Foto: Chris1million

Det er pinligt at være dansk på kvindernes internationale kampdag

Politik

07/03/2021 08:11

Danmark sakker alt for langt bagefter, når det kommer til at sikre ligestilling og lige muligheder for alle. Vi kan simpelthen ikke kan kalde os et moderne, civiliseret og oplyst samfund, før det er ændret

Af Sikandar Siddique, politisk leder for Frie Grønne, Danmarks nye venstrefløjsparti

Når vi 8. marts fejrer kvindernes internationale kampdag, er de triste realiteter desværre, at vi fortsat er meget langt fra at have sikret noget, der bare minder om reel ligestilling mellem kønnene.

For selvom ligestilling – lige rettigheder og lige muligheder uanset hvem du er - burde være det mest naturlige i verden og burde være noget, der slet ikke var til diskussion eller forhandling, så er vi i Danmark langt fra målet.

Vi har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa 

Vi halter efter, når det kommer til kvinders deltagelse i det offentlige og politiske liv

Vold mod kvinder er stigende.

Sexchikane er stort problem. 

Og alt for få kvinder besidder de ledende stillinger, de ellers er kvalificerede til.

Mens ingen lande i verden kan siges at være i mål med at skabe reel ligestilling, bliver Danmarks position endnu mere bekymrende, når vores nordiske nabolande Island, Sverige, Norge og Finland ligger helt i top i de internationale opgørelser, mens Danmark sakker langt bag efter, som nr. 14. 

Det er ikke bare pinligt, det er uacceptabelt. 

Jeg har det sådan, at vi simpelthen ikke kan kalde os et moderne, civiliseret og oplyst samfund, så længe vi accepterer uligestilling og ulige muligheder. Hvilket vi gør i dag – for vi gør jo ikke nok for at løse de problemer, som er blevet påpeget i alt, alt for lang tid. 

Vi står i dag fortsat i en situation, hvor kvinders og mænds arbejde vurderes forskelligt. Kvinder har generelt lavere løn og dårligere arbejdsvilkår, ringere muligheder for at spare op og en lavere pension. Hertil kommer det ulønnede arbejde, som mange kvinder udfører – fx omsorg, pasning af børn og ældre, arbejde i hjemmet osv. - som slet ikke tæller med i beregningerne, men som påvirker kvinders økonomiske position og deres adgang til magt. Det er et livslangt ulige forløb – og det skal vi selvfølgelig lave om.

I Frie Grønne har vi masser af forslag, der skal styrke ligestillingen. Vi arbejder for at forbedre kvinders vilkår på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til lige løn og et opgør med tjenestemandsreformen, der er med til at fastholde traditionelle kvindefag på lavere lønniveauer end traditionelle mandefag. Vi arbejder for, at sikre flere kvinder i ledende stillinger og bestyrelser. Vi vil bekæmpe vold mod kvinder ved at indføre flere rettigheder og stærkere forebyggelse, både i forhold til voldsudsatte og voldsudøvere.  Vi arbejder for større diversitet og mindre forskelsbehandling på arbejdsmarkedet ved at foreslå krav om anonymisering af alle ansøgninger i staten. Fordi vi vil et arbejdsmarked uden forskelsbehandling og hjælpe de mange højtkvalificerede ansøgere, der sorteres fra inden en samtale pga. køn, etnicitet eller alder og hvilket ofte rammer minoritetskvinder, der går med hovedtørklæde. 

Det er alt sammen vigtige skridt i forhold til at opnå ligestilling. Men der er også brug for at tage hårdere fat på et strukturelt plan. Det kan vi gøre ved at indføre principperne fra feministisk økonomi i Danmark. Med en feministisk økonomisk tænkning tillægges omsorg og relationer også høj værdi og ikke kun penge og økonomisk vækst, sådan som den neoliberale økonomiske tænkning, der er dominerende i dag, gør det. 

Så vi i stedet for at have en konkurrencestat kan vi med en feministisk økonomisk tænkning skabe en balancestat, hvor vi tager ansvar for hinanden, for planeten og alle de generationer, der kommer efter os.

Sådan nærmer vi os et reelt ligestillet samfund. Hvor alle har lige muligheder for at udfolde sit talent og forfølge sine drømme. Uanset køn, race, etnisk oprindelse, religion, tro, handikap, alder eller seksuel orientering.

Der er meget at kæmpe for. Der er meget magt og mange privilegier at omfordele. Så rigtig god kampdag.  

 

Mest Læste

Annonce