Overførsel af viden og erfaringer til nye FGU-institutioner er afgørende for succes

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) skal nedlægges og overføres til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) i sommeren 2019. En konference på KVUC den 16. maj 2018 skal sikre, at vigtige erfaringer gives videre til de nye FGU-institutioner.

Som resultat af den politiske aftale om bedre veje til uddannelse og job skal Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) i sommeren 2019 nedlægges og overgå til nye institutioner - de Forberedende Grunduddannelser (FGU).

”De nye forberedende grunduddannelser skal i løbet af det kommende år etableres med succes rundt omkring i Danmark. I det forløb skal VUC’er og produktionsskoler overføre vigtig viden og erfaringer til FGU’erne. Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og arbejdet med at etablere denne er nok lidt overset, og de positive erfaringer vi har herfra er et godt eksempel på noget, der ikke må ryge ud med badevandet. Derfor holder vi konferencen den 16. maj", fortæller KVUC’s vicerektor, Anita Lindquist.

FGU er bygget op over mange af de samme principper som KUU, og derfor er det vigtigt at sikre, at erfaringer fra KUU gives videre til den nye uddannelsesinstitution, fx hvordan man sikrer samspillet mellem de almene og praktiske dele af uddannelsesforløbet, og hvilke metoder der virker, når man skal have de unge til at lykkes med deres uddannelse.

Den Kombinerede Ungdomsuddannelse blev etableret i 2015, og er en uddannelse for unge under 25 år, som har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse. Målet er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver dem mulighed for at finde beskæftigelse eller fortsætte i uddannelsessystemet. Under forløbet har eleverne tæt kontakt til de andre elever, lærere og mentorer.

Stor interesse for konference

KUU Hovedstaden-Bornholm er etableret i et tæt samarbejde mellem ungdomsskolen, produktionsskoler og VUC’er med fokus på at integrere de forskellige fagligheder i værksteder, projekter, erhvervsretning og almene fag. KVUC er tovholderinstitution for KUU Hovedstaden-Bornholm, som afholder konferencen for repræsentanter, der er involveret i arbejdet med KUU og FGU. Blandt de inviterede er vejledere, fagpersoner og beslutningstagere fra uddannelsesinstitutioner, ministerier og styrelser.

Programmet for konferencen byder på indlæg, der belyser forskningsresultater og evalueringer af KUU, såvel som paneldebatter med centrale aktører i FGU-arbejdet. Derudover vil et 'ungepanel' bestående af elever fra KUU give konferencedeltagerne et indblik i KUU set med de unges egne øjne.

Der har været stor interesse for konferencen med omkring 125 tilmeldt dags dato:

”Erfaringerne med KUU viser, at der har været brug for en uddannelse for unge, som har haft behov for tid til at modnes og til at udvikle en stærkere faglig ballast. Dette behov har KUU gennem de seneste 3 år opfyldt, hvor også dygtige medarbejdere løbende har gjort sig vigtige erfaringer i arbejdet med de unge. Dermed har KUU også skabt en platform af viden, som er rigtig vigtig for de nye FGU-institutioner. Vi glæder os til at byde et stærkt felt af fagpersoner velkommen den 16. maj til at høre om og drøfte dette”, fortæller Anita Lindquist.

For spørgsmål kontakt Lotte Hüttel [email protected] eller mobil 3010 4291.

Læs mere om konferencen

Emneord: Forberedende grunduddannelse (FGU), Uddannelse, Anita Lindquist, Kombineret Ungdomsuddannelse, KVUC
KVUC på DenOffentlige.dk KVUC er Københavns Voksenuddannelsescenter, som er en selvejende institution under staten....
Aktivitet: Artikler: 75 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også