Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kortere dage og færre eksamener: Ny aftale om folkeskolen på plads

Politik

19/03/2024 11:18

J. Bøgen

Det bliver markant anderledes end det, elever og undervisere kender fra i dag.

Folkeskolen sættes mere fri, så det åbenlyst vigtigste kommer i fokus – elevernes faglige udvikling og dannelse.

Det er grundtanken i Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse - som folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) er blevet enige om.

Med aftalen, som i alt består af 33 initiativer, prioriteres varigt 740 mio. kr. årligt til at styrke folkeskolen. Dertil kommer en række engangsinvesteringer, som for eksempel en saltvandsindsprøjtning på 540 mio. kr. til flere fysiske bøger som modvægt til skærmbaseret undervisning.

Desuden investeres der 2,6 mia. kr. til flere faglokaler for bl.a. at sikre fysiske rammer, der understøtter en mere varieret undervisning.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Frihed, fordybelse og kvalitet

Med aftalen skrues der ned for den centrale styring af folkeskolen, så færre beslutninger træffes på Christiansborg, og flere kan træffes lokalt.

Det vil for eksempel være en lokal beslutning, om skoledagen skal være kortere. Understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen i 2014, afskaffes og erstattes af skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – fx i form af undervisning med to lærere, pædagoger i indskolingen, lejrskoler eller styrkede normeringer i SFO’en.

I skolens timebank afsættes derudover årligt 500 mio. kr. varigt til en styrket indsats i dansk og matematik til de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever. Skolerne kan selv bestemme, om indsatserne skal foregå i klassen eller i små hold.

Den gennemgribende fornyelse og slankning af folkeskolens nuværende læreplaner, som i dag består af mere end 4.000 bindende og vejledende mål, er allerede sat i gang. I en overgangsperiode – indtil de nye læreplaner træder i kraft – lempes der yderligere på bindingerne.

Det betyder, at der fjernes yderligere 866 mål, så kun 215 forbliver bindende. Det skal sikre, at lærerne hurtigt får mere frihed i undervisningen.

Skolerne får som noget nyt også frihed til at beslutte at give karakterer fra 6. klassetrin, hvis man ønsker det på skolen. RV bakker ikke op om initiativet, men blokerer ikke for initiativets planlagte ikrafttræden. Folkeskoleforliget fortsætter som justeret med denne aftale og med samme forligskreds.

Valgfrihed og mere praktisk undervisning

Mens de mindste elever får en kortere skoledag, får de ældste elever mere valgfrihed til at påvirke deres eget skema. Med aftalen får de ældste elever dobbelt så mange valgfagstimer i form af et ekstra praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse og flere valgfagstimer.

Et af de nye valgfag bliver et helt nyt fag om teknologiforståelse.

Alle elever i 8. og 9. klasse får også mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor de får mulighed for at være 1-2 dage på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole.

De resterende 3-4 dage undervises eleverne i en reduceret fagrække i folkeskolen, der som minimum omfatter dansk og matematik, og der laves en afgangseksamen, som det er hensigten skal give adgang til erhvervsuddannelserne.

Endelig vil forligskredsen gøre erhvervspraktik obligatorisk for alle elever.

Dette indeholder aftalen

Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne
 • Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner, lempede bindinger i Fælles Mål

 • Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning

 • Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen

 • Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse

 • Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen

 • Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

 • Afskaffelse af krav om læseplaner i folkeskolen

 • Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin

 • Bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger

 • Bedre praksis for brug af Aula, herunder arbejdsgruppe om anbefalinger til det gode skole-hjem-samarbejde

 • Repræsentation af det lokale erhvervsliv mv. i skolebestyrelsen

 • Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen

 • Kompetenceudvikling målrettet skolebestyrelserne

 • Serviceeftersyn af kvalitetstilsynet

 • Frihedskampagne

Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
 • Juniormesterlære i udskolingen

 • En markant investering i bedre faglokaler mv.

 • En halv milliard til bøger

 • Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid

 • Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen

 • Ny timetalsfordeling

 • Lettelse af prøvetrykket i folkeskolen

 • Erhvervspraktik til alle

Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle
 • Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik

 • Præcisering af regler mhp. at støtte kan gives til hele klassen

 • Lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet

 • Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.

 • Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne

 • Pædagogisk indsatsplan

 • Afskaffelse af krav om intelligenstest

 • Forsøg med online-undervisning for børn med langvarigt bekymrende fravær

 • Undersøgelse af langvarigt bekymrende fravær

 • Drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger med relevans for folkeskolen

Mest Læste

Annonce