Socialt Indeks sætter fokus på kvalitet i det socialpædagogiske arbejde

Velfærd

08/12/2014 09:00

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Socialpædagogerne har i dag lanceret et socialt indeks over landets 98 kommuner og deres indsats på det særlige sociale område, inspireret af det erhvervsindeks, som hvert år offentliggøres af Dansk Industri.

LOS bakker op om Socialt Indeks forsøg på at tydeliggøre det specialiserede sociale arbejde i landets kommuner. Vi er glade for, at det nu skal være de gode historier og kvaliteten i indsatsen, der er omdrejningspunktet.
Socialt Indeks har vurderet kommunerne på 103 indikatorer indenfor tre overordnede områder: Udsatte børn og unge, Handicapområdet og Udsatte voksne.

Evalueringen af kommunalreformen for snart to år siden viste med bekymrende tydelighed, at der i fremtiden ikke vil være tilstrækkelig specialiseret viden og kompetencer samt specialiserede undervisningstilbud til rådighed for de mest udsatte grupper i samfundet.
LOS har derfor særligt fokus på de politiske indsatser, der har været med til at sikre de højest rangerede kommuners placeringer.

Det er vores opfattelse, at kommunerne bør have den største interesse i at sikre de mest udsatte i vores samfund ordentlige og mangfoldige tilbud. Det vækker derfor bekymring, når vi oplever de store forskelle der er på indsatsen i landets kommuner.

Undersøgelsen er en løftestang for kommunerne og regeringen til igen at sætte øget fokus på, hvorledes vi i samarbejde kan løse udfordringerne på det specialiserede sociale område, og vi i LOS stiller os gerne til rådighed med at pege på de indsatser, der virker.
Det kræver naturligvis en forskningsmetodisk tilgang til afdækningen af indsatsen, men i lige så høj grad at kommunerne får klarlagt, hvad der virker i praksis. Her er Socialt Indeks med til at pege på noget af det, som har en effekt, og det er de resultater, der skal bæres videre. Det kræver så til gengæld en større klarhed over mulighederne for at skabe dokumentation for resultaterne af indsatsen på det sociale område. Et tema, som vi i LOS har sat fokus på gennem projektet Hvad Virker - Forstærket fokus på resultat og effekt.

Socialt Indeks peger bl.a. på:
- Hvordan bliver kommunerne bedre til at samarbejde og erfaringsudveksle for at sikre handicappede, udsatte børn, unge og voksne de bedst mulige levevilkår?
- Hvordan vil kommunerne sikre tilbuddenes mangfoldighed, så borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring?
- Hvordan sikres det, at vi på det sociale område baserer indsatsen på best practice?
- Hvordan kan kommunerne i højere grad inddrage interessenter i udviklingsarbejdet på det sociale område?

I LOS vil vi opfordre alle interessenter på det specialiserede sociale område til at sætte fokus på, hvordan vi fremadrettet kan støtte bestræbelserne for en bedre indsats for de udsatte grupper i samfundet. Med Socialt Indeks som en årlig tilbagevende måling vil vi hvert år kunne evaluere arbejdet og sætte ind med en særlig indsats, der hvor der er størst behov.

Se hvordan din kommune ligger på Det Sociale Indeks via linket: www.socialtindeks.dk.

Mest Læste

Annonce