Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pensionskommissionens forslag får blandet modtagelse

Politik

04/5/22 9:23

Jens Asbjørn Bøgen

I går kom pensionskommissionen med deres forslag til fremtidens pensionsstruktur, men det er ikke alle, der er lige begejstrede.

Pensionskommissionens forslag til bl.a. en ændring i forhøjelsen af pensionsalderen får en blandet modtagelse.

For hvor nogle klapper i hænderne og kalder forslagene for retfærdige og ansvarlige, frygter andre for Danmarks økonomiske fremtid.

Vi har samlet en række af reaktionerne herunder.

FOA: En pose blandede bolsjer

FOA hilser det velkomment, at kommissionen vil bryde med velfærdsaftalens princip om, at enhver stigning i den gennemsnitlige levealder automatisk skal bøjes om til et længere arbejdsliv.

”Det er et klart skridt i den rigtige retning, men uanset om pensionsalderen er 68 år eller 73 år, så er der altså en masse danskere, heriblandt mange af FOAs medlemmer, som har så hårde og nedslidende job, at de slet ingen chance har for at kunne arbejde så længe,” siger FOAs formand, Mona Striib.

”Vi er simpelthen nødt til at skabe et mere differentieret system, som tager højde for den virkelighed, folk lever i. Det er ikke alle, der har samme udvikling i sund aldring. Det er helt tydeligt, at ikke uddannede og lavtlønnede også i fremtiden vil være udfordret af et hårdere arbejdsliv end mange andre på arbejdsmarkedet.”

SMVdanmark: Tvang er en uheldig glidebane

”Det er et fair kompromis mellem generationerne. De unge får længere tid på pension, men de kommer også til at få et længere arbejdsliv, da deres levealder stiger. Jeg er dog bekymret for den arbejdsstyrke, vi kommer til at mangle. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til, at de kommende forhandlinger finder flere veje til at få folk til at blive på arbejdsmarkedet, efter de har nået tilbagetrækningsalderen,” siger Jakob Brandt, der er adm. direktør i SMVdanmark.

Et element i rapporten, SMVdanmark ikke bryder sig om, er forslaget om en tvungen opsparing på 3,3 pct., også for helt nystartede virksomheder.

”Især i en opstartsfase er pengepungen hos iværksætterne meget tynd, og i det hele taget kan man have en ret svingende indtjening. Så en fast tvangsopsparing kan blive et problem, især i en periode, hvor hver en krone tæller, når man skal opbygge sin forretning eller er ude i en krise. Så risikerer man at måtte gnave af egenkapitalen, og en tvangsopsparing gør virksomheden mere sårbar, og gør det sværere at få et lån i banken."

DA: Vil gå ud over velstanden

"En svækket levetidsindeksering vil reducere beskæftigelsen og velstanden i Danmark, og det vil koste så mange penge, at mulighederne for at investere i den grønne omstilling, bedre sundhed, lavere skat og uforudsete udgifter bliver stærkt svækket", siger vicedirektør for Beskæftigelse og arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening, Erik E. Simonsen.

Han frygter, at de tal, der er brugt i beregningerne, ikke holder stik.

"Rockwoolfonden har peget på, at vi undervurderer udviklingen i levealder. Derfor vil kommissionens forslag medføre, at dansk økonomi ikke længere er holdbar. Regningen bliver efterladt i børneværelset."

Dansk Metal: Retfærdigt og ansvarligt

”Det er en rigtig god idé, at kommissionen foreslår, at alle generationer får den samme andel af livet på pension. Det er klart, at når vi lever længere, så er der også behov for, at pensionsalderen stiger løbende, hvis vi skal have råd til velfærd i fremtiden. Men politikerne har altså strammet skruen lige lovligt hårdt – det er nødvendigt, at man finder en model, som ikke er for stram over for lønmodtagerne”, siger formand i Dansk Metal, Claus Jensen.

Han opfordrer nu partierne i Folketinget til at indgå en bred aftale om danskernes pensionsalder.

”Lønmodtagerne har brug for tryghed og for at vide, hvornår de kan gå på pension. Det betyder rigtigt meget for den enkeltes økonomi, og hvordan man indretter sig. Derfor bør politikerne på Christiansborg gå sammen om at lave en bred aftale, som kan holde i mange år."

FH: Vi er nødt til at gribe ind

”Kommissionens anbefalinger efterlader ingen tvivl; vi er nødt til at gribe ind overfor folkepensionsalderens himmelflugt. Selv om vi lever længere sætter helbredet også begrænsninger på, hvor mange år vi kan fortsætte med at arbejde”, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Derfor er hun glad for at se, at pensionskommissionen foreslår at sænke tempoet i forhøjelsen af folkepensionsalderen.

”De samfundsøkonomiske rammer giver mulighed for at tage toppen af stigningen i pensionsalderen. Det er positivt."

Djøf: Der skal investeres massivt i det gode arbejdsliv

"Pensionskommissionens anbefalinger om at dæmpe stigningstakten i, hvornår man kan få folkepension, ser fornuftigt ud. Men vi skal også se på øget fleksibilitet, så vi gør det attraktivt at arbejde så længe som muligt. Gerne på deltid noget af tiden og med indbyggede pauser, fx fordi børnene er små eller fordi man tanker op med efteruddannelse for at skifte spor i arbejdslivet," påpeger Djøfs formand, Sara Vergo.

Djøfs formand efterlyser et helhedsblik på de samfundsmæssige udfordringer, Danmark står over for:

"For få uger siden kom Reformkommissionen med en stor rapport om, hvordan vi kan øge arbejdskraftudbuddet og justere uddannelsessystemet, og nu kommer Pensionskommissionens rapport om pensionsalderen. Vi bliver nødt til at tage en samlet debat om, hvilket arbejdsliv vi ser ind i, og hvordan vi øger fleksibiliteten, så der bliver lettere at flytte sig og skifte spor undervejs."

Ingeniørforeningen, IDA: Peger i den rigtige retning

”Det er fornuftigt at skrue ned for tempoet i stigningen i pensionsalderen. Kommissionen argumenterer for, at det vil skabe en mere retfærdig indeksering mellem generationerne, som i sidste ende har betydning for hele opbakningen til pensionssystemet. Samtidig kan det gøres uden at smide ansvarligheden overbord og spille hasard med den finanspolitiske holdbarhed. Det forslag bakker vi op om,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Kommissionen har også set på, om der er mekanismer i pensionssystemet, som modarbejder, at de seniorer, som både kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet, også vælger at gøre det. Her anbefales det, at man fremover får mulighed for at sætte udbetalingen af ratepensioner på pause.

”Det er et rigtig godt forslag. Vi ser allerede i dag, at det er stort ønske blandt vores medlemmer at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet. Nogle har endda fortrudt, at de er gået på pension og vil gerne tilbage på arbejdsmarkedet, men er du begyndt at få udbetalt din ratepension, så fanger bordet. Det er kontraproduktivt. I det hele taget bakker vi op om alle forslag, der kan øge fleksibiliteten i pensionssystemet."

Annonce