Offentligt ansatte til DA: Tak for opbakningen

Politik

07/11/2017 09:24

Niels Bundgaard

Frokostpausen kan ikke fjernes uden fuld lønkompensation siger DA, og bakker hermed de offentligt ansatte op i kampen for den betalte frokostpause !
I Politiken bringes i dag en historie om den betalte frokostpause for offentligt ansatte på baggrund af en analyse, som DA har fået DREAM-gruppen til at udarbejde for dem.   »I den offentlige sektor arbejder man mindre end i den private sektor. Det er den betalte frokostpause den væsentligste årsag til, men der er for eksempel også længere barsel og i det hele taget flere frihedsrettigheder. Det er noget, som man har aftalt sig til, så sådan er det«, siger viceadministrerende direktør Pernille Knudsen fra DA til Politiken.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

CFU - Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 statsansatte - er glade for, at DA anerkender den danske model, idet analysen tager afsæt i fuld lønkompensation, hvis den betalte spisepause aftales væk. Det er fuldstændig i tråd med holdningen i CFU, , som entydigt går på, at Finansministeriet ikke bare kan fjerne den betalte spisepause, da den er en del af den samlede pakke for statens ansatte. Den er en integreret del af overenskomstgrundlaget på det offentlige område. Men CFU er uenig med DA i, at vejen frem for den offentlige sektor er at øge arbejdstiden for den enkelte.   DA ønsker at skrue arbejdstiden op for offentligt ansatte for dermed at kunne øge arbejdsudbuddet med 45.000 fuldtidsstillinger. Det skal ske ved at afskaffe medarbejdernes betalte spisepause mod fuld lønkompensation, hvormed arbejdstiden sættes op til 39,5 timer om ugen.    CFU mener, at der er for meget regnearkslogik og for lidt kendskab til den offentlige sektor i analysen. Formand for CFU, Flemming Vinther, udtaler:     ”Analysen er endnu en omgang regneark, hvor økonomiske modeller forudsiger, hvordan folk vil opføre sig. Men jeg har ikke hørt noget krav fra vores medlemmer om, at de gerne vil op i tid, og i foråret så vi, hvordan en mulighed for arbejdstidsforøgelse blev modtaget af kollegaerne på det private område. Dertil kommer, at man fuldstændig overser, at der er masser af statslige arbejdspladser, hvor driften reelt er baseret på, at medarbejderne står til rådighed i frokostpausen, eller hvor de ansatte ikke i praksis har øverste arbejdstid. Der vil du ikke komme i nærheden af den fulde gevinst af sådan en manøvre.”   DA anerkender den betalte frokostpause som en rettighed. CFU vil gerne kvittere for, at DA anerkender, at den betalte spisepause er en rettighed, som der skal kompenseres for ved en overenskomstforhandling, hvis man ønsker den afskaffet. DA viser, at de private arbejdsgivere har den rette forståelse af den danske model, hvor man ikke bare ensidigt kan pille ved arbejdstiden. Det står i skærende kontrast til Finansministeriet, som benægter, at retten til den betalte frokost er en integreret del af overenskomstgrundlaget. Hermed forsøger Finansministeriet at øge arbejdstiden for statens ansatte med 2,5 timer om ugen uden forhandling og tilsvarende lønstigning. Dette er naturligvis fuldstændig uacceptabelt og et angreb på den danske model.    CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten og består af: 

Mest Læste

Annonce