Få bedre offentlig digitalisering....

Velfærd

26/1/18 8:30

Niels Bundgaard

Bedre digitalisering går gennem drøftelser og inddragelse af medarbejderne i SU- og MED-udvalg. Læs og bliv inspireret til, hvordan I kan skabe lokalt ejerskab til jeres digitale udvikling gennem medarbejderinddragelse i de forskellige faser.
Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling mod stadig mere digitalisering og automatisering. Og de fleste arbejdspladser må forholde sig til den digitale udvikling.   Medarbejderinddragelse En topleder kan hverken se alle mulighederne for digitalisering, eller alle de forhindringer en digital løsning kan møde. Medinddragelse er en hjørnesten i at få værdi ud af digitaliseringen. Medarbejderne og brugere giver vigtig viden om arbejdsgange og brugernes forventninger til det, de laver. De kan sige, hvad behovene er, og hvad der virker og ikke virker i praksis. Og de kan være ambassadører for de nye løsninger. En undersøgelse fra PwC viser at 34% af de adspurgte ledere mener, at en af de største udfordringer i arbejdet med gevinstrealisering af digitale projekter er, at der ikke tages lokal ejerskab.    Digitalisering som organisationsforandring Digitaliseringsprojekter skal ses som organisationsforandringer. Det er ikke bare IT-systemer eller teknologi, der sættes strøm til, og så fungerer det. De digitale forandringer kræver, at medarbejderne er klædt på til at håndtere dem, de skal gøre anderledes.   Både med den rigtige viden om formålet bag de digitale løsninger, med de rigtige kompetencer til at bruge dem og med mulighed for at påvirke systemerne. Sådan kommer ejerskabet.   

OAO udgiver

OAO er redaktør for eget indhold på DenOffentlige og udgiver artikler, blogs, cases, synspunkter og pressemeddelelser om, af og for OAO.

Læs mere om OAO her.

Læs mere om at blive redaktør for eget indhold her.

 

SU og Hoved-MED og de rigtige spørgsmål SU og Hoved-MED er oplagte fora, til at diskutere udviklingen. Når der er omstillinger på arbejdspladsen, drøfter vi det i SU og MED, og udvalgene bruges til at udvikle arbejdspladserne i fællesskab.    For at hjælpe til med at lave en succesfuldt digital forandring, der giver værdi, kan repræsentanter i SU og HovedMED stille en række spørgsmål i digitaliseringsprojektets forskellige faser – lige fra idéudvikling og kvalificering af en idé til digitalisering og til implementeringen af den ide. I alle faser er der brug for at drøfte vigtige spørgsmål sammen, for at få skabt de bedste løsninger og den bedre overgang til løsningerne. I idefasen er det vigtigt at holde målet og behovene for øje. I udviklingsfasen er det vigtigt at planlægge den rigtige inddragelse, og vide hvordan løsningen påvirker arbejdsgange og service. Og i implementeringsfasen skal vi sikre, at der kommer en god forankring, at kompetencerne stemmer overens med de nye opgaver, og at der er god mulighed for at tilpasse løsningen løbende.    Spørgsmålene kan også bruges, hvis I skal drøfte en digitaliseringsstrategi eller, I i fællesskab vælger at udarbejde procedureretningslinjer ved indførsel af ny teknologi.    Se hele modellen med spørgsmålene:  For SU For HovedMED   Har du spørgsmål til spørgsmålene eller til modellen, så er du meget velkommen til at kontakte Marie Aggerstrøm Hansen i OAO på: T: 46 97 38 12 eller på E: [email protected]    

Annonce