Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Danmark overdrager ledelsen af NATO’s mission i Irak til Italien

Politik

11/05/2022 07:50

Redaktionen

Danmark har i dag overdraget ledelsen af NATO’s mission i Irak (NMI) til Italien efter at have varetaget ledelsen siden november 2020.

Ved en ceremoni i Bagdad overdrog den danske styrkechef, generalløjtnant Michael Lollesgaard, i dag ledelsen af NMI til Italien. Styrkechefen vil sammen med sin nære stab, et livvagtsbidrag og et dansk helikopterbidrag vende hjem til Danmark i løbet af maj måned. Danmark vil fortsat bidrage substantielt til missionen med bl.a. et sikrings- og eskortebidrag, stabsofficerer samt civile og militære rådgivere.

Danmark har leveret en kæmpe indsats i spidsen for NATO’s mission i Irak. Det er der god grund til at være stolt af. Vores lederskab og øvrige bidrag til missionen har løftet den irakiske sikkerhedssektors evne til selv at varetage Iraks sikkerhed. Det er helt centralt for bekæmpelsen af voldelig ekstremisme i regionen og den langsigtede stabilisering af Irak, hvilket er i både Danmarks og Iraks klare interesse. Jeg er dybt taknemmelig for det arbejde, de danske udsendte har lagt for dagen. Vi har endnu en gang demonstreret, at Danmark stiller op, når der er behov for det. Det vil vi fortsat gøre – både i Irak og ved NATO’s andre vigtige missioner
Udenrigsminister Jeppe Kofod

NMI er en ikke-kamp mission, der har til opgave at levere rådgivning, uddannelse og kapacitetsopbygning til irakiske sikkerhedsinstitutioner med henblik på at støtte den langsigtede bekæmpelse af ISIL. Aktiviteterne fokuserer bl.a. på det irakiske forsvarsministerium og militære uddannelsesinstitutioner. Der indgår både civile og militære rådgivere, stabsofficerer og støttepersonel i NMI, herunder også med bidrag fra NATO’s partnerlande Australien, Finland og Sverige.

Danmark vil fortsat bidrage til NMI med et sikrings- og eskortebidrag, stabsofficerer samt civile og militære rådgivere. Der vil efter overdragelsen af missionsledelsen kunne være op til ca. 130 danske soldater og rådgivere tilknyttet NMI.

Den militære indsats står ikke alene, men indgår i en bredere ramme af politiske og civile tiltag i regionen for at forhindre, at ISIL igen får ideologisk og geografisk fodfæste. Gennem det regionale freds- og stabiliseringsprogram for Syrien og Irak bidrager Danmark til at stabilisere områder, som tidligere har været under ISIL's kontrol gennem bl.a. minerydningsindsatser. Derudover støtter Danmark forsoningsindsatser samt reformer af den irakiske sikkerhedssektor. 

Mest Læste

Annonce