for at kunne komme ind på en erhvervsuddannelse.   Tænketanken DEA udgav i 2013 rapporten ”Nye udfordringer for VUC – fokus på den almene voksenuddannelse (avu)”. Rapporten viste, at ud af de 28.500 avu-kursister i hele landet fra årgang 2010 havde 59% valgt en erhvervsuddannelse.   Læs også: Branchedansk hjalp Ingrid til at forfølge sin konditordrøm   Siden da har der været stigende fokus på det politiske mål om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.   På KVUC starter hvert år i august omkring 1500 unge på 9. og 10-klasseskurser på KVUC’s almene voksenuddannelse (AVU). Det er lige så mange, som der starter på alle de københavnske gymnasier til sammen.   KVUC TILPASSER TILBUD INDIVIDUELT EFTER FAGLIGE OG PERSONLIGE BEHOV   Dermed bidrager KVUC i høj grad til det politiske ønske om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.   ”På KVUC løfter vi opgaven med at gøre unge klar til en erhvervsuddannelse, fordi vi har en kæmpe volumen i vores tilbud og en vejledning, der hjælper med at tilpasse tilbuddene individuelt til de unge og netop deres faglige og personlige profil. Det er der ingen andre institutioner end os, der kan”, siger Anne Jelsøe, der er uddannelseschef for KVUC’s AVU-kurser.   Læs også: Regionsprojekt hjælper unge ind på erhvervsuddannelser   KVUC har en bred palet af tilbud. Der er fx kurser målrettet unge med ordblindhed, skræddersyede e-læringsforløb og turboforløb tilpasset unge, der vil ind på bestemte uddannelser. KVUC har også tilbuddet Genvejen, hvor mentorer støtter kursister individuelt.    Det kan være alt fra unge mødre, enlige, psykisk sårbare eller bare unge, der har rygsækken fuld af dårlige erfaringer med at gå i skole.    KAN IKKE GENKENDE DYSTER KRITIK AF SAMARBEJDE   Direktør for interesseorganisationen Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier Lars Kunov langer ellers i en artikel i Altinget den 16. september hårdt ud efter samarbejdet med VUC’erne og foreslår, at de trængte erhvervsskoler selv får lov at udbyde tre måneders forberedende kurser til erhvervsuddannelserne.   Læs også: De unges vej gennem uddannelse bliver aldrig helt snorlige   På KVUC genkender hverken vicerektor Anita Lindquist Henriksen eller uddannelseschef Anne Jelsøe billedet af et haltende samarbejde mellem VUC’er og erhvervsuddannelserne. Tværtimod, for KVUC har en solid række af velfungerende lokale samarbejder med erhvervsuddannelserne, og KVUC’s ledelse, lærere og vejledere er i daglig kontakt med kolleger og samarbejdspartnere på stort set alle erhvervsskoler i hovedstadsområdet.   ”Vi har en lang række samarbejder på alle niveauer med erhvervsuddannelserne. Vores fokus er at løfte den enkelte unge, og derfor skal vi trække på det bedste fra alle institutioner, når vi skaber uddannelsesløsninger”, siger KVUC’s vicerektor Anita Lindquist Henriksen og giver eksempler:   MANGE FORSKELLIGE SAMARBEJDER ER I GANG   KVUC:
  • samarbejder tæt med Hotel- og
  • Restaurantskolen, Next og SOPU’s omsorgs-, sundheds- og pædagogikuddannelser om forberedende forløb
  • samarbejder om undervisning i engelsk og dansk med NEXT, der er københavnsområdets største leverandør af erhvervsuddannelser.
  • leverer censorer i flere fag til erhvervsskolernes optagelsesprøver.
  • støtter med mentortilbuddet Genvejen en lang række unge med forskellige udfordringer i at blive klar til at tage en uddannelse. Mentorerne følger de unge helt til dørs på erhvervsuddannelserne, hvor de fx hjælper de unge med ansøgninger og kontakt til vejledere. 92% af de unge fra Genvejen går videre på en erhvervsuddannelse.
  • har med succes løftet 250  tosprogede unge og voksne sprogligt og fagligt, så de blev klar til uddannelserne på Hotel- og Restaurantskolen og SOPU via KVUC’s koncept branchedansk med løbende optag.
  • driver projektet Upgrade, der har udviklet nye koncepter for forberedende forløb til erhvervsuddannelserne med overordentligt positive resultater. KORA laver følgeforskning på projektet.
  • er med i en formel samarbejdsaftale mellem VUC’er og erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet, der forpligter alle parter til at lave gode forløb, der forbereder unge til erhvervsuddannelserne. Parterne mødes løbende og følger op.
HVORFOR GÅ BAGLÆNS   Uddannelseschef Anne Jelsøe forklarer:   ”Alle de forskellige samarbejder, vi har med erhvervsuddannelserne er karakteriseret af, at vi kombinerer vores uddannelser og forskellige fagligheder på tværs af uddannelser og institutioner til at skabe fleksible og hurtigtvirkende uddannelsesveje til de unge”, siger Anne Jelsøe og tilføjer, at de tremåneders kurser, som Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier taler om, er en snæver og kortsigtet løsning, der kun passer til de få.    ”At fokusere udelukkende på én type forberedende forløb er at gå baglæns”, konstaterer Anne Jelsøe, der har et billede på sin væg af en 16-sporet motorvej i Los Angeles, som hun tit kigger på. Hun sammenligner KVUC’s mange tilbud med netop en stor, fleksibel motorvej med masser af spor og tilkørsler.   ”Vores styrke som et stort VUC er netop, at vi har et tilbud til alle. Vi er lidt som den mange sporede motorvej i LA med en masse forskellige udfletningsmuligheder, frakørsler og tilkørsler – og med et hold af vejledere, så alle kan blive hjulpet ind i det rette spor”, forklarer Anne Jelsøe.    MEGET MERE END EN KAMP OM ET KURSUS   For det handler om meget mere end at gafle unge til et snævert tre måneders forberedende kursus. Det handler om at hjælpe de unge med at finde deres rette hylde i livet – både uddannelsesmæssigt, fagligt, socialt og personligt. Og det er VUC’ernes spidskompetence, understreger de to KVUC-chefer.   ”Vi har masser af unge på AVU, som tror, at de skal videre på en hf og så finder de ud af, at det slet ikke er det, de vil. Vores vejledere og lærere sætter konstant fokus på, hvor mange gode uddannelsesmuligheder, der er – herunder også i erhvervsuddannelserne”, siger Anne Jelsøe.    Opfordringen fra KVUC’s vicerektor er klar:    ”Lad os nu få fokus på det, det handler om på tværs af institutioner: At løfte og hjælpe den enkelte unge med at blive afklaret, komme på sporet fagligt og hjælpe dem i gang med den rigtige uddannelse - for dem”, siger Anita Lindquist Henriksen. 

Mest Læste

Annonce