Problemer med ny version af Tilbudsportalen giver store problemer for sociale tilbud.

Kommunerne kan ikke stole på Tilbudsportalen

Ledelse

20/10/2014 16:41

Nick Allentoft

Problemer med Tilbudsportalen efter ny løsning er lanceret i foråret. Det har medført, at en stor del af de sociale tilbud ikke optræder på Tilbudsportalen på trods af lovkrav om, at sociale tilbud skal indberette til portalen . Derfor opfordrer LOS nu kommunerne til at ændrer procedurer, så ingen bliver klemt eller glemt indtil problemerne med Tilbudsportalen er løst.

Kommunerne opfordres til at sætte et eventuelt krav til socialrådgiverne om at de skal indhente og vedhæfte godkendelse fra Tilbudsportalen på indstillinger om anbringelse eller visitation til et private tilbud i bero. Bed i stedet det konkrete tilbud om at sende deres godkendelse.

LOS’ medlemmer og de nye socialtilsyn har siden tilsynsreformen 1.1.2014 i stigende omfang meldt om store problemer omkring registrering på Tilbudsportalen. Problemer, der ifølge LOS’ medlemmer eskalerede i forbindelse med, at Tilbudsportalen skiftede over til den nye version i foråret. Senest meldte et medlem i september tilbage, at han havde opdaget, at hans tilbud ikke fremkom, når man søgte på ledige pladser eller målgrupper på Tilbudsportalen - på trods af han havde indtastet, at tilbuddet havde ledige pladser.

Problemerne med Tilbudsportalen er særlig alvorlige, da det ikke bare er et lovkrav, at tilbuddene skal fremgå af Tilbudsportalen, men også at Tilbudsportalen skal fungere som tilbuddenes annonceplads til de anbringende kommuner. LOS finder det derfor særlig urimeligt, at implementeringen af den nye Tilbudsportal i forbindelse med Tilsynsreformen har været så fejlbehæftet som tilfældet er. Hele forløbet tyder på, at man ikke har været tilstrækkeligt forberedt på opgavens omfang, eller at der ikke er afsat den nødvendige økonomi og tidsramme til at sikre en kvalificeret overgang i forbindelse med Tilsynsreformen.

 

Flere problemer

Det er ikke kun søgning på målgruppe der er problemer med, det gælder også søgning på ledig plads samt områdesøgning, der lider under samme mangler.

Problemet er størst for de private tilbud, da LOS går ud fra, at kommunerne har styr på hvilke af deres egne tilbud, der har ledige pladser. LOS opfordrer derfor alle kommuner til at bruge søgefunktionen på LOS’ hjemmeside http://www.los.dk/find-tilbud-ledige-pladser/ledige-pladser, når de vil se, hvilke private tilbud, der har en ledig plads. Det sker allerede i dag i mange kommuner, men som situationen er i dag, bør det gælde i alle kommuner. Hvis man kun baserer sig på Tilbudsportalens oplysninger vil man mangle størstedelen af de private tilbud i søgningen.

Problemerne rammer især tilbud, der har en godkendelse, men endnu ikke er blevet regodkendt, eller hvor tilsynet endnu ikke har lagt en tilsynsrapport op på Tilbudsportalen. Ifølge oplysninger fra Socialtilsynene er langt under halvdelen af tilbuddene opdateret på Tilbudsportalen. Kommunerne opfordres derfor til at sætte et eventuelt krav til socialrådgiverne om at de skal indhente og vedhæfte godkendelse fra Tilbudsportalen på indstillinger om anbringelse eller visitation til et privat tilbud i bero. Bed i stedet det konkrete tilbud om at sende deres godkendelse.

Socialstyrelsen oplyser, at de forventer at løse problemet med anvendelsen af data fra den tidligere version med udgangen af uge 44, men LOS opfordrer til, at man er opmærksomme på problemet indtil Socialstyrelsen giver en udmelding om, at man nu garanterer, at problemerne er løst, og at alle relevante tilbud fremkommer, når man søger på områder, målgrupper og ledige pladser på Tilbudsportalen.

 

Mest Læste

Annonce