Styrk socialtilsynene via øget centralisering og flere ministerielle beføjelser

Velfærd

05/06/2018 15:24

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Større kvalitet og professionalisme i de sociale tilbud kan skabes ved justeringer af allerede eksisterende praksis. Vi har meget, der virker, men vi skal hele tiden stræbe højere.

Vi skal tænke os godt om, inden vi skrider til handling. Det skylder vi de udsatte og sårbare mennesker, hvis liv vi ønsker at styrke. En tragisk enkeltsag må ikke føre til hastelovgivning, der ikke løfter kvaliteten og indsatsen for det specialiserede socialområde på den lange bane.

Centraliser styringen af socialtilsyn

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud arbejder for at fremme dialogen og højne kvaliteten i de sociale tilsyn, ligesom vi går ind for at styrke fagligheden og kvaliteten i indsatserne på de sociale tilbud. ”Fra de sager, vi dagligt behandler, må vi desværre konstatere, at der findes for stort udsving i tilsynspraksis blandt de fem sociale tilsyn,” udtaler direktør Michael Graatang. ”Vi bør sikre kontinuiteten i de sociale tilsyn, så vurderinger og afgørelser ikke bliver et spørgsmål om geografisk placering af virksomhederne og overlades lokalt til den pågældende tilsynsmyndighed,” fortæller Michael Graatang.

LOS er udgiver på DenOffentlige

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud - deler viden og erfaringer på DenOffentlige.

Læs mere fra LOS lige her.

 

 

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud anbefaler:

Socialstyrelsen skal have større ledelsesmæssig indflydelse på tilsynene, eksempelvis ved at lade sig inspirere af praksis fra Styrelsen for patientsikkerhed. Ministeriet bør udarbejde bekendtgørelser og retningslinjer, der skitserer minimumskrav til tilsynsopgaven samt tilføre audit-funktionen større beføjelser og yderligere tilsyn og opmærksomhed på selve tilsynspraksis. Folketinget skal desuden skærpe opmærksomheden omkring kommunernes personrettede tilsyn, som netop fører tilsyn med den enkelte borgers trivsel.

Større fokus på faglighed og ensretning af tilsynsopgaven

Tilsynsopgaverne med de sociale tilbud er nødvendig og omfangsrig. Inklusiv de sociale tilsyn findes der i dag op til 18 tilsyn og godkendelsesmyndigheder, der dagligt fører kontrol med hvert enkelt socialt tilbud, så det er ikke kvantiteten eller fravær af tilsyn, der er fejlslagen. ”Vi bør styrke kvaliteten og fokus i tilsynsopgaven, således at stedernes faglighed altid står øverst på dagsordenen uanset, hvad der tilses, og hvem der tilser,” udtaler Michael Graatang. De mange tilsynsopgaver bør prioriteres og ensrettes således, at de sociale tilbud får klare retningslinjer for, hvad der skal fokuseres på, og så der ikke anvendes uhensigtsmæssige ressourcer på administration, som kan forenkles.

LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud anbefaler:

Fokusér og optimer tilsynsopgaven: Ensret og saml flere tilsynsopgaver under ét tilsyn, således der ikke længere skal være 18 forskellige tilsynsmyndigheder, som på den ene eller anden måde tilser området.  

Vi skal søge løsninger i fællesskab, der fører det sociale område fremad

Vi bør som organisationer, beslutningstagere og interessenter på tværs af området føre en saglig debat, der giver mening, søger løsninger og fører os fremad. LOS er klar til at gå ind i drøftelser uden på forhånd definerede krav eller forudindtagede holdninger. Det håber vi også, alle andre er. Vores dør står altid åben.  

Kontakt- og talsperson: Laust Westtoft, Sekretariatschef LOS,  [email protected], tlf. 53704847

 

 

 

Mest Læste

Annonce