Partierne er for lukkede om pengestrømme: Ny lov splitter Christiansborg

Gentagen international kritik får nu Folketinget til at debattere mere åbenhed om partistøtten. Mens Regeringen og S står sammen ønsker de øvrige partier at gå længere.

Det er ikke så tit, at Dansk Folkeparti står sammen med Folketingets yderste venstrefløj og De Radikale. Men det er situationen, når det handler om at skabe mere åbenhed om de penge, der finansierer de politiske partiers arbejde og valgkampe.
 
Folketinget skal torsdag behandle et lovforslag fra regeringen, der skal øge gennemsigtigheden om støtten til de politiske partier. Socialdemokratiet støtter forslaget, der dermed har flertal.

Men samtlige Folketingets øvrige partier ønsker at gå endnu længere. Den aftale, regeringen og S har indgået, er helt utilstrækkelig, lyder det.

- Danmark er igen og igen blevet kritiseret for at have alt for stor lukkethed om pengestrømmene i politik, siger Enhedslistens demokratiordfører, Maria Reumert Gjerding. 
 
- Vi ligger helt i bund på det her område. Det gør vi før den her aftale. Og det gør vi efter den her aftale, siger hun.
 
Ifølge DF's kommunalordfører, Susanne Eilersen, er det på høje tid, at der kommer mere åbenhed om donationer til de politiske partier.
 
- Hvad enten der er tale om bidrag i kroner og øre, indirekte bidrag eller bidrag fra erhvervsklubber og lignende, så er det vigtigt, at vælgerne kan se, hvem der har bidraget med hvad til de politiske partier, mener hun.
 
Regeringen og Socialdemokratiet vil forbyde politiske partier og enkeltkandidater at tage imod anonyme bidrag på over 20.000 kroner. 
 
Desuden skal der være offentlighed om alle bidrag på over 20.000 kroner. I dag er det kun bidrag til partiernes landsorganisationer, der offentliggøres. 
 
Mens støtte på kommunalt og regionalt niveau eller til enkeltkandidater ikke offentliggøres.
 
Endelig skal partiregnskaber godkendes af en revisor, lyder forslaget. Det skal de ikke i dag.
 
Men de øvrige partier vil altså gå længere endnu. Grænsen for anonyme bidrag skal sænkes til 10.000 kroner. Og det skal lægges åbent frem, hvor meget donorer, der giver over denne grænse, støtter med. 
 
Desuden skal foreninger, for eksempel erhvervsklubber, der samler ind til partier, underlægges en særlig oplysningspligt.
 
De fem partier lover hinanden, at de vil gennemføre stramningerne, hvis de skulle få flertal i Folketinget.
 
- Vælgerne har krav på at vide, hvilke økonomiske interesser, der kan gemme sig bag politikerne, siger Maria Reumert Gjerding.
 
Hun oplyser, at Enhedslisten selv lægger de oplysninger frem allerede.
 
FAKTA: Danmark har nølet med åbenhed om partistøtte
Europarådet har flere gange opfordret Danmark til at skabe mere gennemsigtighed om penge i politik. Europarådets Gruppe af Stater mod Korruption (GRECO) har flere gange anbefalet Danmark at skabe åbenhed om donationer til politiske partier.
 
I 2008 besøgte et evalueringshold fra GRECO Danmark. På den baggrund kom GRECO med ni anbefalinger til Danmark. Blandt andet anbefalingerne er:
 
 • Danmark bør forbyde anonyme tilskud til politiske partier og kandidater. Muligheden for at give anonyme tilskud til politiske partier kan benyttes til at omgå reglerne om åbenhed i partiregnskabsloven, lyder det.
 • Der bør indføres en pligt til at offentliggøre den samlede værdi af tilskuddenes størrelse fra den enkelte tilskudsyder, hvis der støttes med mere end 20.000 kroner.
 • Der bør være retningslinjer for, hvordan støtte givet som naturalier skal rapporteres.
 • Tilskud over et vist beløb til enkeltkandidater bør offentliggøres.
 • Der skal sikres uafhængig og konsekvent revision af partiregnskaber.
 • Der bør indføres en form for sanktioner, hvis partier overtræder reglerne.
 
 I 2011 fulgte GRECO op på sit besøg. Det viste sig, at Danmark ikke havde fulgt anbefalingerne, og det fik kritik.
 
 I 2013 konstaterede GRECO endnu engang, at Danmark ikke fulgte dets anbefalinger.
 
 Og igen i 2014 lød dommen "utilfredsstillende", fordi Danmark ikke efterlevede anbefalingerne om øget åbenhed. Danmarks svar var, at der var nedsat et partistøtteudvalg, som var kommet med en betænkning.
 
 I 2015 lød det fra GRECO, at Danmark fortsat ikke havde gennemført nogen af de ni anbefalinger. Men der var dog også anerkendelse af Partistøtteudvalgets arbejde. Det bør danne grundlag for omfattende revision af reglerne, mente GRECO.
 
 I 2016 udsendte GRECO sin femte opfølgningsrapport, der fortsat udtrykte utilfredshed med, at Danmark endnu ikke havde gennemført nogen af anbefalingerne.
 
 Regeringen og S er enige om at følge op på nogle af anbefalingerne. Anonyme tilskud bliver ikke forbudt, men de forbydes over et vist beløb, i dag 20.000 kroner. Det skal dog reguleres. 
 
 Desuden vil der komme en vejledning om partiregnskaber, der skal følge op på anbefalingen om at oplyse om støtte i form af naturalier.
 
 Der vil også "delvist" blive fulgt op på anbefalingen om, at tilskud til enkeltkandidater over et vist beløb skal offentliggøres.
 
 Og endelig vil der blive stillet krav om revision af partiernes regnskaber.
 
Kilder: Lovoforslaget om øget åbenhed, L198.
 
/ritzau/
Emneord: Partistøtte, Partistøtteloven, Folketinget, Offentlig støtte, Åbenhed
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også