LOS vil styrke visitationer

Social

14/05/2018 12:52

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Akutpsykiatrien skal styrkes, og kommunerne skal have bedre grundlag for at visitere psykisk udsatte borgere. Det mener LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud, der vil indlede en drøftelse med KL, Socialtilsynet, Socialstyrelsen, FOA og DS.

LOS vil invitere KL, Socialtilsynet, Socialstyrelsen, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og andre relevante aktører til en arbejdsgruppe. Initiativet sker på baggrund af en tragisk sag fra Nordjylland, hvor en mand blev stukket ihjel af en psykisk syg mand, der boede på et botilbud. DR bringer i morgen tirsdag en dokumentar om sagen.

”Det er på alle måder er en tragisk sag, hvor jeg har tillid til, at de relevante myndigheder drager de konklusioner, som de mener, er korrekte. Men sagen bør give anledning til refleksion hos alle parter. Derfor vil vi inviterer alle parter til en arbejdsgruppe om, hvordan vi både kan styrke kommunernes visitation og akutpsykiatrien,” siger Michael Graatang og fortsætter:

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

”De sociale tilbud – både de private og offentlige – er fantastisk dygtige. De løfter en kæmpe opgave og tager sig af nogle borgere, der ofte har det meget svært. Men flere ansatte på botilbud oplever, at de ikke kan få indlagt beboere, når de skønner det nødvendigt. Det er alvorligt. Samtidig ser vi et behov for, at grundlaget for kommunernes visiteringer bliver styrket. Det er et fælles ansvar, som vi alle skal tage ansvar for at få løst,” siger Michael Graatang, der gerne ser, at gruppen også får deltagelse fra både kommunale og private botilbud.

Samarbejdet er godt

Michael Graatang glæder sig over, at en rundspørge lavet af DR til landets kommuner viser, at hele 84 procent af kommunerne betegner deres samarbejde med de private bosteder som godt eller meget godt. Men han er parat til at lytte til de kommuner, der i undersøgelsen efterlyser mere gennemsigtighed i forhold til at kunne vurdere stedernes kompetencer.

”Vi skal som branche lytte til, at flere kommuner fortæller, at de har brug for bedre at kunne gennemskue fagligheden på botilbuddene. Omvendt oplever botilbuddene ind i mellem, at kommunerne ikke har været præcise nok i deres informationer om borgeren. Og i disse svære sager er det afgørende, at matchet er rigtigt fra start,” siger Michael Graatang, der ser en stor styrke i, at branchen har så mange specialtilbud og særlige kompetencer, der stilles til rådighed for kommunerne.

”Skal vi udnytte det til borgernes bedste, skal det også være tydeligere. Her er både Tilbudsportalen og socialtilsynene vigtige redskaber. Samtidig kan branchen også blive bedre, og derfor skal vi have gang i en dialog med kommunerne. LOS har allerede taget initiativ til en ny hjemmeside, hvor kompetencerne er beskrevet, så det bliver lettere for kommunerne at finde det rette tilbud. Dertil er kommunerne altid velkomne til at besøge stederne,” siger Michael Graatang, der håber, at arbejdsgruppen kan blive nedsat inden sommerferien og tage fat på arbejdet efter sommeren.

”Nu skal vi i gang med arbejdet. Men sideløbende skal vi have fokus på det i det daglige arbejde. LOS præsenterer inden længe en ny hjemmeside, hvor kommunerne kan få et bedre indblik i tilbuddenes faglighed. Det håber vi også vil være en styrke for kommunerne”.

 

 

 

Mest Læste

Annonce