Brug for små fleksible opholdssteder

Velfærd

15/7/16 10:59

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

De små private opholdssteder skal kunne konkurrere på lige vilkår med de offentlige tilbud. Derfor bakker LOS op om forslag fra De Konservative om at give skattefradrag for boligvedligeholdelse til små opholdssteder, hvor ejeren bor i samme bygning.

Bor man i dag i den bygning, hvorfra man også driver et opholdssted til socialt og psykisk udsatte børn eller voksne kan man ikke trække udgifterne fra til vedligeholdelse af bygningen.  Et nyt lovforslag vil gøre det muligt, og det vil få stor betydning for mange af de mindre opholdssteder og dermed muligheden for at tilbyde borgerne små og fleksible tilbud.

Forslaget blive bakket op af LOS, der organiserer mange af de private sociale tilbud.

”Skattereglerne har gjort det svært for de mindre opholdssteder at konkurrerer med de ofte store kommunale tilbud, der får fuldt fradrag og dermed har helt andre økonomiske driftsvilkår. Derfor kan dette lovforslag få stor betydning for mange af de små opholdssteder,” siger Laust Westtoft og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi har en mangfoldighed af forskellige tilbud, og det er de små tilbud være med til at sikre. Små opholdssteder er ofte mere fleksible og kan tilpasse deres løsninger efter borgernes særlige behov. Det betyder meget for opholdsstedernes beboere, at de har mulighed for at sætte et aftryk på stedet frem for de større steder, hvor borgerne omvendt er nødt til at tilpasse sig institutionen,” siger Laust Westtoft, der håber forslaget kan samle opbakning fra et flertal og træde i kraft allerede i løbet af efteråret.

Børn og unge har brug for familielignende rammer

Baggrunden for det konservative forslag er en række afgørelser truffet af Skat og Landsskatteretten, som fastslår, at der ikke kan godkendes fradrag for udgifter afledt af den erhvervsmæssige drift på opholdssteder. Det skyldes at lovgivningen sidestiller erhverv som eksempelvis en frisørsalon med opholdssteder for socialt udsatte. Men kernen i private opholdssteder er netop at de unge har brug for familielignende rammer, som ikke fås i fx lejede lokaler. 

”Jeg ønsker, at private opholdssteder skal kunne fradrage udgifter afledt af erhvervsmæssige drift. Det vil nemlig sikre, at private opholdssteder står stærkere og ikke skal spekulere på at lukke stedet af økonomiske årsager. For mig handler det i sidste ende om at sikre, at socialt udsatte børn og unge får de bedste muligheder, og så er det kun retfærdigt at give et økonomisk større råderum til de danskere, som stiller deres eget hjem til rådighed for sociale udsatte børn og unge,” sige den konservative skatteordfører Brian Mikkelsen.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce