Nationalbanken: Coronavirus betyder stor men midlertidig nedgang i dansk økonomi

Politik

01/4/20 7:07

Kristian V. Jensen

Højkonjunkturen i dansk økonomi har fået en brat ende i begyndelsen af 2020. Udbruddet af coronavirus og de tiltag, der er foretaget for at inddæmme den, har betydet en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet. Nationalbanken har i en analyse opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet i Danmark kan blive ramt. Der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier.

Højkonjunkturen i dansk økonomi har fået en brat ende i begyndelsen af 2020. Udbruddet af coronavirus og de tiltag, der er foretaget for at inddæmme den, har betydet en kraftig nedgang i den økonomiske aktivitet. Danskerne har også ændret adfærd ved at gå mindre ud og generelt forbruge mindre, hvilket også påvirker økonomien i negativ retning.

Forud for udbruddet var dansk økonomi robust, og det er et godt udgangspunkt for at håndtere de økonomiske konsekvenser.

Nationalbanken har i en analyse opstillet tre scenarier, som viser, hvor hårdt den økonomiske aktivitet i Danmark kan blive ramt. Der er exceptionelt stor usikkerhed forbundet med disse scenarier. Nationalbanken vurderer, at væksten for hele 2020 bliver på mellem -3 og -10 pct.

"I Danmark har vi umiddelbart et solidt udgangspunkt for at få økonomien tilbage på sporet igen, når udbruddet fortager sig, og foranstaltningerne rulles tilbage. Men det kommer til at gøre ondt, før vi når dertil. De hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget, er nu og her med til at holde hånden under virksomheder og lønmodtagere," udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde. 

"Vi skal ikke glemme, at vi også er meget afhængige af udviklingen i udlandet. Og når restriktionerne på den økonomiske aktivitet udfases, vil der sandsynligvis være behov for mere traditionel finanspolitisk stimulans for at understøtte efterspørgslen," udtaler Lars Rohde.

Nationalbankdirektøren påpeger, at mange andre lande ikke har samme gunstige udgangspunkt som Danmark. Et lavere finanspolitisk råderum, mindre polstrede husholdninger og virksomheder gør det sværere for en række lande at understøtte efterspørgslen. Enkelte lande er desuden også hårdere ramt af virusudbruddet. Genopretningen af den udenlandske efterspørgsel forventes derfor at blive væsentlig mere træg end i Danmark.

Nationalbanken bakker op om de økonomiske afværgeforanstaltninger, der indtil nu er vedtaget af regeringen og Folketinget. Initiativerne kan midlertidigt holde hånden under beskæftigelsen og virksomhederne. Dertil kommer, at centralbanker i hele verden også har reageret. I Danmark har Nationalbanken øget bankernes adgang til likvidtiet og etableret swapaftaler, der sikrer adgang til valuta.

Læs hele Nationalbankens analyse her. 

Foto: Flickr