Foto: Steen Brogaard
Foto: Steen Brogaard

9 tiltag der skal bekæmpe seksuelle overgreb mod børn

Politik

18/5/21 8:59

LTT

Det er nu ikke længere muligt for børn under 15 år at give samtykke til sex med en voksen.

Det gjorde regeringen klart på et pressemøde, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) sammen med Red Barnet fremlagde 9 initiativer, der skal være med til at forebygge krænkelser og overgreb mod børn.Ifølge regeringen så har lovgivningen ikke fulgt med tiden og er bland andet med til at danne grundlag for tendenser som grooming og overgreb på nettet, skriver DR.

”Så derfor prøver vi nu at fange op og tage højde for de situationer, man har set, hvor vi tænker, at sådan skal det ikke være”, lød det fra justitsministeren.

Her er regeringens 9 tiltag i udspillet: ”Værn mod voksne der krænker børn”

1: Strafskærpelse for seksuelle overgreb mod børn.

Regeringen vil skærpe straffen for andre seksuelle overgreb end samleje med 50 procent. I dag er den typiske straf for eksempelvis oralsex eller berøring af kønsorganer 3-4 måneder.

2: Børn under 15 år skal ikke kunne give samtykke til sex med en voksen.
I dag betegnes det automatisk som voldtægt, hvis en voksen tiltvinger sig samleje med et barn under 12 år. Fremover vil regeringen hæve den alder til 15 år.

3: Forbud mod sexdukker, der fremstår som børn.
I dag er det ikke ulovligt at eje eller sælge sexdukker, der fremstår som børn. Men regeringne mener, at det skal kriminaliseres og en eventuel dom skal fremgå af børneattesten.

4: Udrejseforbud for personer dømt for seksuelle overgreb.
Det skal være muligt for domstolene at udstede udrejseforbud til personer dømt for seksuelle overgreb, hvis der er risiko for, at den dømte vil begå nye overgreb i udlandet. Forbuddet skal ifølge udspillet gælde i en afgrænset periode.

5: Styrket samarbejde mellem politiet og pengeinstitutter om bekæmpelse af fjernovergreb.
Regeringen vil gøre det muligt for politi og pengeinstitutter at udveksle oplysninger om mistænkelige forhold vedrørerende fjernovergreb.

6: Børneattesten udvides.
Ifølge udspillet skal børneattesten udvides, så det også fremgår af den, hvis eksempelvis en underviser eller en træner er dømt for et seksuelt forhold til en person mellem 15 og 18 år. Lige nu fremgår det kun, hvis barnet er under 15.

7: Hemmelig ransagning i sager om besiddelse og udbredelse af seksuelt overgrebsmateriale med børn.
Regeringen vil indføre mulighed for, at politiet, uden at oplyse den mistænkte om det, kan foretage ransagning af den mistænktes computer eller bopæl i sager om besiddelse og udbredelse af seksuelt overgrebsmateriale med børn.

8: Stærkere indsats over for digitale krænkelser.
Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere, om der er behov for at ændre straffeloven som følge af den digitale udvikling. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på, om der er behov for en selvstændig bestemmelse om grooming.

9: Midler til styrket indsats til personer med seksuelle tanker om børn.
Der skal være øget fokus på, hvordan man hjælper folk, med seksuelle tanker om børn.

Ikke voldtægt hvis barnet mellem 12 og 15 år giver samtykke
Ifølge lovgivningen så er der kun tale om voldtægt, hvis en voksen forgriber sig seksuelt på et barn under 12 år. Hvis barnet er mellem 12 og 15 år, så betegnes det som voldtægt, hvis der ikke er givet samtykke. Ifølge regeringens udspil, skal det fremover være tale om voldtægt, uanset om der er givet samtykke eller ej, hvis barnet er under 15 år.

Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt Nielen, kalder udspillet for et signal til børn om at samfundet tager deres krænkelser alvorligt. ”Det er ubærligt, når vi ser sager, hvor børn først udsættes for overgreb, altså svigtes af de voksne, der burde passe på dem. Og vi bagefter ser et retssystem, som faktisk ikke tager dem alvorligt.”

Lærer frikendt for voldtægt på en 13-årige elev
En sag der tiltrak meget opmærksomhed om lige netop dette emne, var i juli 2020, hvor der faldt dom i sagen i Østre Landsret om en lærer og hans elev. Læreren blev frikendt for voldtægt mod sin elev, der kun var 13 på gerningstidspunktet. Retten vurderede, at der var givet samtykke, og læreren blev kun kendt skyldig i at have haft samleje – både vaginalt og analt med mindreårige. Det nye tiltag gør det nu umuligt at få samtykke fra et barn under 15 år.

Politiker ikke helt tilfreds
Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard, er positiv overfor den fokus regeringen har valgt at have på sagen, men savner også et lovforslag, der skal bekæmpe grooming.
På trods af at der i regeringens udspil lægges op til, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på hvordan man kan bekæmpe grooming, så er det ikke nok for Radikale Venstre.

Til efteråret vil regeringen fremsætte det endelige lovforslag.  

Annonce