Ny bog med 10 bud om god faglig ledelse

Ledelse

01/10/2016 08:10

Henrik Hjortdal

Ny bog sætter fokus på ledelse af pædagoger, lærere, sosu'er og andre fagprofessionelle. Her er ti bud og elleve anbefalinger fra lektor og forfatter Søren Voxtved.

Forsker Søren Voxted fra SDU sidder på kontoret hos en daginstitutionsleder som et led i et større  forskningsprojekt, han er i gang med. Døren til kontoret går op, og en af stedets pædagoger stikker glad hovedet ind og bekendtgør:
”Vi har været på en rigtig dejlig tur i skoven i dag”.
”Og?” Spørger lederen.

Pædagogen gentager budskabet om den vellykkede udflugt med børnene.
”Men hvorfor var det en god tur i skoven?” ”Hvad gjorde den god?” ”Og hvordan vil I arbejde videre med det pædagogisk set med børnene?”

10 bud på faglig ledelse
Det er ifølge Søren Voxted et godt eksempel på god faglig ledelse. At det har været en god dag i skoven er en fin besked til forældrene, men ikke god nok, når det handler om fagligheden i kerneopgaven. Her skal der sættes ord på børnenes fremskridt, belyses resultater over tid og sikres dokumentation, så der kan følges op på det enkelte barn.

Eksemplet stammer fra Søren Voxteds nye bog Faglig ledelse i offentlige organisationer. Bogen gør op med den klassiske tænkning om, at den professionelle leder er en strategisk leder, for i dag skal førstelinjelederen også kunne udøve faglig ledelse over for de ansattes nærmeste leder. Og ifølge Søren Voxted rummer den opgave ti karakteristika:

1.     Faglig ledelse i centrum: Ledelse i første række skal rette sig mod den faglighed, der udøves i organisationen, fordi det er de ansattes faglige formåen, der afgør, om ambitionerne om forandring og udvikling kommer i mål.

2.     Faglig ledelse skal varetages af professionelle ledere: Mange steder uddelegeres den faglige ledelse til medarbejdere uden personaleansvar. Den faglige leder skal være de ansattes nærmeste formelle leder.

3.     Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum: Førstelinjelederen udformer og konkretiserer kerneopgaven i den enkelte enhed. Den er ikke fælles for fx hele kommunen.

4.     Faglig ledelse er at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger: Førstelinjelederen er ansvarlig for at centrale mål fra politikere og topledelse kommunikeres som krav og forventninger til den faglighed, som målene kræver.

5.     Faglig ledelse er også forandringsledelse: Og ikke alene forbundet med instruktion og introduktion, som det ses mange steder. Forandringsledelse skal formuleres i forlængelse af fag og faglighed.

6.     Faglig ledelse inkluderer strategisk personaleledelse: Lederen skal have mandat til at stille krav og drage konsekvenser af de ansattes bidrag til drift og udvikling.

7.     Faglig ledelse stiller andre krav til dokumentation og kvalitetsstyring: Lederen har brug for redegørelse og dokumentation for faglige løsninger som grundlag for beslutninger og til at dokumentere kvalitet opad i systemet.

8.     Faglig ledelse er nærværende ledelse: Lederen skal være tæt på de ansatte for at have tid og adgang til at udøve ledelse i hverdagen.

9.     Faglig ledelse er også at delegere og give de ansatte rum til selvstændigt at løfte de faglige udfordringer: Faglig ledelse står ikke i modsætning til at inddrage og delegere opgaver ud til de ansatte gennem tillid og involvering.

10.  Faglig ledelse indgår som en lederrolle i samspil med øvrige lederroller: Den faglige leder indgår i ledelsen og i det samlede ledelseshierarki og har forskellige roller og opgaver på forskellige niveauer i organisationen.

11 anbefalinger til hvordan
Søren Voxted slutter sin bog af med 11 anbefalinger til at implementere, hvad han kalder ”en nutidig variant” af faglig ledelse blandt offentlige førstelinjeledere:

 1. Anderkendelse af den offentlige førstelinjeleders rolle
 2. Gør førstelinjelederne til ledere
 3. Ledere skal være tæt på de ansatte
 4. Plads til at oversætte og skabe mening
 5. Fokus på kerneopgaven
 6. Faglig ledelse skal gøres til forandringsledelse
 7. De offentlige førstelinjeledere bør være strategiske personaleledere
 8. En ny dagsorden for Performance Management
 9. En ledelsesorganisation, der giver førstelinjelederen handlerum og ansvar
 10. Stabens rolle i forandringer
 11. Topledelser må indgå i dialog.

Søren Voxted: Faglig Ledelse i offentlige organisationer, Hans Reitzels Forlag, 2016.

Mest Læste

Annonce