Udbudsloven - et socialt problem

Velfærd

15/1/15 2:48

LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud

Lovforslag på socialområdet risikerer at gøre mennesker på specialtilbud til en handelsvare under udbudsloven. LOS er bekymret for om det enkelte individs rettigheder efter serviceloven nu bliver sat i spil efter udbudsloven. Det var nogle af budskaberne til Folketingets Socialudvalg.

LOS har haft forslaget til ny udbudslov i høring, og har i sit høringssvar fremsat en række spørgsmål omkring nogle af de problemer vi ser for det sociale område, særligt til hensynet til de berørte borgere og intentionerne i serviceloven om at give borgeren et tilbud målrettet borgerens behov. Dvs. at LOS overordnet set er bekymret for om det enkelte individs rettigheder efter serviceloven nu bliver sat i spil efter udbudsloven.

LOS´ høringssvar drejer sig bl.a. om spørgsmål til tærskelværdier, altså hvornår en opgave inden for det sociale område skal i udbud, om hvorvidt det sikres at der fortsat er fokus på kvalitet og ikke kun økonomi, når en social ydelse kommer i udbud, om hvordan man sikrer gennemsigtighed i de kommunale tilbudsgivers tilbud, og ikke mindst bekymringen over den nu foreslåede tre-årige grænse for et tilbud, altså om det virkelig er tænkt sådan at en social ydelse kun kan vare i tre år, førend det atter skal i udbud. Du kan læse LOS’ høringssvar her.

Udover at have afgivet høringssvar har LOS i dag ved LOS’ direktør Geert Jørgensen og juridiske konsulenter Anne Mette B Andersen og Peter Juul haft foretræde for Folketinget Socialudvalg, for også ad den vej at give vores besyv med i forhold til den nye udbudslov og de bekymringer og overvejelser, den giver.

Selv om lovforslaget , der forventes fremsat i februar måned, skal behandles i Folketingets Erhvervsudvalg , har vi fundet det vigtigt, at gøre Folketingets Socialudvalg opmærksomme på forslagets store betydning for det sociale område, og vi oplevede under foretrædet en stor interesse for vores synspunkter.

Vi udleverede ved foretrædet et notat til udvalgsmedlemmerne, som du kan læse nedenfor. Efter en kort gennemgang af vores hovedpunkter stillede udvalgsmedlemmerne en række spørgsmål til hvilken følger lovforslaget får for vores område, hvilket vi redegjorde for. I LOS er vi langt fra eksperter i EU Ret, og forbindelse med spørgsmålene opfordrede vi udvalgsmedlemmerne til at få afdækket hvor langt det er muligt at gå i f.t. EU Direktivet for at friholde vores område for udbud. Det drejer sig f. eks i forhold til minimumsgrænser og aftaleperiode. ( tærskelværdier og frekvens).

Vi gav tilsagn om både under lovbehandlingen at gøre Folketingets Socialudvalg opmærksom på forhold, der måtte dukke op, af betydning for det sociale område, men også efter lovens ikrafttræden at holde dem løbende orienteret herom.

LOS vil følge behandlingen af lovforslaget tæt og iværksætte opfølgende initiativer for at sikre, at der er fuld fokus på de udfordringer, det sociale område står over for hvis ikke deri videst muligt omfang tages højde for dem i udformningen af den danske udbudslov.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce