Mai-Britt Iversen (S) får nu opbakning til sin linie overfor social modstand.

Politikere til social modstand: Tal ordentligt

På tværs af partier finder politikere nu sammen om en skarp kritik af folkene i front for Sygt valg i Aalborg. "Tone og fremgangsmåde gavner ingen," lyder det. "Så sørg for at kommunen opfører sig ordentligt," lyder svaret tilbage.

“Det her er min syvende valgkamp, og der kommer altid ét øjeblik, hvor det fuldstændigt flimrer for mig, og hvor jeg fuldstændig ser sort, og jeg kan mærke, at det er lige ved at være nu! For David (Wedege, talsmand for Sygt valg i Aalborg, red.), jeg synes, det er fint - du har også stoppet mig på gaden, og du har også givet mig en flyer i hånden, men jeg er nødt til at sige, at jeg oplever, det der foregår her - både ved at møde op til det ene møde efter det andet og stille samme spørgsmål igen og igen og skrive negativt, personfikseret mod en politiker i Aalborg byråd, det opfatter jeg som noget, der ikke bidrager positivt til den politiske process”.
 
Sådan skrev Venstre-politikeren i Aalborg, Jakob K. Svendsen forleden på sin Facebook. I en længere tekst rettede han en skarp kritik af den sociale modstandsbevægelse i Aalborg, der den seneste tid er gået målrettet efter Svendsens kollega, socialdemokraten Mai-Britt Iversen. Det sker gennem aktionen "Sygt valg i Aalborg" hvor man blandt andre bruger overskriften "Genvælg socialrådmanden - hvis du er rask nok."
 
Svendsen mistede tålmodigheden ved et debatmøde, og efterfølgende tog han i en opdatering på Facebook kraftigt afstand fra tone og fremgangsmåde fra folkene i front af “Sygt valg i Aalborg”. 
 

Jakob K Svendsen fra Venstre i Aalborg Byråd.

“For det første, er Sygt Valgs retorik meget aggressiv. I deres folder, som David før har givet mig, står der eksempelvis: ”Rådmand Mai-Britt Iversens forvaltning lyver i stribevis over for invalide og syge borgere, der søger om førtidspension og fleksjob, og der lyves over for borgere, der skal have vurderet deres sag om sygedagpenge” og: “Vi kan egentlig heller ikke se, at Mai-Britt Iversens politiske virke er spor socialdemokratisk, når det kommer til hendes praksis”. For det andet ved jeg, at Klemte Borgere i Aalborg flere gange har fået svar af Mai-Britt Iversen. Jeg ved, at de har snakket sammen flere gange og at Klemte Borgere i Aalborg Kommune flere gange under denne valgkamp har opsøgt Mai-Britt Iversen,” skriver Jakob K. Svendsen i anledning af en konkret oplevelse, hvor David Wedege demonstrativt afviste Rådmand Mai-Britt Iversens forsøg på at svare et af hans spørgsmål. 

 
Ødelægger dialogen
“Ved vælgermødet stiller David sit spørgsmål og Rådmand Mai-Britt Iversen begynder at svare. Demonstrativt rejser David sig op og ryster på hovedet. Det er i min bog ikke god opførsel,” siger Svendsen. 
 
Venstremanden lægger dermed partipolitiske hensyn til side, og forsvarer en politisk modstander i valgkampens slutspurt. Det afføder en hurtig reaktion fra en afgående SF’er i byrådet, Jane Østergaard, der hurtigt støtter Svendsen på hans Facebook. Til DenOffentlige.dk siger hun, 
 

“Jeg synes at sygdagpengelovgivningen på mange måder er blevet for stram, og jeg er ikke i tvivl om at der laves fejl i Aalborg kommune. Det gør der alle steder, og ingen er ufejlbarlige, slet ikke med de arbejdsvilkår, der findes i jobcentrene,” siger Jane Østergaard, der iøvrigt selv er socialrådgiver og derfor har en faglig indsigt i området.

 
Uanset Jane Østergaards erkendelse af, at der er problemer, tager hun klart afstand fra Sygt valg i Aalborg og gruppens fremgangsmåde. 
 
“Når man som udgangspunkt mistænkeliggør og omtaler politikere med ord som dumme og hjerteløse, så bliver jeg betænkelig ved at gå ind i et samarbejde, og tænker hvad formålet egentlig er - reel dialog eller en forudindtaget forventning om at politikere er ufølsomme mennesker,” siger Østergaard, og peger på, at når politikerne skræmmes væk er det svært at finde hjælp hos andre end de professionelle private rådgivere. 
 
“Det er synd for de sygemeldte borgere, der har en berettiget sag, at politikere skræmmes fra at hjælpe dem, men retorikken fra flere af sygegrupperne hjælper i hvert fald ikke. Jeg er ikke i tvivl om at det har kastet nogle af dem i armene på skruppelløse private rådgivere,” siger SF’eren.
 
Rådmand Mai-Britt Iversen har takket for opbakningen, og er enig med Svendsen og Østergaard i, at retorik og fremgangsmåde fra Sygt valg i Aalborg er ødelæggende. 
 
“Det er simpelthen ikke rimeligt, og det gavner ikke nogen, at de begynder at hænge politikere ud målrettet. Det er endnu værre, når vi rent faktisk har gjort en stor indsats for vores borgere på det her område,” siger Mai-Britt Iversen til DenOffentlige.dk. 
 
Rådmanden peger på, at kommunen har ansat flere sagsbehandlere og lagt stor vægt på rehabilitering. Men også på den rene dokumentation peger rådmanden på, at Aalborg Kommune har få sager. 
 
“Ud af de 30.000 sygedagpengesager vi afgjorde sidste år blev 161 anket. Heraf fik 5 medhold og i 10 tilfælde skulle vi kigge på sagerne igen,” fortæller Mai-Britt Iversen.
 
Modstand er radikal
Men David Wedege, der er en af talsmændene for Sygt valg i Aalborg, afviser kritikken. Fremgangsmåde og retorik er nødvendig, mener han. 
 
“Vi er radikale. Uden tvivl. Ordet radikal betyder, at man tager fat om problemets rod. Jeg vil sige, at vi er meget stramme og spidsfindige på en måde, som det ikke har været hørt i debatten før, men det er vi, fordi det er fuldt ud berettiget,” siger Wedege til DenOffentlige.dk. 
 

Ifølge Wedege handler det om, at være kontant, når der skal afregnes, og kalde en spade for en spade.

“Man har alt for længe brugt en retorik, pakket unødigt ind i vat, når man skulle beskrive den her forvaltningsuskik. Sagen er jo ikke, at vi blot føler os dårligt behandlet. Det er ikke bare noget, vi føler. Borgerne behandles slet og ret dårligere, end loven tillader,” siger Wedege. 

 
Han er på en mission for at rette op på urimeligheder, siger han om borgernes ønsker.
 
“At kommunen opfører sig ordentligt. Slet og ret. Vi påstår ikke, at alle mulige nødvendigvis har ret til de ydelser, de søger om. Det kan en domstol afgøre. Vi siger, at kommunens kommunikation er langt under lavmålet for, hvad en offentlig forvaltning kan tillade sig. Den dag, kommunen kan finde ud af at redegøre ordentligt og træffe afgørelser på et sagligt og logisk konsistent grundlag - den dag vil borgerne også kunne forstå kommunens afgørelse,” siger David Wedege. 
 
Ambitionen om god kommunikation og ordentlige redegørelser for de beslutninger, som kommunen træffer, kan Mai-Britt Iversen og Jakob K. Svendsen samstemmende bakke op omkring. Men de afviser pure, at deltage i debatten ved at blive kaldt bedragere.
 
“Jeg mener, at man skal sige fra når ens personlige grænser bliver overtrådt. Og det blev mine grænser i dag. Nu beskylder David Wedege mig for bagvaskelse. Det er stærke ord. Men jeg står fast. Man skal opføre sig ordentligt,” siger Jakob K. Svendsen. 
 
“Det skaber en ond spiral, hvor borgerne møder systemet med mistillid. Det er ingen tjent med, og det løser i hvert fald ikke noget,” siger rådmand Mai-Britt Iversen.
 
Emneord: Social modstandsbevægelse, Aalborg Kommune, Socialkrise, Jakob K. Svendsen, Politik, Mai-Britt Iversen, Sygedagpenge, Chefredaktør Nick Allentoft
Samfundssind v. Nick Allentoft på DenOffentlige.dk Tidligere stifter og chefredaktør på DenOffentlige.dk....
Aktivitet: Artikler: 88 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 04.12.13 Ole Jakobsen
  Social modstand og god tone

  Det virker som om politikerne er desperate, fordi de i langt højere grad end før, bliver konfornteret med deres politik og den måde de forvalter deres ansvar på. At tone har ændret sig, så de ikke længere kan tale sig uden om de problemer samfundet står overfor, men skal forklare sig er nok så nyt for dem, at de benytter det ur gamle trick, at et angreb er det bedste forsvar. Men der er en væsentlig ting politikerne har glemt og det er, at pres avler modpres. Den tone der bliver brugt over for borgerne i systemet vil få konsekvenser der rammer tilbage. Politikerne har også glemt at behandle andre som de selv vil behandles, med det syn på syge der hersker i kommunerne, så kan det kun opfattes som en en krig på ord og i krig trækkes meninger og holdninger op, der er en meget nøje sammenhæng med de handlinger der sker i kommunerne og de reaktioner der kommer fra borgerne. Mon ikke det mere er tid til, at politikerne griber i egen barm for at se, hvordan respekten og accepten af det enkelte menneske kan og skal genindføres, før de stiller sig frem som ofre for deres egne handlinger eller i mange tilfælde mangel på samme.

  Alt for mange går og tror, at man bare kan sparke og træde på de mennesker, der må overleve på overførselsindkomst og at de vil finde sig i hvilken som helst behandling og samtidig vise ydmyghed og taknemmelighed.

  Politikerne må forstå, at når man, sagt meget firkantet, sparker en hund i røven, bider den, handling og reaktion hænger sammen. Politikernes debat om dem sober tone kan derfor kun opfattes som en afledningsmanøvre frem for at gribe i egen barm og påtage sig det ansvar de er valgt til at påtage sig.

 • 22.11.13 Eva
  God tone

  Jeg er helt enig i at mennesker, der er i klemme skal fortælle deres historier. Jeg er helt enig i at kommunerne skal dragestil ansvar.
  Men ej er også enig i at der skal holdes en god tone overfor hinanden -hvis du kaster emd mudder bliver du simpelthen ikke taget seriøs. Mange af brevene, som ejg har set fra Stig Gerdes har en meget grim tone,. Jeg ville ønske at tonen blev holdt mere sober og der blev lagt meget mere vægt på saglige argumenter istedet for mudderkast -det er den eneste måde vi kan nå så langt som vi gerne vil!

 • 19.11.13 Charlotte
  Klagesag

  Min klagesag vedr. sygedagpenge og efterfølgende ankesag, er endnu ikke afgjort 18 mdr. senere. Så tallene er ikke korrekte.

 • 19.11.13 Flemming Simonsen
  Debat kørt af sporet, rigtig trist.

  Sygt valgs debat og aktion er tydeligvis helt forudsigeligt kørt af sporet. Forudsigeligt fordi ingen mennesker bryder sig om personlige angreb, det gælder på begge sider. Jeg kender ingen der går ind i politik uden de bedste inentioner og ønsket og bevidst at skade bestemte grupper i samfundet. Problemet er at politikkerne er afhængige af faktuel viden, samt embedsmandsvækt i de enkelte forvaltninger. Når det kommer til sygedagpengeomådet, er det veldokumenteret f.eks i praksisundersøgelse ankenævnet i region Midt, at kommunerne under et bevidst ikke går til kanten men faktisk udover.
  Til den praksis har de faktisk god hjælp af kyniske privte virksomheder, der abejder med forsikring og psykofarmika, begge tjerner kæmpe formuerdels ved sparret skadesersatninger og salg alykkepiller, stigning af forbrug på 100% på få år.
  Dette er muligt via et ikke dokumenteret begreb kaldet funktionære lidelser, som er en kasse til bevaring af alvorligt fysisk syge, som ikke kan behandles da lidelsen er kronisk, men ved at putte borgerne den skraldespand jas er der pludselig mulighed for yderligere behandling. F eks lykkeiller mod discus o.s.v.
  Dette smarte bedrag med offntlige midler, kan ingen forange de folkevalgte skal kunne gennemskue. Det kræver et stort rbejde at afsløre, men arbejdet skrider godt frem, selvom de egenlige bagmænd også er placeret centralt i div. syg i grupper på fb, ofte som rednigsmænd/kvinder.
  MVH
  Flemming
  Kynisk privat rådgiver

 • 19.11.13 David Wedege Petersen
  Støt op!

  Der er nemlig behov for professionalisme. Så støt kampen for retssikkerhed med det, du har.

 • 18.11.13 Roar Mohammed Johansen
  Så vis at du kan køre uden at skade dine passagerer

  Tanken bag klemt bevægelsen er fremragende, men det kræver professionalisme hvis tanker skal blive til handling der gør en forskel.

  Professionalisme handler bl.a. om at man kommunikerer i en ordentlig tone og undlader at komme med udfald mod enkeltpersoner.

  Problemet ved udfald mod enkeltpersoner er at man gør sig og sin bevægelse til fjender med dem der har indflydelse. De personer man bliver uvenner med har rigtig mange allierede.

  Så i stedet for at få indflydelse, afskrækker man og skræmmer og mister indflydelse.

  Det i nu har opnået er at det politiske establishment i Aalborg har slået sig sammen om at tage afstand fra jeres metoder. Så i har altså lige sikret dem i ønsker at bekæmpe, 4 år mere med opbakning, oven i købet på tværs at de politiske skæld.

  Og når valget er overstået så vil journalisterne og den almindelige befolkning miste interessen. Så vil i være tilbage hvor i startede, og ingenting vil have forandret sig.

  Desværre.

 • 18.11.13 David Wedege Petersen
  Hop med på vognen, Roar

  Roar: Jeg er ikke enig. Vi har ikke krænket nogens ære eller bragt injurier, men vi har selv været skydeskive for det. Jeg har kaldt det for milde former for bagvaskelse, for vi er ikke selv sådan en flok grædekoner, der ikke kan tage nogle uberettigede øretæver, mens andre græder over berettigede øretæver.

  Vi er meget opmærksomme på, at der er belæg for de fakta, vi giver, og når vi fælder værdidomme, så forsøger vi ikke at være perfide, men rammende. Vi stiller nogen til regnskab for, hvad de siger og hvad de gør. Rådmanden har løjet, og det er fakta. Hvis hun mener, at det er injurier, så kan hun efterprøve beskyldningen for en domstol. Vi er sikre i vores sag, når vi siger, at nogen vrøvler.

  Jeg er heller ikke enig i, at vores kamp skader mere, end den gavner. Alt muligt andet har været forsøgt, uden at det gavnede noget som helst. Vi har sat en dagsorden nu, og jeg får utroligt mange positive tilkendegivelser. En dame stoppede mig i dag og bemærkede, at politikerne "i den grad skulle skamme sig", og det måtte jeg give hende ret i.

  Klemt-bevægelsen er ved at give en stemme til nogen, der er blevet kørt over med en damptromle af det etablerede. Intet andet har hjulpet end oprør. Så hop med på vognen, Roar. Bevægelsen tørster efter folk med resurser.

 • 18.11.13 Roar Mohammed Johansen
  En sag er en sag for mange

  David Wedege Petersen, vi kan på ingen måder være uenig omkring at en sag er en sag for mange.

  Men at komme med formuleringer der grænser til det injurerende og æreskrænkende overfor politikkere, fordi man med rette er frusteret tjener ikke sagens formål.

  Hvordan tror du at de mennesker der ytrer sig på den måde vil blive opfattet af andre mennesker ?

  Hvordan vil det gavne deres sag at de sætter en bevægelse der ikke kan finde ud af at argumentere med en ordlyd der tåler dagens lys ?

  Hvordan vil de blive modtaget af andre ? Som mennesker der skal tages alvorlige fordi de er blevet svigtet, eller som mennesker der bare brokker sig og lyder som små børn der ikke får deres vilje ?

  Vil man tages alvorligt, må man også tale ordentligt, ellers skaber man bare modstand og skader sin egen situation.

  Det ses jo også tydeligt ved at debatten nu omhandler at i ikke kan finde ud af at tale ordentligt til andre, fremfor det den burde handle om, nemlig de tilfælde hvor mennesker er blevet svigtet.

  I skader den sag i ønsker at kæmpe for, desværre.

 • 18.11.13 David Wedege Petersen
  Borgerne beviser det så rigeligt selv.

  Roar Mohammed Johansen: Langt hovedparten af alle sygedagpengesager har ingen konflikt i sig, fordi borgerne bliver raske og går på arbejde igen. Det bekræfter vel blot, at folk gerne vil arbejde, hvis de kan. Tilbage er der en betydelig rest af sager, hvor samarbejdet mellem borger og kulsejler, og det ser man i den brøkdel af tilfælde, hvor borgeren er så syg, at vedkommende ikke vender tilbage på arbejdsmarkedet.

  Vi har allerede beskrevet en række sager på Sygtvalg.dk på et dokumenteret grundlag, foruden de sager, som etablerede medier beskriver. Kvalitative studier viser klart, at svigt sker i stribevis af tilfælde, og torsdag bekræftede overlægernes organisationsformand i Nordjyske Stiftstidende, at det finder sted. En overlæge fra et smertecenter udtalte, at det var mere reglen end undtagelsen, at kommunen forvansker hans ord på afgørende punkter.

  Det kan man ikke bagatellisere med, at det går ud over et lille antal i forhold til 30.000 sygedagpengesager. Vi har en støttegruppe med cirka 450 medlem. Styrtende mange af disse har berettet om uhyrligheder, og hvis man kan betegne det som stikprøver i de cirka 10 tilfælde, hvor jeg har bedt om fuld indsigt i borgerens dokumenter for at beskrive en borgersag kampagnejournalistisk, har jeg stadig til gode at opleve, at en nødstedt borger ikke havde ret i sin beskrivelse.

  Én sag er en for mange, og vi kender adskillige flere end én sag, og det er kun toppen af isbjerget, vurderer jeg, for jeg tvivler virkelig på, at vi er i kontakt med alle.

 • 18.11.13 Roar Mohammed Johansen
  161 sager af 30.000 ?!

  Hvorfor er der ikke flere der har klaget over sygedagpenge sager når sagsbehandlingen er så ringe som det påstås.

  Ud af 30.000 sygedagpenge sager har KUN 161 borgere klaget. Af disse har KUN 5 fået medhold, og 10 sager har kommunen skullet ændre.

  161 klager ud af 30.000 sager er 0,54%
  Ud af 30.000 sager har 5 fået medhold det er 0,02%
  Ud af 30.000 sager har 10 fået sagen sendt til revurdering, det er 0,03%

  Sygt valg Aalborg hævder:
  Forvaltningen bedrager. Det gør den. Når en speciallæge i adskillige tilfælde ikke kan genkende sine egne ord, efter de har været i kløerne på kommunen, så bedrager forvaltningen. Punktum. Eller kom med en god forklaring. Den har vi aldrig hørt.

  Hvor mange sager drejer det sig om ud af de 30.000 sygedagpenge sager ?

  Lad en opgørelse og kom med dokumentation.

 • 18.11.13 Preben Barra
  Politiker til modstand.

  Jeg kan godt forstå at politikerne går til modstand, men de går til modstand uden at have argumenterne klar. For fakta er og det kan til enhver tid bevises, at kommunen laver kassetænkning på bekostning af de syge og svageste i kommunen.
  Men når det er sagt, så er det ikke alene Majbrit Iversen der er den skyldige, men hele byrådet og i særdeleshed borgmester Henning G. Jensen som øverste chef i kommunen.
  Det er hele byrådet der er skyldig i de forbrydelser som kommunen udøver mod de syge i Aalborg, fordi at det er hele byrådet som har godkendt budgettet på området.
  Sagerne bliver helt bevidst trukket i langdrag, mens de syge bliver mere og mere syge, det til trods for at Rådmanden har brugt for 12 millioner kr flere sagsbehandler timer, men disse timer er ikke brugt på at hjælpe de syge, men derimod til at cikanere de syge endnu mere. Hvorfor er det lige at politikere tror at hvis de syge bliver presset ud i job, så skal de nok blive raske, hvorfor tror politikerne at de er klogere end de praktiserende læger.
  Hvorfor hyler politikerne som om at der er en der har taget de gode ben fra dem, hvis man udøver kritik af dem. Politiker er nogle sølle mennesker der skal hjælpes.

 • 17.11.13 David Wedege Petersen
  De kan selv begynde at tale ordentligt.

  Nu har jeg sagt til Nick Allentoft, at vi intet har imod en god og behagelig tone, så det kan han ikke tage mig til indtægt for at mene. Det er slet ikke kardinalpunktet her. Det er derimod, at en når en spade er en spade, så er man nødt til at kalde den for spade, når nogle er ude af stand til at se spaden.

  Det er der tale om med Sygt Valg-kampagnen. Den er kontant, og vi siger ikke noget, vi ikke har belæg for. Det bliver så mødt med et veritabelt, simuleret grædekoneri for at miskreditere en modstand, som man er ude af stand til at tilbagevise med argumenter.

  Forvaltningen bedrager. Det gør den. Når en speciallæge i adskillige tilfælde ikke kan genkende sine egne ord, efter de har været i kløerne på kommunen, så bedrager forvaltningen. Punktum. Eller kom med en god forklaring. Den har vi aldrig hørt.

  I det hele taget har vi fået serveret masser af røgslør og forsøg på blændværk, men ingen har været i stand til at tilbagevise Sygt Valg-kampagnens kritik med argumenter.

  Rådmanden har tømt databaserne for tal og statistikker, for at overbevise borgerne om, at deres uhyrlige oplevelser i systemet ikke har fundet sted.

  Vi har ikke løjet. Men under kampagnen har politikere løjet om os og klistret infame etiketter på os, blot fordi vi beskriver tingenes tilstand. De kan passende tjekke deres egen tone, kan de.

  Sagen er også, at de syge borgeres netværk har rakt hånden ud masser af gange, uden at få respons. I 2011 fik socialrådmanden mindst to gange en helt konkret invitation til at holde møder med de syges netværk. Hun reagerede ikke. Så rådmanden har i dén grad hørt hanen gale.

  Jane Østergaard fra SF, som er dagligt aflønnet af systemet, har været alvorligt på stikkerne for at fordømme. Vi synes, det er den totalt omvendte verden, når et såkaldt socialdemokrati og et såkaldt socialistisk folkeparti har stået absolut stejlest og mest reaktionært over for en borgerrettighedskampagne af familier med liv i ruiner og over for en demonstration med krykker og kørestole.

  Især enkelte topfigurer fra disse partier i byen er tilsyneladende blendet så meget ind i systemet, at de savner enhver nødvendig systemkritik. De holder med os, hvis de læser om en bevægelse som os i en historiebog, men ikke når vi står på deres egen trappe.

  Og til sidst: Når artiklen bare lader et udsagn hænge og flagre som Jakob K. Svendsens beskyldning om bagvaskelse, så kan jeg præcisere, at jeg har kaldt det en mild form for bagvaskelse, når Jakob K. Svendsen lyver til en forsamling om, hvad jeg har gjort under valgkampen. Såmænd.


  David Wedege Petersen, kommunikationsansvarlig, Klemte Borgere i Aalborg Kommune (sygtvalg.dk).

  Lørdagens tale: http://www.sygtvalg.dk/post/2013/11/16/Syge-par248;rende-og-politikere-demonstrerede-i-Aalborg-for-syges-retssikkerhed-L230;s-borgerrettighedstalen.aspx

 • 17.11.13 Hans Albrechtsen
  et system ...ja systematiseret ... mener jeg  ---------- Videresendt meddelelse ----------
  Fra: hans albrechtsen
  Dato: fredag den 15. november 2013
  Emne: tænk hvad et svær kan betyde
  Til: "martin.johansen"


  VI er alene, tålte men udstødt af samfundet, men vi udstødte har fundet sammen.. De snakker om os som omkostninger og tal i regneark.

  Det farlige normskred som er sket i samfundet på baggrund af styret propaganda fra KL fulgt op F. Eks Mette Frederiksen og Corydon ...fra ft. Sat i forklaring af kommunernes borgmestre:

  Borgmestrene har omsat i virkelighed, hvad ikke kan vedtages ved lov. Den administrativ tingsliggørelse af os udsatte borgere.

  Det er blevet dækket af via klage instanserne ..der er styret af indenrigsministeren ..for her i modsætning til loven går princip .. Og dermed regl over skøn. Derfor henviser den kommunale myndighed til afgørelser her.

  En syg, kynisk og ikke mindst .. Overmenneske kultur, hvor rigtig mange bare står og effektuere forfærdelighederne af pligtfølelse og loyalitet for deres arbejdsplads ..

 • 17.11.13 Hans H Albrechtsen
  retsikkerhed, sagsbehandling ..det samme gør sig gældende i Daderslev kommune


  Viseborgmester tager sag om sagsbehandling og magtmisbrug op

  På baggrund af Susanne Albrechtsens henvendelse til alle byrådsmedlemmerne i Haderslev kommune med anklage mod borgmesteren og forvaltningen med forhold omkring forhaling af sagsbehandlingstid, ubesvarede henvendelser til borgmester Jens Christian Gjesing om sagsbehandling, sagsbehandlers brud på tavshedspligten, politisk chikane og personforfølgelse, har viseborgmester H P Geil taget sagen op.

  Susanne Albrechtsen har i samme henvendelse givet alle Byrådsmedlemmer ret til aktindsigt i alle hendes sager med kommunen.

  Viseborgesteren har bedt kommunaldirektøren og byrådets jurist om vejledning i, hvordan han skal forholde sig.

  Sagen er banebrydende

  Set ude fra kom der først skred i Karin Zwislers sager om blandt andet handicapbil med, sagsbehandling der havde varet over et år, efter en artikel med Mette Touborg i Ekstrabladet, der belyste hvordan Karin Zwislers adgang til den kommunale myndighed var begrænset.

  Susanne Albrechtsens adgang til har været begrænset siden 1. december 2010.

  I forbindelse med Jens Keldsens henvendelse til alle byrådsmedlemmer i Skive kommune med principielle spørgsmål om sin sag, har borgmester i Skive kommune pålagt sine byrådsmedlemmer tavshedspligt.

  I Haderslev Lokalavis har en række borgere over flere uger i helsides indlæg beskrevet, hvad de mener, er helt urimelig sagsbehandling gennem flere år. Og i lokaler og nationale medier er der rigtige mange beretninger om mennesker, der er kommet i klemme i det kommunale sagsbehandlingssystem. Blandt andet fra fagforeningerne har der været mange sager.
  I Susannes Albrechtsens sag har Ombudsmanden irettesat Haderslev Kommune i forhold til fuldmagt og sikker mail fra Privatrådgivern.
  Kommunerne er hovedproducenter af retssikkerhed her i landet. Borgmesteren er i hver enkelt af landets kommune borgerens 1. garant for denne retssikkerhed. Han overvåges af byrådet. Det er alment kendt, at rigtige mange borgere i kommunerne klager sagsbehandling. Derfor er det vigtigt for vælgerne, at borgmesteren er troværdig og retskaffen i sin varetagelse af borgernes retssikkerhed. Det er et overset perspektiv i valgkampen og det er relevant for mange hundreder tusinde mennesker landet over. Derfor er det banebrydende at et byrådsmedlem vil tage en sådan sag op i forhold til borgmesteren.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også