Østergaard: Dansk håb om fremgang med EU's milliardplan

Politik

09/12/2014 11:31

Suleman Haider

Regeringen venter, at EU's store investeringsplan kan sparke gang i vækst og job. Og i danske energiprojekter.

Den danske regering vil kaste sig helhjertet ind i arbejdet med at føre EU's store investeringsplan til 2350 milliarder kroner ud i livet. 

Det siger økonomiminister Morten Østergaard (R) tirsdag på vej til økonomi- og finansministermøde i Bruxelles. 

- Vi vil gå konstruktivt ind i det i håb om, at vi kan få lavet et koncept, der fungerer og bidrager til, at der kommer gang i efterspørgslen i Europa. 

- Men i sidste ende er det jo private mennesker, der afgør, om privat kapital skal investeres. Vi skal gøre det attraktivt, siger han.

Planen, kaldet Juncker-planen efter EU-Kommissionens formand, skal med EU-garantier lokke slumrende privat kapital ud i investeringer i europæisk infrastruktur inden for transport, it og energi, så der skabes vækst og arbejdspladser.

- Beskæftigelsen i Danmark er steget fem kvartaler i træk i den private sektor, men det er jo ikke nok. Hvis vi skal have gang i eksporten, skal der gang i efterspørgslen i hele Europa. Vi har brug for, at endnu flere europæere kommer i arbejde, siger Morten Østergaard. 

Jean-Claude Junckers investeringsplan skal drøftes af EU's stats- og regeringschefer på et topmøde næste uge.

Den hviler på et underlag af 37,5 milliarder kroner fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB), suppleret af lånegarantier på 120 milliarder fra EU-Kommissionen. De penge skal generere en 15-dobling i private investeringer fra pensionskasser, virksomheder og andre.

En bruttoliste med over 2000 mulige investeringsprojekter blev kendt mandag, heriblandt 26 danske. Et af dem er togforbindelsen over Femern Bælt, som allerede er sikret finansiering, og det har derfor vakt undren, at projektet står på listen.

- Det er rigtig, at vi bygger forbindelsen uanset hvad. Listen er bare en illustration af, hvad man kan, hvis dette forehavende lykkes. Vi skal se, om vi i rekordtempo kan skabe grundlag for det med de drøftelser, der starter her i dag, siger økonomiministeren.

For Danmark er det ikke mindst bedre forbindelser i energisektoren, der vil skabe "europæisk merværdi", påpeger han.

- Vi kunne have god gavn af at få accelereret investeringer i et velfungerende indre marked for energi, så vores overskudsstrøm let kan afsættes til andre lande, siger Morten Østergaard.

 

 

 

 

Mest Læste

Annonce