Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde!

Politik

02/11/17 9:30

Niels Bundgaard

Det var beskeden fra 46 faglige organisationer på det statslige område til Sophie Løhde på et stormøde. Mødet markerede starten på organisationernes fælles indsats frem mod de offentlige overenskomstforhandlinger på statens område.
CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten holdt stormøde d. 26. oktober med 46 faglige organisationer, der repræsenterer medarbejderne på det statslige område. Forud for mødet havde CFU sammen med Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område sendt et klart og tydeligt signal til de offentlige arbejdsgivere om, at der skal være fair, frie og reelle drøftelser om arbejdstid for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409 forud for OK18.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

De statsansattes topforhandler, Flemming Vinther understregede: ”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden. Nu mangler vi bare, at Sophie Løhde får sat gang i drøftelserne og viser, at hun også er villig til at tage ansvar for et godt resultat for alle parter.

Og han fortsatte:
Situationen på underviserområderne er uholdbar og uacceptabel. Det er vores ansvar som parter at sikre, at alle områder er dækket af en reel aftale. Den vilje er vi nødt til at se udfoldet i praksis forud for de øvrige forhandlinger ved OK18. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at arbejdsgiverne trækker i arbejdstøjet. Det kan ikke vente til, at vi har udvekslet krav i december.”   Et andet klart budskab fra mødet var, at statens ansatte ikke kan tåle flere forringelser i deres ansættelsesforhold. Det er slut med, at vilkårene for statens ansatte løbende udhules - også uden for forhandlingsrummet. ”Jeg kan på vegne af hele CFU klart og tydeligt sige, at vi har nået smertegrænsen. Nok er nok. Vi kan og vil ikke acceptere flere forringelser. Vores medlemmer er stolte af deres arbejde og strækker sig hver dag langt for at få tingene til at hænge sammen. Det er ikke et spørgsmål om at køre længere på literen, som Sophie Løhde udtrykker det. Det er et spørgsmål om, at hvis arbejdsgiveren aldrig stopper for at tanke, så løber selv den mest økonomiske bil tør."   CFU og Finansministeriet udveksler krav den 15. december 2017.   CFU repræsenterer 180.000 ansatte i staten og består af:
  • Akademikerne
  • Lærernes Centralorganisation
  • CO10
  • OAO-Stat. 
  •  

Annonce