Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Fik kritik for Minksagen - nu trækker regeringen den tilbage

Politik

24/03/2023 11:43

J. Bøgen

Hun fik ellers voldsomme ord med på vejen af Minkkommissionen.

Statsministeriet har trukket den advarsel, som ministeriet departementschef Barbara Bertelsen fik i minksagen, tilbage.

"Efter vurdering af det ændrede grundlag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indstillet, at statsministeren tilbagekalder den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved vurderingen rådført sig med Kammeradvokaten.

Ansættelsesmyndigheden har fulgt indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Advarslen er derfor tilbagekaldt."

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Baggrunden for tilbagetrækningen af kritikken skal findes i en afgørelse fra februar. Her afgjorde Justistministeriet nemlig, at rigspolitichef Thokild Fogde, som ellers var blevet hjemsendt for sin rolle i minksagen, at han kunne vende tilbage til sit arbejde.

Stik modsat den konklusion, Minkkommissionen kom frem til i sin tid.

En ny undersøgelse nåede imidlertid frem til, at Fogde ikke havde svigtet sit ansvar i minksagen, og det har fået Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til at vurdere alle de øvrige advarsler, der kom i kølvandet på minksagen, igen.

Baggrund for kritikken til at starte med

Mere uddybende lyder det i pressemeddelelsen:

"Minkkommissionen afgav den 30. juni 2022 sin beretning. Minkkommissionen vurderede, at i alt 10 offentligt ansatte havde begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der var grundlag for, at det offentlige søgte at drage dem til ansvar, og for Barbara Bertelsens vedkommende i anledning af hendes medvirken til brud på legalitetsprincippet og sandhedspligten i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf. 

Minkkommissionens vurdering af embedsmændenes overholdelse af deres tjenstlige pligter var bl.a. baseret på en vurdering af, at pressemødet den 4. november 2020 indeholdt udmeldinger over for myndigheder, som udgjorde en klart ulovlig instruks og grov vildledning om hjemlen for at forlange aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne.

Forhørsledelsen har i modsætning til Minkkommissionen vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks til blandt andre Rigspolitiet om straks at igangsætte og gennemføre aflivning af alle mink, men at der derimod var tale om en overordnet orientering af offentligheden om den politiske beslutning, der var truffet om, at alle mink skulle aflives, og om beslutningens konsekvenser. På pressemødet den 4. november 2020 blev der således ikke givet instrukser vedrørende aflivning af mink, der krævede hjemmel.

(...)

På baggrund af forhørsledelsens beretning har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten vurderet, at grundlaget for Minkkommissionens kritik af Barbara Bertelsen er bortfaldet, og at Barbara Bertelsen således ikke har medvirket til tilsidesættelse af legalitetsprincippet eller sandhedspligten i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har derfor indstillet, at statsministeren tilbagekalder den disciplinære advarsel, som Barbara Bertelsen blev tildelt."

Mest Læste

Annonce