Bosteder bliver presset på priserne - borgerne taber

Velfærd

19/01/2018 10:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Skær 15 procent af prisen. Så kontant oplever flere bo- og opholdssteder lige nu presset fra flere kommuner. LOS-direktør Michael Graatang mener, at kommunerne her handler i strid med loven og frygter, at borgerne ikke får den rigtige behandling.

Sidste år fik nonprofit fonden - skole- og behandlingsstedet ConCura - et brev fra stedets største kunde, Holbæk Kommune. Skær 15 % af prisen på skoletilbuddet lød budskabet. For ConCura ville det ifølge stedets direktør Jakob Schiøtt betyde, at halvanden af stedets seks lærere skulle fyres, og at eleverne ikke længere kunne få en skolegang, der levede op til Folkeskolelovens bestemmelser. 

Helt så galt gik det dog ikke. ConCura valgte nemlig kvaliteten frem for kommunens krav og henvendte sig som medlem til brancheorganisationen, der organiserer de private skoletilbud og opholdssteder for børn og voksne. Her kom sagen fra Holbæk ikke bag på LOS’ direktør Michael Graatang.

”Vi har desværre i de seneste år oplevet flere lignende tilfælde, hvor kommuner melder ud, at skoler eller opholdssteder skal skære en fast procentdel af prisen. Op mod en fjerdedel af prisen. I Holbæk valgte vi at overtage dialogen med kommunen på de berørte medlemmers vegne. Den dialog endte med, at kommunen trak kravet om prisreduktion tilbage, så skolerne kunne fastholde kvaliteten,” siger Michael Graatang.

Dialog er nødvendig

Michael Graatang mener, at enkelte kommuners praksis er i strid med forvaltningsloven, når de kræver en generel reduktion af prisen uden en individuel vurdering af de enkelte sager.

”Det er ikke en standardvare, vores medlemmer sælger. De sælger en pædagogisk individuel behandling, som baserer sig på en visitation. En opgave som kommunerne i øvrigt ikke selv har set sig i stand til at løse. Så når prisen skal sænkes, så kan det kun ske ved, at dele af den enkelte borgers tilbud skæres væk. Det skal ske ud fra en pædagogisk og behandlingsfaglig begrundelse og ikke et mål om en på forhånd fastsat reduktion i prisen. Det kan virke som om, at nogle kommuner er blevet fartblinde i jagten på besparelser” siger Michael Graatang og fortsætter:

”Det, vi oplever, kommunerne gør, er det, der på forvaltningssprog hedder at sætte skøn under regel, og det er efter vores opfattelse et lovbrud,” siger Michael Graatang.

Han mener, at svaret bør findes i dialog med kommunerne.

”Som i Holbæk ser vi heldigvis mange steder, hvor dialog betaler sig. Vi ved godt, at kommunerne mange steder er pressede. Og vi forstår ønsket om at spare penge på de kommunale budgetter. Men vi kan ikke give køb på hverken kvaliteten, eller at vi holder os inden for lovgivningens rammer. Det ønske er jeg sikker på, at vi deler med kommunerne. For LOS er det derfor vigtigt, at vi kan være en god partner i dialogen mellem kommunerne og medlemmerne, så vi undgår, at socialt og psykisk udsatte børn og voksne bliver sorteper i et spil mellem kommunerne og opholdsstederne,” siger Michael Graatang.

Vil ikke gå på kompromis med kvaliteten

For ConCuras direktør Jakob Schiøtt var dialogen med kommunen helt afgørende for, at de kunne fastholde kvaliteten og prisen.

”Vi hverken kan eller vil gå på kompromis med kvaliteten. Det er det, det handler om for os. Vi er derfor drevet af at skulle levere kvalitet i arbejdet i det socialpædagogiske arbejde for børn og unge. Men der skal noget til at afvise et krav fra en kommune, der står for 90 procent af vores elever. For os var svaret at stille os på elevernes side. Men jeg kan godt frygte, at et vedvarende pres på både skoletilbud og opholdssteder kan få kvaliteten til at skride nogle steder,” siger Jakob Schiøtt.

LOS-direktør Michael Graatang deler den frygt. For ham handler det om at anerkende og respektere fagligheden og det professionelle arbejde, de private og offentlige aktører udfører for kommunerne inden for socialområdet.

Kommunerne samarbejder med de private aktører om at tage sig af de borgere, de ikke selv har mulighed for at håndtere. Derfor er det i også i de private aktørers interesse, at samarbejdet baseres på en sund økonomi, så de ikke risikerer pludselig at dreje nøglen om og sætte borgerne på gaden. “Det scenarie, vi har set inden for hjemmeplejen med konkurser på stribe må ikke ske for de private bosteder. Det er udsatte og sårbare menneskers hjem og tilværelse, vi har med at gøre, og det skal der stå den fornødne respekt om,” siger Michael Graatang.

Mest Læste

Annonce