Frygter besparelser på handicapområdet

Politik

03/07/2015 15:15

Frands Havaleschka

Regeringen og KL har netop landet aftalen om kommunernes økonomi for 2016. Og den efterlader, så vidt vi kan se, handicapområdet i skudlinjen for yderligere massive besparelser.
Aftalen indebærer en såkaldt ”omprioriteringspulje” på i alt 2,4 mia. kroner. 1,9 mia. kroner får kommunerne lov til at beholde, men med den klausul at staten vil have indflydelse på, hvad og hvordan pengene skal bruges ude i kommunerne. Den sidste ½ mia. går tilbage til staten og vil blive disponeret direkte af regeringen.   - Aftalen er meget ukonkret og upræcis om, hvor de 2,4 mia. kroner skal findes – og lige så ukonkret for så vidt angår, hvor til de 2,4 mia. kroner skal omprioriteres til. Handicapområdet er i hvert fald ikke nævnt, som et af de områder, der skal prioriteres. Jeg frygter i den grad, at en del af pengene derfor vil blive fundet på handicapområdet og omprioriteret til de brede områder, som nævnes i aftalen: sundhedsområdet, ældreområdet, børne- og folkeskoleområdet, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt i en kommentar til aftalen og tilføjer:   - Der tales i aftalen en del om ”den borgernære service”, som skal styrkes gennem omprioriteringen. Her er det på sin plads at pointere, at hjælpen til mennesker med handicap i den grad er ”borgernær”. Hvis hjælp og støtte til mennesker med handicap ikke er kernevelfærd, så ved jeg ikke, hvad kernevelfærd er. Kommunerne har over de seneste 5-6 år sparet 1,7 mia. kroner på handicapområdet. Der er simpelthen ikke plads til yderligere forringelser, fastslår Mogens Wiederholt.   Sover med støvlerne på Aftalen nævner ikke direkte serviceloven og servicelovens voksenbestemmelser. Men der tales igen om regelforenklinger og kommunernes mulighed for bedre at kunne prioritere.   - Jeg frygter, at der bag disse noget tågede formuleringer ligger en aftale om, at regeringen – som en del af betalingen til kommunerne - har forpligtet sig til at genåbne bl.a. drøftelserne om såkaldte regelforenklinger og styrkede prioriteringsredskaber i forhold til serviceloven. Vi sover i hvert fald med støvlerne på i de kommende måneder, så vi ikke bliver taget på sengen, hvis den diskussion pludselig skulle dukke op igen, siger Mogens Wiederholt.   Aftalen skal nu behandles og godkendes i Finansudvalget.   - Vi kan kun opfordre til og håbe på, at Finansudvalget vil stille sig kritisk til aftalen – og som minimum insistere på, at det præciseres hvor pengene skal tages fra, og hvilke områder der skal opprioriteres, slutter Mogens Wiederholt. 

Mest Læste

Annonce