Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Ender næsten dagligt i en ulykke - dobbelt så mange sigtede som for spritkørsel

Politi

22/11/2023 09:01

J. Bøgen

Mener du, der bliver gjort nok for at stoppe dem?

December er historisk set en måned, hvor politiet har ekstra fokus på at fange spritbilister, der ikke lader bilen stå efter månedens mange julefrokoster.  

Men faktisk er risikoen for at møde en narkopåvirket bilist i trafikken væsentligt større end for at møde en spritbilist.  

Hvor der sidste år blev sigtet knap 10.000 danskere for at køre narkokørsel, så lå antallet af sigtelser for spirituskørsel kun på godt 5.000.   

Og foreløbigt tyder det på, at årets sigtelser trods en lille nedgang vil ende nogenlunde på samme niveau.   

Det viser en opgørelse, som Rigspolitiet har foretaget for Gjensidige.

Femte år i træk

Dermed er det femte år i træk, at antallet af sigtelser for narkokørsel ligger væsentligt over spirituskørsel, og derfor vil det formentlig kræve et langt og sejt træk at få nedbragt antallet af narkobilister, lyder det fra Henrik Sagild, der er direktør i skade i Gjensidige.  

”En stor del af kampen mod spritbilister har handlet om at få både bilisten og omgivelserne til at forstå, at det er en fuldstændig uacceptabel adfærd. Desværre tyder disse tal på, at der stadig ligger et stort forebyggelsesarbejde i at nedbringe antallet af bilister, der kører narkokørsel. For der må ikke være tvivl om, at narkokørsel er lige så farligt for trafiksikkerheden,” siger han.  

Netop narkobilisters fare for trafiksikkerheden kan også aflæses i de over 300 sigtelser, der rejses af politiet i forbindelse med færdselsulykker, som er forårsagede af narkopåvirkede bilister.

Vi vil have øget indsats

Samtidig lader det også til, at der er et udbredt ønske blandt danskerne om at få en øget indsats i kampen mod narkokørsel.  

I en ny undersøgelse, som Kantar Public har foretaget for Gjensidige, svarer hele 85 procent af de adspurgte danskere, at narkobilister er lige så farlige i trafikken som spritbilister, mens knap halvdelen mener, der ikke bliver gjort nok for at nedbringe antallet.  

“Det er positivt, at der er så udbredt en forståelse for problemet med narkokørsel, og jeg håber, at et øget fokus på problemet kan være med til, at vi som samfund får vendt den negative udvikling der er på det her område,” siger Henrik Sagild.  

Det viser undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år af © Kantar Public for Gjensidige i august og september 2023.

Hvilke bilister mener du, er mest farlig i trafikken? 

Spirituspåvirkede bilister - 6 procent 

Narkopåvirkede bilister - 5 procent 

De er lige farlige - 85 procent 

Ved ikke - 4 procent 

Mener du, at der bliver gjort nok for at nedbringe antallet af narkopåvirkede bilister i trafikken? 

Ja - 13 procent 

Nej - 43 procent 

Ved ikke - 44 procent

Så mange bliver taget

Antal sigtelser for spirituskørsel de seneste fem år: 

2019: 6.041

2020: 5.521 

2021: 5.176 

2022: 5.278

2023 (pr. 9. november 2023): 4.157

Kilde: Rigspolitiet 

Antal sigtelser for narkotikakørsel de seneste fem år: 

2019: 9.103 

2020: 9.682 

2021: 9.803 

2022: 9.795 

2023 (pr. 9. november 2023): 7.172 

Kilde: Rigspolitiet 

Antal sigtelser vedrørende nakotikarelaterede færdselsuheld de seneste fem år: 

2019: 318  

2020: 328 

2021: 332 

2022: 352 

2023 (pr. 9. november 2023): 275 

Kilde: Rigspolitiet 

Mest Læste

Annonce