Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Har du lidt tid i december? Så bør du tjekke dette i din årsopgørelse for at undgå massiv ekstraregning

Penge og økonomi

15/12/2023 14:29

J. Bøgen

Sidste år skulle 800.000 danskere betale, og i 2024 bliver renterne markant højere.

Skattestyrelsen har netop offentliggjort rentesatserne for 2023. Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat er steget markant sammenlignet med sidste år.

I år udgør dag-til-dag-renten 5,5 procent indtil 1. juli 2024, hvorefter Skat opkræver et fast procenttillæg på 7,5 procent. Sidste år var dag-til-dag-renten 1,7 procent, og restskattetillægget var på 3,7 procent.

Spørgsmålet om, hvorvidt det kan betale sig at indbetale restskatten, afhænger af rentens størrelse.

“Står der penge på en bankkonto til f.eks. 1 procent i rente, og får du en restskat for 2023, kan det betale sig at indbetale restskatten så hurtigt som muligt, da dag-til-dag-renten er højere end f.eks. bankrenten. Betaler du restskatten inden den 31. december, sparer du rentetillægget. Omvendt hvis restskatten skal finansieres ved træk på kreditten, så er det ikke sikkert, at det er den bedste løsning,” Søren William Bech, skatteekspert i PwC.

800.000 sidste år

Det kan være vanskeligt at beregne den præcise skat for 2023, da året ikke er slut endnu. Det kan f.eks. være, at man ikke kender det eksakte beløb i renter og kursgevinster m.v. på investeringer. 

“Selvom det kun kan blive et skøn over indkomst og fradrag for 2023, da året ikke er afsluttet, er det for de fleste bedre at indbetale den forventede restskat og dermed undgå rentetillæg. Senere kan det eventuelt være relevant at følge op med en yderligere indbetaling, når restskatten mere præcist kan opgøres i begyndelsen af 2024,” fortæller Søren William Bech.

Omkring 800.000 danskere havde sidste år en restskat at betale, så hvis du har tid i løbet af december, kan det være en god idé for dig at tjekke, om det også er tilfældet for dig.

På Skats hjemmeside kan du under ‘Årsopgørelse’ anvende funktionen ‘Beregn din skat’ og udregne din forventede skat, og på din lønseddel kan du se, hvad du har betalt i AM-bidrag og A-skat. Derved kan du sammenligne den betalte skat med den forventede skatteregning og se, hvorvidt du har restskat for 2023 eller ej.

Dag-dag-rente fra 1. januar til 1. juli 2024

På restskat, der indbetales efter den 1. januar 2024, skal der fra den 1. januar til den 1. juli 2024 betales en dag-til-dag-rente.

Dag-til-dag-renten for indkomståret 2023 er fastsat til 5,5 procent pr. år. Det svarer reelt for de fleste til ca. 8 procent før skat, da renten ikke er fradragsberettiget. Det er en meget markant stigning i forhold til 2022, hvor dag-til-dag-renten var 1,7 procent efter skat.

Det er den rente, der skal sammenlignes med for eksempel renten på indestående på bankkontoen. Selv når restskatten skal finansieres ved at trække på kreditten, bør det overvejes at indbetale restskatten, især hvis den ikke indbetales senest den 1. juli 2024.

Indbetaling efter den 1. juli 2024

Efter den 1. juli 2024 opkræves restskatten med et procenttillæg på 7,5 procent. Det svarer reelt for de fleste til ca. 11 procent før skat for en 6 måneders periode, da renten ikke er fradragsberettiget. Det har således stor betydning, om restskatten betales den 1. juli eller efter den 1. juli 2024. 

Betales den senest den 1. juli 2024, skal der betales en dag-til-dag-rente på 5,5 procent pr. år eller ca. 2,75 procent for perioden 1. januar – 1. juli 2024, så hvis restskatten betales den 2. juli, svarer det reelt til, at der skal betales en merrente på (7,5 – 2,75) på 4,75 procent bare fordi, at restskatten betales ”for sent” eller reelt ca. 7 procent før skat.

Igen er der tale om væsentlig stigning i forhold til 2022 med en fordobling af procenttillægget fra 3,7 procent til 7,5 procent.

Indregning af restskat for 2023 i forskudsskatten for 2025

Er restskatten ikke indbetalt, bliver 23.973 kr. inklusive rentetillæg automatisk indregnet i din forskudsskat for 2025.

Restskat udover 23.973 kr. bliver opkrævet i tre rater i august, september, oktober 2024, så er restskatten f.eks. 38.973 kr. inklusiv rentetillæg, så indregnes 23.973 kr. i forskudsskatten for 2025 og det resterende beløb på 15.000 kr. opkræves i tre rater på hver 5.000 kr. i 2024.

Overskydende skat

Skal du have penge tilbage, får du en skattefri rentegodtgørelse på 0,8 procent, hvilket før skat for de fleste svarer til ca. 1,2 procent.

Selvstændige erhvervsdrivende, som anvender virksomhedsordningen

Hvis restskatten hæves fra virksomhedsordningens konto, kan det være mere fordelagtigt at vente med at indbetale restskatten i starten af 2024.

Dette skyldes, at man derved udskyder beskatningen med et år, hvilket kan opveje det mindre rentetillæg i starten af 2024.

“Når man anvender virksomhedsordningen, er der flere optimeringsmuligheder, såsom muligheden for at spare i virksomhedsordningen i stedet for at betale en acontoskat på 22 procent. Konkrete beregninger bør dog foretages for den enkelte person for at optimere beskatningen,” afslutter Søren William Bech.

Mest Læste

Annonce