Blomster ved indgangen til Field's efter skyderiet. Nu vil man finde ud af, hvad der er sket med gerningsmanden i psykiatrien. Foto: Presse-fotos.dk
Blomster ved indgangen til Field's efter skyderiet. Nu vil man finde ud af, hvad der er sket med gerningsmanden i psykiatrien. Foto: Presse-fotos.dk

Nu sker der noget i Field's-sagen

Politi

04/08/2022 12:01

Jens Asbjørn Bøgen

En særlig task force skal komme til bunds i et afgørende spørgsmål.

Hvorfor gjorde han det?

Det er nok det mest stillede spørgsmål efter søndag d. 3. juli, hvor en mand skød og dræbte 3 mennesker og sårede endnu flere.

Siden er det kommet frem i medierne, at gerningsmanden har været i kontakt med psykiatrien, men hvordan og hvor længe vides ikke.

Det skal der imidlertid findes svar på nu. Region Hovedstaden har nemlig nedsat en task force, der skal afdække gerningsmandens forløb i psykiatrien.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Det sker på baggrund af en aftale mellem Sundhedsministeriet og Region Hovedstaden om, at der skulle iværksættes en faglig afdækning af forløbet i psykiatrien forud for den forfærdelige dag.

"Det er ikke sikkert, at vi altid kan forhindre ulykkelige situationer som denne, men vi er nødt til at se på vores egen indsats forud for hændelsen og se hvilke erfaringer, som vi kan lære af, så vi i fremtiden minimerer risikoen for at noget lignende sker igen," siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).​

Henter hjælp udefra

Region Hovedstaden har bedt lægefaglig vicedirektør Tina Gram Larsen fra Region Nordjyllands Psykiatri sidde for bordenden for task forcen, der er nedsat for både at afdække forløbet i Region Hovedstadens Psykiatri og hos evt. andre myndigheder og drage maximal læring af afdækningen.

Afdækningen skal også omfatte eventuelle utilsigtede hændelser, klager og lignende i den del af Region Hovedstadens Psykiatri, som den formodede gerningsmand har haft kontakt til. 

"Det er vigtigt, at vi får kompetent hjælp udefra, både fra andre regioner og fra en kapacitet som forpersonen for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor Merete Nordentoft," siger Peter Westermann (SF), formand for social- og psykiatriudvalget. Han fortsætter:

"I en så alvorlig sag som denne, er der brug for friske, faglige øjne på den måde, tingene har været gjort. Det giver større mulighed for at se, hvilke forbedringer, der kan bidrage til en bedre behandling af mennesker med psykiske lidelser."

Forventer at kunne komme med svar snart

Task forcen venter at kunne afrapportere til september 2022. Man forventer, at den endelige afdækning vil indeholde patientoplysninger, der ikke vil kunne offentliggøres, men den del af rapporten, der handler om, hvorvidt man kunne have håndteret noget anderledes og bør føre til eventuelle ændringer, satser man på at gøre tilgængelige.

De punkter vil have fokus på generelle arbejdsgange og instrukser/retningslinjer i Region Hovedstadens Psykiatri og vil efter al sandsynlighed ikke være bundet af fortrolighedslovgivning eller lignende.

Parallelt med Task Force-arbejdet har Region Hovedstadens Psykiatri iværksat en grundig patientsikkerhedsanalyse af forløbet, ligesom de har kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed, der overordnet har ansvaret for danskernes patientsikkerhed.

Her er medlemmerne af task forcen

  • Lægefaglig direktør i psykiatrien, Region Nordjylland, Tina Gram Larsen (formand) 

  • Lægefaglig vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Ida Hageman 

  • Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, professor overlæge Merete Nordentoft 

  • Lægefaglig vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland, Søren Bredkjær 

  • Direktør i Center for Sundhed, Region Hovedstaden, Charlotte Hosbond 

Mest Læste

Annonce