Det er et effektivt tilsyn, som skal sikre kvalitet og pris

Social

25/06/2018 09:29

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Et effektivt tilsyn skal sikre kvalitet og pris på landets bosteder, mener LOS. Landsorganisationen for sociale tilbud frygter, at et loft over overskuddet hos de 5 % af bostederne, der er privatejede, vil føre til mere bureaukrati.

LOS vil bruge kræfterne på at styrke tilsynet og efterlyser dokumentation hos de faglige organisationer.

”Vi har brug for at holde fokus på at gøre en forskel på de anbragte børn, unge og voksne. Skal vi hæve kvaliteten er tilsynet et langt bedre fokus end et loft over overskud eller restriktioner over for ikke offentlige tilbud,” siger Michael Graatang, der er direktør i LOS.

Meldingen kommer efter FOA og Socialpædagogernes Landsforbund har forslået et politisk indgreb, hvor man begrænser de private tilbuds overskud. Organisationernes forslag drejer sig om de fem procent af bostederne, der er ejet af enten private selskaber eller enkeltmandsselskaber. Resten er fondsejede eller offentlige. Godt 61.000 børn, unge og voksne i alt er anbragt på botilbud. Tallene er fra Socialstyrelsens evaluering af tilsynsreformen.

”Jeg har også fulgt de enkeltsager, der har kørt i medierne, men jeg savner argumenter, når man ser på helheden. Jeg har bemærket, at FOA argumenterer med, at de private dominerer på området, og at kvaliteten er lavere. Men ser vi på tal fra Socialstyrelsen, så er billedet jo et ganske andet. De private udgør fem procent af pladserne, og tallene viser desuden, at de ikke offentlige tilbud samlet scorer bedre i tilsynsrapporterne end de offentlige. Så det er svært at finde et argument for at lægge fokus der, hvis det er kvaliteten, man er optaget af,” siger Michael Graatang, der derfor efterlyser dokumentation fra FOA og Socialpædagogerne.

”Vi er nødt til at diskutere dette emne ud fra de reelle tal frem for enkeltsager Vil et loft over overskud på fem procent af pladserne gøre en positiv forskel for de anbragte borgere? Det tror jeg ikke, og jeg kan ikke få øje på en dokumentation, der belyser om tilbud, der har overskud har ringere kvalitet end andre,” siger Michael Graatang.

Fokus på stærkt tilsyn

Michael Graatang ser hellere en styrkelse af tilsynet med de sociale tilbud.

”Det sociale tilsyn skal have langt bedre redskaber til at efterprøve prissætningen af såvel offentlige som private tilbud, og det personrettede tilsyn skal have et servicetjek. Samtidig skal vi sammen med KL, Tilsynet og socialstyrelsen arbejde videre med hvordan, man bedre kan arbejde med at evaluere på den positive forskel de sociale tilbud gør for borgeren. Vi skal se på kvaliteten over en bred kam og ikke kun for de fem procent privatejede,” foreslår Michael Graatang, der også mener kommunernes visiteringer skal styrkes.

”Det er utrolig vigtigt, at borgene får det rette tilbud første gang. Derfor skal kommunerne have bedre forudsætninger for at vurdere stedernes faglighed og målgrupper. Her indgår vi i LOS meget gerne i drøftelser sammen med KL, og kan vi få de faglige organisationer med i det arbejde, så ser vi også meget gerne det,” siger Michael Graatang.

Tals- og kontaktperson:
Michael Graatang
Direktør LOS,
Tlf. 6128 0317
e-mail:
[email protected]

Mest Læste

Annonce