Plejehjem åbner for mere fleksible besøgsmuligheder

Personalet gør nu klar til at tage imod pårørende til borgere på Furesøs plejehjem og brugerne af dagtilbuddet Lillevang, efter at politikerne har vedtaget en række lempelser af besøgsforbuddet.

Mens resten af Danmark åbner gradvist mere op, er det stadig ikke så enkelt at besøge et familiemedlem på et plejehjem. Besøgsmulighederne er en nøje balancegang mellem hensynet til den enkelte beboer og pårørende og risikoen for at få coronasmitte ind på Furesøs plejehjem, som indtil nu stort set er styret fri af smitte.

Nu har Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv i Furesø Kommune fastlagt en række principper for, hvordan borgere mere fleksibelt kan få besøg med hjælp fra pårørende og personale.

"Vi er nu kommet til et nyt stadie i genåbningen, og det skal også komme vores svageste til glæde. For vores plejehjemsbeboere kan besøget være dagens lyspunkt, og personalet kan mærke, at mange beboere har lidt afsavn ved ikke at se deres kære. Derfor har vi politisk lagt vægt på en større fleksibilitet, så vi kan imødekomme borgernes individuelle behov og situation. I stedet for de tidligere begrænsninger lægger vi op til, at personalet og de pårørende sammen aftaler, hvor langt et besøg kan være, og om det måske kan være andre steder end i de telte, der er stillet op," fortæller Matilde Powers (A), formand for Udvalget for Sociale forhold.

Den politiske beslutning er, at en borger nu kan få besøg op til 2-3 hverdage ugentligt, hvor det før kun var én. Besøg på 20-25 minutter er nu erstattet af individuelle aftaler om besøgets længde. I det omfang, det kan lade sig gøre, kan besøget foregå på terrasser eller andre udendørsarealer eller som en gåtur. Her skal enten borger eller pårørende dog bære visir under turen. Besøgsteltene er også fortsat en mulighed.

Da beboere på plejecentre stadig kan blive væsentligt hårdere ramt af COVID-19 end befolkningen generelt, skal alle besøg fortsat være aftalt på forhånd. Dermed kan personalet hjælpe med information og efterfølgende rengøring af møbler, kørestole og lignende.

"Når man gerne vil besøge sin gamle mor eller sin demente ægtefælle kan det lyde restriktivt, også med de nye regler. Men alt, hvad personalet gør, gør de for at få en hverdag til at fungere, samtidig med at de beskytter borgerne," siger Matilde Powers.

Hun fortæller, at udvalget samtidig med de nye principper vedtog en yderligere genåbning af dagtilbuddet Lillevang. Dermed kan alle de faste brugere nu igen bruge tilbuddet 2-3 dage om ugen hver.

"Jeg håber, at de nye tiltag imødekommer borgernes og de pårørendes behov for kontakt, både til hinanden og til vores dygtige personale", siger hun.

Furesø Kommune på DenOffentlige.dk Furesø Kommune
Aktivitet: Artikler: 15 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.

 • 09.06.20 Velfærd
  Ligestillingsarbejdet halter i de fleste dagtilbud

  Ny rapport viser, at kun få daginstitutioner arbejder målrettet med at bryde gængse normer for køn, seksualitet, handicap eller etnicitet. Nu skal forskning bane vejen for mere systematisk arbejde med mangfoldighed og ligestilling i danske daginstitutioner.