Danmark kan mere III har fokus på velfærden og
Danmark kan mere III har fokus på velfærden og

Danmark kan mere III: Her er regeringens forslag til at løse fremtidens udfordringer

Politik

26/09/2022 13:00

J. Bøgen

Forslaget menes at frigive 4,5 milliarder kroner.

Regeringen har præsenteret sit udspil Danmark kan mere III mandag formiddag.

Der kom både ændringsforslag til velfærdssektoren og på uddannelsesområdet, ligesom der er et opgør med regler bureaukrati på vej.

Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Skal løse store udfordringer

Det danske velfærdssamfund står over for nogle store forandringer i fremtiden. I 2030 vil der heldigvis være omkring 175.000 flere børn under syv år og ældre på 70 år og derover. Men samtidig går store årgange på pension og færre unge søger ind på velfærdsuddannelserne. Det skaber mangel på medarbejdere i den offentlige sektor.

Med Danmark kan mere III tager regeringen fat om udfordringerne og gør op med bureaukratiet, så der er mere tid til borgerne og mindre tid bruges på dokumentation. Samtidig oplever mange nyuddannede overgangen fra uddannelse til job som svær, og kan have vanskeligt ved at se, hvordan de skal bruge det, de har lært på deres uddannelse. Regeringen vil derfor styrke universitetsuddannelserne, så de unge får flere uddannelsesveje af høj kvalitet, der ruster dem med de kompetencer, der efterspørges i fremtiden.

Tredje gang er velfærdens gang

Seneste efterår præsenterede regeringen første del af sit ambitiøse reformprogram Danmark kan mere I, som havde særligt fokus på at få flere i arbejde. I foråret i år kom Danmark kan mere II, som tog højde for den nye sikkerhedspolitiske situation og skulle sikre, at Danmark hurtigst muligt bliver uafhængige af russisk gas.

Med Danmark kan mere III vil regeringen frigøre 4,5 mia. kr. frem mod 2030 til at sætte velfærden fri og lave en omfattende reform af universiteterne. Samlet vil udspillet øge den strukturelle beskæftigelse med 6.100 fuldtidspersoner. Sammen med Danmark kan mere I øges den strukturelle beskæftigelse med godt i alt 18.000 fuldtidspersoner med disse initiativer.

På velfærdsområdet vil regeringen indføre et statsligt regelstop og gøre op med ti års voksende bureaukrati i kommunerne, for at sikre mere tid til den lokale, borgernære velfærd. Samtidig vil regeringen udbrede velfærdsaftalerne til alle landets kommuner, så kommunerne sættes fri af stort set alle statslige regler på ét af de store velfærdsområder: Dagtilbud, folkeskole, beskæftigelse eller ældrepleje. Endelig vil regeringen indkalde til trepartsforhandlinger for at drøfte og finde løsninger på rekrutteringsudfordringerne på ældre, dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

"Vi har et af verdens bedste velfærdssamfund. Det skal vi være stolte af, og det skal vi værne om. Men vi skal prioritere vores ressourcer rigtigt. Mindre tid skal bruges på unødvendige regler og krav, som fx registreringer, og mere tid skal bruges på kernevelfærden – til gavn for vores børn, unge og ældre. Med Danmark kan mere III vil vi ikke bare sætte velfærden fri, men også medarbejderne, så de får mere tid til det, som det hele drejer sig om. Omsorg og menneskelige relationer. Samtidig investerer vi massivt i vores uddannelser og løfter kvaliteten. Det skal give arbejdsmarkedet den arbejdskraft med de kompetencer, de efterspørger."

I takt med at vores samfund udvikler sig, er der behov for, at vores uddannelser også udvikles og tilpasses til fremtiden. Derfor vil regeringen fortsætte med at investere massivt i uddannelse. Med inspiration fra bl.a. Reformkommissionens anbefalinger fra april vil regeringen gennemføre en større reform af universitetsuddannelserne. Reformen skal sikre flere undervisningstimer, mere vejledning og feedback, som skal øge kvaliteten og skabe bedre trivsel. Samtidig vil reformen sikre flere hænder på arbejdsmarkedet til at løse fremtidens udfordringer.

Du kan læse hele Danmark kan mere III her.

Mest Læste

Annonce