Botilbud vil bekæmpe magtanvendelse

Ledelse

09/12/2015 10:19

Nick Allentoft

Nu går de private botilbud forrest i kampen mod magtanvendelse på sociale institutioner. Med støtte fra TrygFonden lancerer de private bosteders organisation, LOS, et projekt, der skal skabe ny væsentlig viden, der skal begrænse magtanvendelse.
”Vores mål er altid, at en magtanvendelse er sidste udvej. Men viden om, hvordan man undgår magtanvendelser er for lille. Med Folketingets nye lov om brugen af magtanvendelse forebygger man ingenting, og derfor går LOS nu foran på området,” fortæller direktør Michael Graatang, LOS.   Med støtte fra TrygFonden skal 30 bosteder de kommende 2,5 år undersøge to forskellige systematiske metoder til at begrænse og undgå magtanvendelse i relationen mellem borger og medarbejdere. Målet er at udbrede solid evidensbaseret viden om metoder, der virker.

”Projektet om nedbringelse af Magtanvendelse ved brug af metoderne AM (Anger Management) og ART (Aggression Replacement Training) er et stort skridt i denne retning,” siger Lektor Morten Hesse fra Psykologisk Institut - Center for Rusmiddelforskning, Københavns Universitet.

  TrygFonden støtter med 1,9 mio. Projektet kommer til at forløbe parallelt med at Socialstyrelsen også har projekter i gang, der undersøger metoder til at begrænse magtanvendelse. Men i LOS ser vi et stort behov for handling, her og nu. Derfor har LOS, støttet af TrygFonden taget initiativ til projektet.       Læs også: Efterværn virker. Sådan kom tre unge videre   ”Vi kan som ansvarlige sociale aktører ikke vente på at et satspuljeprojekt bliver kommunikeret bredt ud om flere år, så derfor har vi taget initiativ til vores eget projekt. På vegne af de private bosteder er jeg rigtig glad for, at TrygFonden har valgt at støtte initiativet,” siger Michael Graatang.   Bostederne er klar LOS medlemmer tripper for at komme i gang med projektet, for også de har konstateret, at det store fokus på magtanvendelser øger kravene til at afdække og iværksætte den forebyggende indsats. ”Vi har i flere år haft fokus på det her område på private bosteder, men med den stigende politiske opmærksomhed stiger interessen, og så skal vi følge med,” siger Projektleder Martin Madsen, LOS.  

Mest Læste

Annonce