Fagforeninger: Smid uansvarlige arbejdsgivere i fængsel

Politik

07/01/2015 09:39

Suleman Haider

Hvis en medarbejder kommer alvorligt til skade eller dør på jobbet, fordi hans arbejdsgiver har overtrådt arbejdsmiljøloven, kan arbejdsgiveren straffes med op til to års fængsel. Sådan er lovgivningen i Danmark. Det skriver Avisen.dk.

Men ifølge Arbejdstilsynet er hammeren aldrig faldet. Ingen danske arbejdsgivere har nogensinde fået en fængselsstraf - betinget eller ubetinget. Overtrædelser straffes i stedet med bøder.

Men når der sker grove og gentagne overtrædelser af arbejdsmiljøloven, er bødesmæk langt fra nok, mener 3F og Dansk Metal. De to fagforeninger, der tilsammen har over 400.000 medlemmer, efterlyser nu flere fængselsstraffe til de værste lovovertrædere.

- Noget tyder på, at større bøder ikke gør det alene. Det virker præventivt på nogle, men hos andre vil det i højere grad være truslen om en fængselsstraf - betinget eller ubetinget afhængigt af, hvor alvorlig overtrædelsen er - der ville virke. Heldigvis er hovedparten af de danske arbejdsgivere ansvarlige, men der skal være stivere børster i kosten over for de bevidst uansvarlige, siger hovedkasserer Ulla Sørensen, der er ansvarlig for 3F's arbejdsmiljøpolitiske arbejde til Avisen.dk.

- Det er vigtigt at straffe med både bøde og fængsel. Det ville have en afskrækkende virkning, hvis loven blev brugt mere offensivt. Når der ikke er givet en eneste fængselsstraf, så fungerer loven jo ikke, som den er tænkt, siger forbundssekretær Steffen Hansen, der er chef for Dansk Metals arbejdsmiljøsekretariat til Avisen.dk.

I Sverige er det også muligt at straffe arbejdsgivere med fængsel, hvis de overtræder arbejdsmiljøloven, og her bliver muligheden rent faktisk brugt.

For lidt under et år siden fik to chefer i en svensk kommune betingede fængselsstraffe og bøder på henholdsvis 23.000 og 50.000 svenske kroner, fordi retten vurderede, at de ikke reagerede rigtigt, da en 53-årig medarbejder klagede over grov mobning.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) mener kun, at der kan være én forklaring på de manglende fængselsstraffe.

- Der er ingen sager, der har været så alvorlige, at en fængselsstraf har kunnet retfærdiggøres. At strafferammen er op til to år er jo for at signalere, at arbejdsmiljøet skal tages alvorligt, og for at kunne bruge bestemmelsen i helt ekstraordinære tilfælde, siger Karoline Klaksvig, der er arbejdsmiljøchef i DA til Avisen.dk.

Enhedslisten og SF vil nu have beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) til at undersøge, hvorfor antallet af fængselsstraffe ligger på et rundt nul, når strafferammen tillader op til to års fængsel.

- Jeg har tænkt mig at tage det op med ministeren. Der er arbejdsgivere, der igen og igen overtræder loven, og de stopper ikke, hvis de bare får en bøde på for eksempel 25.000 kroner, siger Jørgen Arbo-Bæhr, der er arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten til Avisen.dk.

- Det eneste rigtige er at få undersøgt, hvorfor der ikke er givet en eneste fængselsstraf. Det er arbejdsgivernes ansvar at sørge for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, og hvis det ikke sker, risikerer de jo andres liv og lemmer, siger Eigil Andersen, der er arbejdsmarkedsordfører for SF til Avisen.dk.

 

 

 

Mest Læste

Annonce