foto: Wikipedia
foto: Wikipedia

EU-ledere står sammen i kampen mod terror

Politik

13/2/15 2:03

Suleman Haider

Danmark støtter et europæisk system, hvor EU-lande kan udveksle passagerlister, lyder det fra statsministeren.

Udveksling af passagerlister, styrkelse af Schengen-samarbejdet ved grænserne og forebyggelse af radikalisering. Det er nogle af de værktøjer, som EU vil tage i brug i kampen mod terror.

EU's 28 stats- og regeringschefer har på et topmøde i Bruxelles torsdag vedtaget en erklæring, der beskriver EU's fælles indsats mod terrorisme.

- Vi har haft en rigtig god diskussion om vores fælles indsats mod terror for at sikre sikkerhed i Europa og selvfølgelig også mod "foreign fighters", lyder det fra statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) på et pressemøde efter topmødets afslutning.

Erklæringen er delt op i følgende punkter: Man vil sikre befolkningens sikkerhed, forebygge radikalisering og beskytte værdier samt samarbejde med EU's internationale partnere.

En af grundene til, at terrorbekæmpelsen er blevet drøftet torsdag, er terrorangrebene på først magasinet Charlie Hebdo og siden et jødisk supermarked i Paris for omkring en måned siden.

- Disse angreb rettede sig mod de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, som er hjertet i Den Europæiske Union, skriver EU-lederne i erklæringen.

EU vil "styrke indsatsen over for terrortrusler yderligere i fuld overensstemmelse med menneskerettighederne og retsstaten".

Et af de mere omtalte afsnit går på, at EU skal arbejde hen imod et europæisk såkaldt PNR-system.

PNR - Passenger Name Record - er navnet på alle de data, som flyselskaberne samler ind om deres passagerer. Det kan være alt fra kontaktinformation over bagage til valg af mad.

- Vi ønsker et europæisk PNR-system. Det bakker vi helhjertet op fra dansk side, på trods af vores forbehold som gør, at vi ikke kan være med i PNR-systemet - medmindre vi får det omdannet til en tilvalgsordning, siger hun.

Tidligere torsdag sagde EU-Parlamentets formand, Martin Schulz, at PNR er "afgørende" for, at EU-landene kan udveksle de informationer, de har brug for for at kunne bekæmpe og afværge terror.

Onsdag forpligtede parlamentet sig til at arbejde hen imod at få afsluttet arbejdet med et europæisk PNR-system inden årets udgang.

FAKTA: EU-topmødets terrorerklæring

EU-lederne beslutter at optrappe terrorbekæmpelsen for at undgå fremtidige skudmassakrer og andet terror.

Angreb som det i sidste måned på magasinet Charlie Hebdo i Paris skal forhindres.

Derfor er EU-lederne på torsdagens topmøde blevet enige om en erklæring, der beskriver EU's fælles indsats mod terrorisme.

Generelt opfordrer EU-lederne til, at de fører det ud i livet, de allerede har besluttet. Og bliver bedre til at bruge og udvikle værktøjer, de allerede har.

Her er et udpluk fra de tre punkter, som 28 stats- og regeringschefer er blevet enige om:

1. Sørge for borgernes sikkerhed:

* EU skal snarest muligt færdiggøre et nyt regelsæt, der skal gøre det muligt for myndigheder i de 28 lande at udveksle en række oplysninger om flypassagerer for at kunne få øje på mistænkelig opførsel. Oplysningerne i de såkaldte PNR-registre skal indeholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte data.

* Schengen skal benyttes fuldt ud til at styrke og modernisere kontrollen ved de ydre grænser. Det skal være nemmere at tjekke rejsendes identitet i diverse databaser, der for eksempel indeholder oplysninger om tidligere domme, konfiskerede pas og tidligere rejser til lande i krig.

2. Forebyggelse af radikalisering og beskyttelse af værdier:

* Det skal på internettet gøres nemmere at opdage og fjerne indhold, der opfordrer til terror eller ekstremisme. Der skal også være større samarbejde på EU-plan mellem myndigheder og internetselskaber.

* Der skal laves kommunikationsstrategier, som blandt andet fremmer tolerance, grundlæggende frihedsrettigheder og solidaritet i hele EU.

3. Samarbejde med internationale partnere:

* Der er behov for, at EU nytænker sin håndtering af kriser og konflikter - særligt hos unionens sydlige nabolande.

* EU skal være mere aktiv i sit samarbejde med tredjelande på sikkerhedsspørgsmål og terrorbekæmpelse - specielt i Mellemøsten, Nordafrika og Sahel samt på det vestlige Balkan.

Kilder: Det Europæiske Råd

 

Annonce