Det er stærke visitationer, der kan ses på bundlinjen

Velfærd

30/04/2018 14:59

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Når kommunerne fattes penge inden for socialområdet, bør vi stille os selv det spørgsmål: hvordan forvalter vi de begrænsede midler ordentligt? Helt enkelt taler vi om ”billigst bedst egnede sociale tilbud - tidligst muligt i processen.”

KL har meldt ud, at flere voksne danskere med psykiske vanskeligheder sætter kommunernes økonomi under pres, og der er sket et skifte imod en mere individuel hjælp. Når kommunerne fattes penge, bør vi stilles os selv det spørgsmål: hvordan forvalter vi de begrænsede midler ordentligt? Helt enkelt taler vi om ”billigst bedst egnede tilbud - tidligst muligt i processen.”

Hos LOS – Landsorganisationen for sociale tilbuds medlemsvirksomheder samarbejder vi med kommunerne om at løfte opgaver inden for det specialiserede socialområde, der kræver en høj grad af specialiseret faglighed. Jeg er overbevist om, at samfundet lykkes bedst med at løfte det specialiserede område, når vi tilsidesætter diskussionen om ”eget hjem versus institutionalisering” og ”offentlig versus ikke offentlig”. Når vi får en fælles bevidsthed om, at vores indbyrdes forskelle skal være der, og vi bruger disse forskelle til at opbygge et fælles team, der hjælper borgeren videre.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

For LOS handler det ikke om ”mindst muligt indgreb” men om den bedst mulige visitation og tilbud til den enkelte borger, når vi skal styrke udsatte og sårbare mennesker. En kompetent og grundig visitation af fagprofessionelle bør være grundlaget for at vurdere, om det er bostøtte i eget hjem, plejefamilie eller anbringelse, der er det rette tilbud.

I 2017 foretog LOS en omfattende medlemsundersøgelse, der påviste, at blandt 43 % af organisationens medlemsvirksomheder havde hver anden visitation en baggrund i en forudgående utilstrækkelig indsats. En socialpolitisk ambition om ”mindst muligt indgreb i eget liv” må ikke stå alene og kan risikere at koste dyrt på både kommunernes bundlinje og for de udsatte borgere. Det bør altid være den mest fleksible helhedstænkte borgerrettede løsning, som skal stå forrest, og en anbringelse er og skal ikke være en nødløsning, men et aktivt tilvalg på linje med andre tilbud i den allerførste visitation.

Som ikke-offentlige tilbud tilrettelægger og matcher vores medlemsvirksomheder højt specialiserede tilbud ud fra kommunernes efterspørgsel - med langtidsholdbare løsninger som ambition. Man kan sige, at kommunerne og vores medlemsorganisationer lever i netværk af gensidige forpligtelser over for hinanden, og når vi gør det godt sammen, gør vi en positiv forskel for udsatte børn, unge og voksne i Danmark og kommunernes økonomi.

Michael Graatang
Direktør
LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud

 

Mest Læste

Annonce